Reply To: Odg: Poziv u demokratiju, šerijatska korist ili obmana ?! – Idriz Bilibani

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Poziv u demokratiju, šerijatska korist ili obmana ?! – Idriz Bilibani Reply To: Odg: Poziv u demokratiju, šerijatska korist ili obmana ?! – Idriz Bilibani

#12000

Anonimno

Ucenjaci su spomenuli situacije u kojima je ne sudenje po onome sto je Allah objavio mali kufr. Brat Idriz Bilibani je detaljno govorio o ovoj meseli. Pogledaj link:

http://www.stazomislama.com/islamski-tekstovi/akida/466-serijal-treca-mesela-nesudenje-po-onome-sto-je-allah-objavio-i-propis-vladara-u-muslimanskim-zemljama.

“Šejh Abdur-Rahman Mahmud, hafizahullahu teala, od savremenih učenjaka iz Rijada, nakon što je u svojoj knjizi “El-hukmu bi gajri ma enzelellah”, spomenuo stanje u kojima nesuđenje po onome što je Allah objavio biva mali kufr kaže: “Kroz govor učenjaka i razmatranjem šerijatskih tekstova postaje jasno da nesuđenje po onome što je Allah objavio, a koje je mali kufr, biva takvo (mali kufr, op.rec) uz sljedeće uvjete:

a) Da vlada islamski šerijat, da je osnova suđenja izgrađena na Allahovoj Knjizi i sunnetu, da vladar ili kadija to priznaje i prihvata, bez negiranja, poricanja ili ohalaljivanja, bez obzira radilo se o toj konkretnoj situaciji u kojoj je presudio oprečno Allahovom sudu ili nekoj drugoj.

b) Da to bude u konkretnim situacijama a ne u opštim stvarima koje se nameću i obavezuju svim ljudima tako da to postane opći zakon.

c) Da priznaje da je Allahov sud istina, i da nije dozvoljeno suditi nečim drugim, tako da ostavljanjem Allahova suda u toj konkretnoj situaciji priznaje da je nepokoran i da je počinio grijeh. A kada bi vjerovao da je taj njegov sud dozvoljen ili da on (zbog nesuđenja po šerijatu u toj situaciji) nije grešan onda njegov kufr ne bi bio mali.” (El-Hukmu bi gajri ma enzelellah, 213)

Da li je ova osoba koju ti spominjes a koja se pripisuje islamu ostvarila ove uslove da bi za njegovo nesudenje po serijatru rekli da je mali kufr?! Ako nije ne ostaje mu osim prvi vid ne sudenja po serijatu koji je veliki kufr.

Novo na naslovnoj