Reply To: Odg: Ubijen Americki ambasador u Libiji

#12032

Anonimno

Evo jos malo

Smatra li se savjetom ogovaranje nekih vladara i govor da su prkosni griješnici ili da otvoreno griješe?

Al-Fauzaan: Kakva je korist od toga? Da li će ovaj vladar postati dobar ako se kaže da je prkosni griješnik, kriminalac i slično? Nikada. Ovo ne donosi nikakvu korist. Ovo će samo prouzrokovati štetu.

Kao drugo, ovo je gibet. Ovo je gibet. Gibet je zabranjen a znači da se pomene brat na način koji mrzi.

Kao treće, to dovodi do mržnje između vladara i građana. To dovodi do iskušenja i uzbuđenja među ljudima i ne donosi nikakvu korist. Dovodi samo do uzbuđenja i mržnje. Izaziva zlo. Ovo pripada onima koji pozivaju na iskušenja (alfawzan.ws)

Da li su oni koji smatraju da se trebaju činiti pobune protiv vladara Ahl-us-Sunnah ili Ahl-ul-Bid'ah?

Al-Fauzaan: To su khauaaridži, baš kako ih je Poslanik صلى الله عليه وسلم zvao (alfawzan.ws)

Šta znači to da Khauaaridži izlaze iz religije kao što strijela izlazi iz plijena?

Al-Fauzaan: Da brzo izlaze iz islama (alfawzan.ws)

Al-Fauzaan: Vođa je neophodan i za Džihaad napada i za Džihaad odbrane (alfawzan.ws)

Da li se mora dobiti dozvola roditelja nevjernika da se ide u Džihaad?

Al-Fauzaan: Ako te spriječavaju zato što im trebaš, tada ostaješ kod njih. Ako te spriječavaju zato što ne vole Džihaad, u tom slučaju ih ne slušaš (alfawzan.ws)

Novo na naslovnoj