Prije nekoliko sedmica u Medini je ukopan El-Muhenned, lijepi glas porodice Davud, mladi ambiciozni hafiz čiji je cilj bio da bude imam Mesdžidul Harama u Mekki.

Kada sam napustio Medinu prije mnogo godina, ovaj mladić je još bio dijete, koji je kasnije proveo svoju ranu mladost u školama Kur'ana i bio je poznat po svom prelijepom glasu ispunjenim skrušenošću.

Njegov djed je bio jedan od mojih učitelja iz naslijednog prava. Smatrao se najučevnijim alimom u toj naučnoj disciplini u toku svog života, Allah mu se smilovao.

Prije nekoliko sedmica, El-Muhenned se vraćao sa putovanja iz Džedde u Medinu.

Dok se približavao Medini, postavio je komentar (tvit) na društvnoj mreži (Twitter) da je konačno na ulazu Medine, pa zatim komentar: „Ako neko umre lijepom smrću, upitajte kako je živio!”, i njegov jedini tvit nakon toga je bila slika koja pokazuje kako on vozi dok su mu drugovi zaspali.

Nazvao je svoju majku odmah nakon toga uvjeravajući je da je ušao u Medinu.

Dvadeset minuta kasnije dogodila mu se strašna saobraćajna nesreća. Pao je u komu koja je trajala preko sedmicu dana, i nakon toga je umro.

Kada je pomoćnik imama u mesdžidu gdje je El-Muhenned predvodio ljude u namazu, objavio vrijeme dženaze njihovog imama u mesdžidu Poslanika, sallAllahu aleji ve selem, jedan čovjek je upitao imama da li je ovaj mladić bio u toj i toj sobi u bolnici.

Kada je imam potvrdio da jeste, ovaj stranac ga je obavjestio da je njegova majka bila pokraj njega u krevetu u bolnici, i svaku noć u određeno vrijeme on bi mrmljao i pokušavao da govori. Starica je mislila da on traži pomoć od nje ili da je hitan slučaj pa bi pritisla dugme za hitan slučaj i pozvala medicinsku sestru da provjeri njegovo stanje. Kada bi osoblje došlo, obavjestili bi je da on uči Kur'an.

Ukopali su ga u Medini, u gradu našeg dragog Poslanika sallAllahu alejhi ve selem. Poslanik je rekao: „Ko god je u mogućnosti da umre u Medini, pustite ga neka umre tamo, jer zaista, ja ću se zauzimati (na Sudnjem danu) za onoga ko umre tamo”.

Na njegovoj dženazi je bilo toliko lj14udi da je dženaza uspoređena sa dženazom poznatog imama Mesdžidul Harama koji je umro prije gotovo dvadeset godina.

Nekoliko sedmica prije njegove smrti, ovaj mladi imam je postavio na svoj Youtube kanal jedan od svojih poslijednjih video snimaka. Učenje ajeta:

“Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (3:185)

Obavjestio je druge da želi postaviti što je moguće više učenja Kur'ana da to bude trajna sadaka kada umre.

U njegovoj poslijednjoj poruci je lekcija za sve nas – Ako neko umre lijepom smrću, upitajte kako je živio! Učiti Kur'an u nesvjesnom stanju, dolazi samo od života koji je bio vezan za tu Knjigu, a mi se moramo upitati, kada smo zadnji put čitali Kur'an?

Molim Allaha da ga uzdigne u Firdevs Kur'anom kojeg je učio.

Autor: Ahmed Musa Džibril
Prijevod i obrada: Put vjernika (članak je reprint)