Da li se osoba može smatrati šehidom ako se utuši?

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li se osoba može smatrati šehidom ako umre na moru dok putuje radi posla?

Odgovor:

Zahvala neka je Allahu.
Šejh-ul-islam Ibn Tejmije rahimehullah je bio upitan o čovjeku koji je putovao morem radi trgovine i zatim se utuši – da li je on šehid?

Odgovorio je: “Da, preselio je kao šehid, sve dok nije putovao radi nečeg što je zabranjeno. Jer prenosi se u sahih hadisu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

” الغريق شهيدٌ ، والمبطون شهيدٌ ، والحريق شهيدٌ ، والميت بالطاعون شهيدٌ ، والمرأة تموت في نفاسها شهيدةٌ ، وصاحب الهدم شهيدٌ “

“Onaj ko se utuši je šehid, onaj ko umre od stomačne bolesti je šehid, onaj ko umre u vatri je šehid, onaj ko umre od kuge je šehid, žena koja umre od porođaja je šehid, onaj ko umre u građevini koja se sruši je šehid”, a spomenuti su ljudi koji su i na druge načine ubijeni.

Putovanje morem radi halal trgovine je dozvoljeno ako nekom preovladava mišljenje da će biti siguran. Ukoliko zna da nije sigurno onda neka ne putuje jer će onda biti da je sam doprinio svojoj smrti onda u tom slučaju ne možemo reći da je on šehid. A Allah najbolje zna.

Izvor: IslamQA, fetva broj 22140
Prevod: http://trebasilma.blogspot.com/

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz