POKAZATELJI DOBRE ZAVRŠNICE – SMRTI 

Popularno na sajtu

Prvi: Izgovaranje šehadeta na samrti

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome posljednje riječi budu ‘La ilahe illallah’ ući će u Džennet”. (Zabilježio Hakim i drugi sa dobrim senedom od Mu'aza)

Drugi: Smrt znojnog čela

Burejde b. el-Hasib, radijallahu anhu, je bio u Horosanu, kada se vratio svome bratu koji je bio bolestan zatekao ga je na samrti znojnog čela. Burejde reče: “Allahu ekber, čuo sam od Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Vjernik umire znojnog čela.'” (Zabilježio Ahmed, 5/357, 360)

Treći: Smrt u noći džume ili u njenom danu

Na osnovu riječi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ni jedan musliman neće umrijeti u noći džume ili tokom dana džume a da ga Allah neće sačuvati kaburskog iskušenja.”

Četvrti: Pogibija na bojnom polju

Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja Kur'ana: “Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.” (Ali Imran, 169.)

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude iskreno tražio pogibiju na Allahovom putu staviće ga Allah na stepen šehida pa makar umro na postelji.” (Zabilježio Muslim, 6/49)

Peti: Da čovjek umre kao gazija na Allahovom putu

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Koga smatrate šehidom?” Rekoše: “O Allahov poslaniče, ko bude ubijen na Allahovom putu on je šehid.” Kaže: “Onda je šehida u mom ummetu malo!” Rekoše: “Pa ko su oni, o Allahov poslaniče?” Kaže: “Ko bude ubijen na Allahovom putu on je šehid, ko umre na Allahovom putu on je šehid, ko umre od kuge on je šehid, ko umre od stomačne bolesti on je šehid, i udavljenik je šehid.” (Zabilježio Muslim, 6/51)

Šesti: Smrt od kuge

Hafsa bint Sirin kaže: Rekao mi je Enes b. Malik: “Od čega je umro Jahja ibn ebi Umereh?” Rekla sam: “Od kuge!” Pa je citirao riječi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kuga je šehadet za svakog muslimana.” (Zabilježio Buharija, 10/157-156)

Sedmi: Smrt od stomačne bolesti

“…i ko umre od stomačne bolesti on je šehid.”
(Zabilježio Muslim, 6/51)

Osmi i deveti: Smrt davljenjem i pod ruševinama

Na osnovu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šehida je pet vrsta: ko umre od kuge, od bolesti probavnih organa, utopljenik, ko umre pod ruševinama i onaj ko pogine boreći se na Allahovom putu.” (Zabilježio Buharija, 6/33-34)

Deseti: Smrt žene u poslijeporođajnom periodu od posljedica poroda

Na osnovu hadisa kojeg prenosi ‘Ubade b. es-Samit, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obišao Abdullaha b. Revahu, radijallahu anhu, pa kada se udaljio od njegove postelje reče: “Znate li ko su šehidi moga ummeta?” Rekoše: “Pogibija muslimana je šehadet!” Kaže: “Onda je šehida u mom ummetu malo! Ubistvo muslimana je šehadet, smrt od kuge je šehadet i žena koju ubije njeno dijete prilikom poroda je šehadet. Svojim krevetom će je njeno dijete odnijeti do Dženneta.” (Zabilježio Ahmed, 4/201 – 5/323)

Jedanaesti i dvanaesti: Smrt od opekotina i smrt od upale pluća (Pleuritis, arap. ذات الجنب)

Merfu’ predajom se prenosi od Džabira b. Atika: “Sedam je vrsta šehida koji su na rangu pogibije na Allahovom putu: Onaj koji je umro od kuge je šehid, utopljenik je šehid, onaj koji umre od upale pluća je šehid, onaj koji umre od stomačne bolesti je šehid, onaj koji umre od opekotina je šehid, onaj koji umre ispod ruševina je šehid i žena koja umre na porodu je šehid.”

Trinaesti: Smrt zbog bolesti tuberkuloze (داء السل)

Na osnovu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
“Pogibija na Allahovom putu je šehadet, smrt porodilje je šehadet, smrt od opekotina je šehadet, smrt od tuberkuloze je šehadet i smrt od stomačne bolesti je šehadet.”

Četrnaesti: Smrt radi odbrane imetka od bespravnog otimanja

“Ko bude ubijen čuvajući imetak”, a u drugoj predaji stoji: “Kome bespravno nasrnu na imetak, pa se suprostavi i bude ubijen, on je šehid.” (Zabilježio Buharija, 5/93)

Petnaesti i šesnaesti: Smrt u odbrani vjere ili života

“Ko pogine braneći imetak on je šehid, ko pogine braneći porodicu on je šehid, ko pogine braneći vjeru on je šehid, i ko pogine braneći svoju krv on je šehid.” (Zabilježio Ebu Davud, 2/375)

Sedamnaesti: Smrt u pripremi za borbu na Allahovom putu

“Priprema za borbu u trajanju jednog dana i noći je bolje od posta cijelog mjeseca i namaza u njemu, a ako umre nastavlja mu se sevap za djelo koje je radio, dodijeliće mu se njegova plaća, i sigurna mu je otpremnina.” (Zabilježio Muslim, 6/51)

Osamnaesti: Smrt na hairli djelu

Na osnovu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko kaže ‘La ilahe illallah’ želeći time Allahovo lice (zadovoljstvo) i to mu bude posljednje djelo ući će u Džennet. Ko posti jedan dan želeći time Allahovo lice i to mu bude posljednje djelo ući će u Džennet. A ko udijeli sadaku želeći time Allahovo lice i to mu bude posljednje djelo ući će u Džennet.”

Ukoliko bi se desilo da neki od ovih pokazatelja bude prisutan kod nekog od ljudi ne znači da mu je zagarantovan Džennet, ali se nadamo tome.

Isto tako, ukoliko bi se desilo da kod nekog pojedinca prilikom njegove smrti ne bude ovih pokazatelja ne povlači sa sobom da nije bio od iskrenih ili slično tome. Sve ove stvari ulaze u gajb i nepoznate su ljudima. (Op.prev.)

Autor: šejh Muhammed Nasruddin Albani, rhm.

Po knjizi: Ahkamul-dženaiz / Propisi dženaze

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz