TAG

fikh

Propis naknade za posao bez prethodnog dogovora

Pitanje: Kakav šerijatski propis imaju ljudi koji improvizirano rade kao čuvari na auto parkinzima na javnim ulicama(?), koji te prinuđuju na plaćanje. Nailazimo na poteškoće...

Propis nečistoće na tijelu ili odjeći tokom namaza

Ako čovjek obavi namaz, a zatim nakon toga vidi nečistoću na svom tijelu ili odjeći za koju ne zna da li je na njemu...

Novo na sajtu

Kategorije