TAG

ljubav prema Allahu

Dva su znaka ljubavi prema Allahu: slijeđenje poslanika i borba na Allahovom putu

„Reci: 'Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!'“ Poslanik nije naređivao osim ono što voli...

To je Allah, pa kako da Ga ne zavoliš!?

Najčudnija stvar jeste: - da Ga upoznaš, a zatim Ga ne zavoliš; - da čuješ Njegovog glasnika kako te poziva, a zatim odložiš svoj odziv; - da...

Pravilo u ljubavi

Knjiga Pravilo u ljubavi se bavi tematikom o ljubavi prema Uzvišenom Allahu, njenom značenju, šartovima ispravne ljubavi i znakovima iskrene ljubavi, zatim o uzrocima...

Novo na sajtu

Kategorije