TAG

nečistoća

Propis nečistoće na tijelu ili odjeći tokom namaza

Ako čovjek obavi namaz, a zatim nakon toga vidi nečistoću na svom tijelu ili odjeći za koju ne zna da li je na njemu...

Fikhus-sunne prvi tom

Knjiga Fikhus-sunne 1. tom obuhvata fikhska pitanjan poduprta dokazima iz Kur'ana, vjerodostojnog sunneta i konsenzusa islamskog ummeta, idžmaa. Pitanja koja se tiču svakog pojedinca...

Novo na sajtu

Kategorije