Ibadet

Svojstva po kojima se odlikuje ehli sunnet vel-džemat

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, i neka je selevat i selam na Njegovog Vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe, a...
bismillah

Da li je Bismila dio Fatihe?

U ovoj meseli postoji dva mišljenja: Prvo mišljenje - da je Bismila od Fatihe, što je stav imama Šafije, a i u većini odštampanih Mushafa stoji...
islam Allahova imena el Mutekebbir

O tome da ja obavezno da borba vjernika bude radi uzdizanja Allahove riječi

Drugi hadis iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu Od Ebu Musa el-Eš'arija, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: “Došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem,...
Meka namaz

Gdje će klanjač gledati u toku namaza?

Neki učenjaci su stava da će klanjač gledati u mjesto obavljanja sedžde, dok neki kažu da će gledati prema imamu. Ispravno je da kažemo...
Islamske teme

Odricanje od svega što se obožava mimo Allaha – drugi uvjet šehadeta

U uvjete ispravnosti tewhida1 spada i kufr2 u taguta3, jer nema imana osim nakon kufra u taguta4, javno i tajno. Dokaz tome su riječi...
namaz

Fetve o početnim dovama u namazu (fetve šejha Sulejmana el Ulvana)

Da li se istiftah dova koja počinje riječima: Vedžehtu vedžhi... uči isključivo na noćnom namazu? Imam Muslim bilježi hadis od Alije ibn Ebi Taliba, u...
islamske teme

Vjerničko oružje u borbi protiv šejtana

Prvo: Oprez Šejtan je vješti prljavi neprijatelj koji se trudi da zavede Ademovo potomstvo. Onoliko koliko budemo poznavali ovog neprijatelja, njegove ciljeve, sredstva i puteve...
novac

Ostavljanje novca u kamatnim bankama

Pitanje:   Da li je dozvoljeno čovjeku, koji živi  u jednoj od nevjerničkih država, ostavljati novac u njihovim bankama, znajući da te banke posluju kamatom?...
islam pv art wall

Strah od slave – izgubljena ljudska osobina

Učenjaci i ispravni prethodnici ovog ummeta uvijek su se bojali slave i toga da postanu slavni među ljudima. Oni nisu voljeli da se njihova...
islamske teme

Mudre izreke i savjeti Hasana el-Basrija

Kada je čuo jednog kako proklinje: -Bože, uništi griješnike, Hasan je primijetio: - Tada ćemo se osjećati usamljenim na putu i umanjiće se broj onih...

Novo na sajtu

Preporuke za čitanje...

U FOKUSU