Reply To: Odg: Predznak Sudnjeg dana [El Melhama]

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Predznak Sudnjeg dana [El Melhama] Reply To: Odg: Predznak Sudnjeg dana [El Melhama]

#12077

Anonimno

Selim-aga post=6892 wrote: Lijep video mashAllah. Molim Allah s.wt. da prima sejha al-Awlakiya kao sehida. Amin.

zanima me jedna stvar, a to je, kada je sejh pomenuo osvajanje Istanbula tj. Konstantinopolja, spomenuo je dva otvaranja. Prvo: otvaranje sa Muhammedom el-Fatih a drugo koje slijedi. e sad meni je ovo prvo zanimljivo tj. procitao sam knjigu na njemackom koja se u prijevodu zove, osmanijsko carstvo, čije je autor sejh Nasir al-Fahd, hafizahullah. On je u toj knjizi spomenuo Muhameda el-Fatiha kako je on izgardio muzolej ashabu Ebu Ejubu al-Ansraiju radijallahuanhu, kako bi ljudi mogli da dove njemu i uveo neki svoj zakon, sto je ociti sirk. Pa me interesuje da li je on kao takav mogao da bude onaj koji je pokrenuo prvo otvaranje?

Evo i link knjige koja je na njemackom: http://www.al-muwahidun.com/diverses/staat-der-uthmaniyya_fahd.pdf

Sultan Mehmed II El-Fatih (p. 880 h.g.)

On je jedan od najpoznatijih sultana osmanske države i vladao je 31 godinu. Nakon osvajanja Konstantinopolja 857 h.g., otkrio je kabur Ebu Ejjuba El-Ensarija, radijAllahu anhu i izgradio je nadgrobni spomenik na njemu, a pored njega je sagradio mesdžid koji je ukrasio sa bijelim kamenom. Nad nadgrobnim spomenikom Ebu Ejjuba je izgradio mauzolej. Jedna od ceremonija Osmanlija (kod postavljanja novog sultana), koji su slijepo slijedili svoje sultane, je sadržavala posjetu ovom mesdžidu pored mauzoleja u velikoj povorci. Zatim bi novi sultan ušao u mauzolej i šejh mevlevijskog tariketa bi mu predao sablju sultana Osmana Prvog (osnivača osmanske dinastije).

Ed-Devlah El-Usmanijjah: Devlah islamijjah muftara alejha, 1/64

Sultan Fatih je prvi udario temelje “građanskom” i “kaznenom” pravu. Zamjenio je u šerijatu predviđene kazne koje se spominju u Knjizi i sunnetu, tj. zub za zub, oko za oko, a uveo je novčane kazne. Čitav proces uvođenja ovih zakona je dovršio Sultan Sulejman El-Qanuni.

Tarih Ed-Devlah El-Alijjah, str. 177 i Feth El-Qustantinijjah ve Muhammed El-Fatih, str. 177.

Sultan Fatih je takodje donijeo zakonsku odredbu, koja je primjenjivana i nakon njegove smrti, kojom se dozvoljava sultanu koji dodje na vlast da pobije svu svoju bracu da bi bio siguran da ce prijesto ostati u njegovim rukama. A on sam je otpoceo svoju vladavinu ubistvom svog brata Ahmeda.

Ed-Devlah El-Usmanijjah: Devlah Islamijja…, 1/64 i Tarih Ed-Devlah El-Alijjah, str. 161.

Novo na naslovnoj