Kategorija

Ahlak

Islamski principi o ponašanju muslimana u vremenu smutnje

Prvi princip: Kada nastupi smutnja i kada se situacija promjeni onda čovjek treba djelovati sa blagošću, mudrošću, promišljenošću/obzirnošću i bez žurbe. Ovo je važan princip...

Zadnje objave