Odgovor na: PROGLAS ULEME UMMETA O DŽIHADU U SIRIJI

#36010
Anonimno
Neaktivan

Kad se setim kako smo raspravljali o situaciji u Siriji, vidim da smo bili prilično naivni. Verovali smo da su braća složna i da će se situacija brzo rešiti a tamo je drukčije od onog što želimo. Od početka tvrdim da je važno skoncentrisati se na zaustavljanje rata i videti kako da se pomogne braći i sestrama što pre da se zaustavi krvoproliće. Produžetak rata i rivaliteta da se ostvari interes ove ili one grupe, koja je važnija, koja je bolja, neće zaustaviti rat ni pomoći braći i sestrama koji u ratu žive pune tri godine.

Allah dželešanuhu nam u Kur'anu kaže (prevod sure 102, ajet 1, 2, 3 i 4):
“Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako! I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!”