Reply To: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Izreke selefa

#14829

Anonimno

Imam Sevri rhm., je rekao: „Doći će vreme kada će biti mnogo uleme od čijeg se znanja ljudi neće okoristiti, niti će sami oni imati od svog znanja koristi. Najbolji od njih su oni koji se drže Kur'ana i onih koji ga uče!“ (El-Bide'u, Ibnu Veddah, br.239.)

Novo na naslovnoj