Reply To: molba za braću koja imaju znanje

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu molba za braću koja imaju znanje Reply To: molba za braću koja imaju znanje

#14856

Anonimno

Allah te nagradio Mus_ab, ali ja bih volio kada bi neko imao govor uleme koja govori o njihovim šubhama da je tehakum pred tagutom širk, te da je tehakum od aslu dina! Jer kako sam ja vidio ovo dvoje je njihova najveća šubha…

Novo na naslovnoj