Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

#15623
Anonimno
Neaktivan

Nemožeš a i nije ni potrebno da brišeš samo sam ti htio napomenut da sam slučajno zahvalio. 🙂
Tako je,znanje je potrebno.Muhammed ibn Abdulwehhab navodi pet primjera taguta i jedan od njih je vladar koji ne sudi po onome što je Allah objavio.
Prema tome ja kao obični musliman,kome Allah naređuje odricanje od taguta,moram da se odreknem ovog taguta makar nikada ni jedna ulema o tome ne progovorila.Mene ulema neće uvesti u dženet,naprotiv biće “uleme” koja će bacati u džehenem.Ako on nije tagut neka me neko ispravi Šerijatskim dokazima i ja ću povući svoj stav ako dotični bude u pravu.
Naprotiv ulema je progovorila,poput gorepomenutog Ebu Musaba.Nekome on nije ulema a nekome jest.

Poznat je govor nekih prethodnika koji su govorili da bi se ulema u spornim pitanjima vraćala na mudžahida radi ajeta.

“One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!”(26:69)