Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

#15643
Anonimno
Neaktivan

inneni minel muslimin post=10859 wrote: masa Allah, kako je islam lahak i jednostavan,pa i ona najteza pitanja. i kako je lahko biti alim. ustvari, ulema nam i ne treba, pa to svako moze biti. prelistas knjigu i eto ti odgovora i na najkomplikovanija pitanja.
i ja ne znam da je ulema progovorila. meni je ebu musaab nepoznat,sto ne znaci da stvarno nije alim. ali ja do sada nisam slusao i citao od njega nikakve fetve. a ti znas za sebe jesi li ti.

On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima.”(22:78)

Ulema kao šart ispravnosti šehdata navodi kufr u taguta koji treba da učini svaki pojedinac.
Ako svaki pojedinac treba to da učini i beduin i pčelar i pastir,a treba,kako to da samo ulema može dokučiti ko je tagut a ko nije?
Ulema treba da to obrazloži dokazima iz Kur'ana i sunneta jer ona to najbolje poznaje i da odgovori na sve eventualne šubhe šubhatora,a mi,obični muslimani kome Allah radi grijeha nije koprenu stavio,možemo to da vidimo i prepoznamo po osnovnim Kur'ansko hadiskim smjernicama.
To što se možda sada niko od uleme nije potpuno javno izjasnio da je Mursi tagut,pa desetine i više je prijašnjih učenjaka je obrazložilo i dokazalo da vladar koji ne sudi po Allahovom zakonu je tagut.