Reply To: Odg: Da li je Tesbih novotarija?

#6096
Anonimno
Neaktivan

Eselamu alejkum

Spominje se da je jednom vidio Poslanik salallahu alejhi veselem Safiju radiAllahu anha kako zikri sa četri hiljade košpica, poučijo je onome što je bolje od toga rekavši joj da kaže “SUBHANALLAHI ADEDDE HALKIHI”

Hakim ga smatraj vjerodostojnim, ispravnim ga smatra Zehebi, međutim u lancu ima Hašim ibn Seid Kufi a on je nepouzdan zbog toga Tirmizi je ukazao na njegovu slabost kao i Mubarekfuri, Alabani kaže da je slab hadis, ova predaja ima i druge slabosti.

u drugoj predaji stoji daje ušao kod jedne od žena dok je tespihala brojeći špice ili kamenčiće pa joj je rekao…

bilježi Bejheki i Hakim ovaj lanac se nerazlikuje znatno od njemu prehodnog u njemu ima ravija koji su nepoznati kod učenjaka hadisa i u senedu je Seid ibn Ebi Helel kome se poremetilo pamcenje kako kaze imam Ahmed. Pogledaj knjigu “Svojstvo poslanikovog salallahu alejhi veselem namaza od abdesta do zikra”

Ibrahim Nehaji koji je ucenik ibn Mesuda je branijo svojoj cerci da pomaze zenama koje su prele konce za tespihe.