Reply To: Odg: Da li je Tesbih novotarija?

#6055
Anonimno
Gost

Halid Ibn Velid post=224 wrote:

A onaj ko misli da je pametniji od shejha Idriza, shejha Nusrea, hafiza Porcu, itd koji su jako lijepo pojasnili zbog cega je tesbih zabranjen na nasim podrucijama, neka se dobro zapita jer ce svako odgovarati na Sudnjem danu za sve sto je radio. A mi se trudimo da budemo sto bolji prakticari cistog sunneta poslanika s.a.w.s bez ikakve primese i stvari koje vode u novotarije.

“Moli se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previse glasno mole.” (El-E’araf,55)

Ucenjaci nisu zabranili koriscenje tesbiha, ali kazu da je bolje koristiti na prste desne ruke. Jer ni Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem nije zabranio ashabima koji su koristili kamencice i kospice datula prilikom zikra, ali im je rekao da je bolje da rade na prste desne ruke. Niko od ucenjaka nije zabranio koriscenje tespiha cak ni Ibn Tejmijja, jedino o tome (o zabrani) govori sejh Albani, Allah mu se smilovao. Ima mnogo hadisa koji govore da su ashabi koristili kamencice i kospice datula i da ih je vidio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ali im nije to zabranio, ali im je rekao da je bolje da rade na prste. Znaci nije ispravno reci da je zabranjeno, jer nema hadisa u kojem je to Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, to zabranio, s obzirom da su ashabi to radili.

Ali nema sumnje da je bolje koristiti prste desne ruke kako je radio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem. I plus onaj koji cini zikr na prstima desne ruke ima dvije nagrade slijedenje sunneta Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i nagradu za zikr. I ti prsti na Sudnjem danu ce svjedociti za svoga sahiba.