Reply To: Odg: Da li je Tesbih novotarija?

#6062
Anonimno
Neaktivan

Ghuraba post=227 wrote: Jer ni Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem nije zabranio ashabima koji su koristili kamencice i kospice datula prilikom zikra, ali im je rekao da je bolje da rade na prste desne ruke. Niko od ucenjaka nije zabranio koriscenje tespiha cak ni Ibn Tejmijja, jedino o tome (o zabrani) govori sejh Albani, Allah mu se smilovao. Ima mnogo hadisa koji govore da su ashabi koristili kamencice i kospice datula i da ih je vidio Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, ali im nije to zabranio, ali im je rekao da je bolje da rade na prste. Znaci nije ispravno reci da je zabranjeno, jer nema hadisa u kojem je to Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, to zabranio, s obzirom da su ashabi to radili.

Možeš li navesti ove predaje za Poslanika SAWS i kamenčiće i datule?
Allah te nagradio.