Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu! Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

#13393
AvatarAnonimno
Neaktivan

Allah da pomogne ovu braću koji su jedini dosljedni sledbenici Kur'ana i sunneta.
Nemamo pravo njih prepravljati i koriti, osim da ih podržimo dovom da ih Allah pomogne i učvrsti!
Ummuhanuma uz svo dužno poštovanje, da je tvoj djed bio četrdesetorostruki hadždžija i više od toga, to nema veze sa odgojem ove djece, niti je to dokaz da si ti upravu. to je tvoj mišljenje samo.
te dokaze što si iznijela stoje, ali si ih upotrijebila na pogrešnom mjestu.
ko je tebi rekao da se ova djeca bore? da idu u borbu?
jesi ti to od mudžahida ne većoj uputi pa znaš bolje šta je islamski odgoj djece?
samo zato što se ne sviđa vašoj duši džihad i što vas je strah puške i džihada, nije ispravan odgoj, i ne treba tako.
a treba jel odgajati ih u kafirskim školama u nemoralu, širku i kufru, po iblisovoj, l'anetullahi ‘alejhi, šemi?
da gube vrijeme djeca učeći da je čovjek nastao od majmuna, da pjevaju po školi i crtaju likove?
treba ih jel odgajati kako biti dunjalučar, kako će imati dobar posao, karijeru, kako uživati na dunya?
A Allah pita takve “odgajače” nešto u Svojoj Knjizi, pa kaže:
“O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovu putu!” kao da ste za zemlju prikovani? zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa.” (Et Tewbe, 38) To je razlog zbog kojeg ovaj video nije ispravan, i zbog čega se pravi prigovor na ovaj odgoj “zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta?” Ne pita to Allah slučajno baš na ovom mjestu…
Zbog dunya i ljubavi prema njemu, mi ćemo sada koriti najbolja stvorenja koja danas hode pod nebeskim svodom, i korigovati njihov rad! a sjedimo iz ekrana sitih stomaka, sigurni, u vrućim sobama, sa penzijom i ličnim dohotcima.
znajte da će te biti pitani za ovakve izjave na sudnjem danu!
umjesto da pomognete Allaha i one koji Njega pomažu, vi odvraćate od upute…
zar nije Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem rekao: “Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori hajr ili neka šuti” (Muttefequn ‘alejhi)
svi oni koji su protiv džihada su munafici kod Allaha ‘Azze we dželle u to sumnje nema! ili džahili u pojedinim slučajevima.
vi niste shvatili poruku ovog videa…
mislite da su to braća slučajno snimila, nemaju pametnijeg posla?
zato prestanite sa komentarima koji bi mogli rasrditi Allaha ‘Azze we Dželle.
obaveza je svakom muslimanu da ovu braću pomogne dovom kada već ne može drugim načinom.
a neki ovdje koji su se oglasili samo su otkrili svoj gaflet.
Uputimo dovu za za braću koja uzdižu Allahovu riječ da bude gornja!
molim Allaha da ih pomogne i da ubrza njihovu pobjedu nad kafirima. i da ova djeca, koju oni sada odgajaju na vrijeme, budu sebeb ostvarivanja da vlada šerijat na Allahovoj zemlji!
makar se to murdžijama i ne sviđalo!
amin!

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,592LikesLikes