Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

#13422
AvatarAnonimno
Neaktivan

muwehhid post=8302 wrote: Ummu hanuma, tražim od tebe halala ako sam te povrijedio svojojm izjavom, jer nakon tvoje sadašnje izjave drugačije gledam na tvoj slučaj.
brat Halid ibn Velid je upravu za moj nastup… da ga Allah nagradi, jest da me je malo sa tim gulatima povrijedio, ali eto… ljudi smo, pa griješimo!
Prihvatam kritiku, Allaha molim da popravi naša stanja i da nam uputu poveća!
Uistinu je Allahova blagodat velika kada kaže: “On daruje hikmet onome kome On hoće, a onaj kome je hikmet darovan – darovan je blagom neizmjernim. ..” (EL Beqareh, 269)
el hamdu lillah sister Bushra, el hamdu lillah, ispravno si shvatila mes'elu džihada, Allah najbolje zna! Allah ti uputu povećao!
molim Allaha da nam podari pronicljivost shvatanja i u ostalim mes'elama.
I još jednom ću ponoviti. Nema sumnje da su braća na videu bolje pronicljivosti od sviju nas, i da su na većoj uputi od nas, a to i potvđuje Allah ‘Azze we Dželle, pa kaže: “one koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti…” (El Ankebut, 69) prema tome zanešen je onaj ko smatra da je dalekovidniji i veće pronicljivosti od mudžahida na Allahovom putu.
To je samo dokaz da ne možemo dokučiti njihovu dalekovidnost po pitanju odgoja djece u OVOM VREMENU I NA ONOM PROSTORU!
Allah vam dao svako dobro!

:barek:

Neki ljudi na džumu dolaze samo da stignu na namaz i Allaha s lijenošću i rijetko spominju. Najveći je grijeh laž. Ko čuva svoju čednost i čestitost, i Allah će ga zaštititi. Ko svoju srdžbu guši, Allah će ga nagraditi. Ko prašta ljudima, Allah će njemu oprostiti. Ko se strpi u iskušenju, Allah će mu na kraju to platiti. Najgora zarada jeste zarada od kamate. Najgora hrana je iz uzurpiranog imetka jetima. Dovoljno je nekom od vas ono malo čime se zadovolji duša, jer svi se selimo u kuću dužine samo 4-5 aršina. Posao se procjenjuje na kraju, a dobra djela po onome u čemu čovjek okonča. Najbolja smrt jeste pogibija na Allahovom putu. Ko se oholo uzdiže, Allah će ga prizemljiti. A ko griješi prema Allahu, pokorit će se šejtanu. (El-Bejheki u djelu El-Medhal, 796,Ebu Nuajm u djelu El-Hil’ja,1/138-139, i Ebu Davud u djelu Ez-Zuhd, 170)

Najnoviji članci

Šta se događa kada se pojavi Allahovo svjetlo i muslimani se...

0
Historija nas je naučila da se s pojavom Allahova svjetla, naziranjem buđenja nemarnih i oslobađanjem okova svi nevjernici ujedinjuju protiv muslimana, počinju djelovati na gašenju svjetla, gušenju nade i uništavanju sahve, islamskog buđenja.

Pratite nas na Facebooku

5,587LikesLikes