Reply To: Odg: LAŽOV I SMUTLJIVAC SAMI DŽEKO (Bosnjo-islamofob u sluzbi kafira)

#7265
Anonimno
Neaktivan

Sellam alejkum brate EL Ukab na koji rijecnik mislis, ja svakog muslimana oslovljavam sa bratom, svakom bratu zelim ono sto i sebi Allahovu milost i inshallah dzennet, odredzeni ovde u svakog sumnjaju i ne oslovljavaju sa bratom niti nazivaju sellam (jel to ahlak i rijecnik muslimana), jel ahlak muslimana da se ne postuju ucenjaci i mnogo znaniji od nas, jel islamski da neko dodze ovde niti prati temu i ono sto se pise, niti navodi neki dokaz nego napise nesto na osnovu svojih strasti ili nekakvog svog misljenja onda nema ga mesec dana, dodze ponovo ubaci neku fitnu i nestane jel to rijecnik i ahlak muslimana brate El Ukab? Trebas posmatrati objektivno i pravedno. Nas Gospodar zahtijeva od nas iskrenost i pravdu a ne kako nekome stima.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je: “Budite iskreni! Iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo u Džennet. Čov¬jek će, govoreći istinu i pridržavajući se nje, biti upisan kod Allaha kao iskren… I klonite se laži! Laž vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u Džehennem. Čovjek će, lažući i postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac.” (Buhari i Muslim)

Allah, s.v.t., kaže: ”…i neka vas nikako ne potakne mržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni!” (El-Maide, 8)

U predaji koju prenosi Ebu-Hurejre stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Musliman je muslimanu brat, ne iznevjerava ga, ne laže ga niti ga na cjedilu ostavlja. Svaki musliman muslimanu je haram, haram mu je njegova čast, imetak i krv. Bogobojaznost je ovdje”, a u Muslimovoj predaji stoji: ”Pokazavši na prsa tri puta, dosta je čovjeku zla da ponižava brata muslimana.” (Et-Tirmizi, Hasen Sahih)

Kaže Uzvišeni: “A kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili uzvratite istim.” (sura Nisa, 86.)

Kaže Uzvišeni u Kur'anu: “O vjernici, klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je!” ( Hudžurat, 12)