Reply To: Odg: Namaz Musafira

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Namaz Musafira Reply To: Odg: Namaz Musafira

#11311
AvatarAnonimno
Neaktivan

“Družio sam se sa Poslanikom , sallalahu alejhi ve sellem ., i na putovanju nije klanjao više od dva rekata .”

Ovako su postupali Ebu Bekr i Omer radijellahu anhum .Hadis je sahih , bilježi ga Buharija i Muslim .

Riječi u ovoj predaji “i na putovanju nije klanjao više od dva rekata ” Ševkani je prokomentarisao na sljedeći način : To znači da je Poslanik , sallalahu alejhi ve selleme ., obavezno praktikovao skraćivanje na putovanju , i da nije klanjao osim tako .

Prenosi Aiša , radijellahu anha , u hadisu koji je muttefekun alejhi :

” Namaz je propisan sa po dva rekata , pa je taj propis zadržan za putnike a za prisutnog je upotpunjen ( sa četiri rekata ) ”

U ovim hadisima je jak dokaz da je skraćivanje obaveza ( vađib ) a ne pohvalno (mendub) kako neki misle . Ovakvo mišljenje zastupaju Alija , Omer , većina učenjaka selefa , poznati fekihi , Omer b . Abdull-Aziz , Katade , Hasan i Hanefije .

Rekao je Hamad b.Sulejman : Neka ponovi namaz ko na putovanju klanja četiri rekata .

Malik kaže : Ponovit će ga ako mu nije istekloo vrijeme .

Oni koji kažu da je skraćivanje mendub a ne vadžib nemaju čvrtsa dokaza , a hadisi kojima dokazuju svoje mišljenje su slabi . Ko želi da potpuno analizira ovo pitanje neka pogleda Nejlul-evtar od Ševkanija , 3/123.

Grupa ashaba je negodovala ovaj Osmanov postupak (pravedni halifa je na putovanju nije skratio namaz ) . Ipak pokušali su da nađu objašnjenje za to . Najbolji od tih objašnjenja je da se oženio na Mini . Kada musafir boravi u nekoj sredini pa se oženi ili je iz te sredine već oženjen ubraja se među stalno naseljene . Tj. prestaje mu status putnika .

Ako je tačno da je Aiša klanjala četiri rekata na putovanju za nju važi ono što smo rekli i za Osmana (“Kada vladar uloži trud u pronalaženju riješenja pa pri tome potrefi ima dvije nagrade . A ako pogriješi ima jednu “., shodno ovom hadisu Halifa ima jednu nagradu iako je u toj stvari pogriješio . Nije skratio namaz na putovanju . Ovo kažemo jer je istina najpreča da se slijedi) . Ona je u tome ( kao mudžtehid ) uložila trud i pogriješila kao što je pogriješio i pravedni halifa . A treba znati da nepogrešivost u vjerskim pitanjima pripada samo poslanicima .

————————————————————————————–

Izvor : Zaštita od nesreća
Imam el-Kadi Ebu-Bekr El-Arabi El-Maliki
str:53-54

Najnoviji članci

Tajna koja se mora čuvati i tajna koju je obaveza otkriti

0
Zabranjeno je biti vjeroloman U hadisu se kaže: “Ne sjede zajedno oni ljudi koji nemaju međusobnog povjerenja."1 Sabit prenosi da je Enes kazivao: "Jednom, došao je...

Pratite nas na Facebooku

5,583LikesLikes