Reply To: Odg: Pocelo sudjenje bratu Muradu!

#12681
Avatar
Anonimno

Predanje kojega prenosi Š'abi od Alije, radijallahu anhu, da je neka jevrejka vrijeđala Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa je neki musliman uhvatio i udavio zbog toga. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nije kaznio tog ashaba, niti je tražio krvarinu za tu ženu.
Šejhul-islam, rahimehullah tvrdi: “Ovaj hadis je dobar.

Novo na sajtu

Prva razilaženja i novotarije u islamu

Prve novotarije i razilaženja u Islamu desile su se nakon ubistva Osmana, radijellahu anhu. Kada su se Alija i Muavija dogovorili oko primirja te...
islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?