Reply To: Odg: Pojam Zikra

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko pravo – fikh Pojam Zikra Reply To: Odg: Pojam Zikra

#8165

Anonimno

Isto tako lijepo je tokom dana prouciti 100 puta na tesbihu La Ilahe Illallahu Vahdehu La Serike leh Lehul Mulku ve Lehul Hamdu ve Huve ala Kuli Sejin Kadir. Taj zikr stiti od sejtana i od dzinna. Isto tako mozemo 100 puta prouciti Subhanellahi ve bi Hamdih takodjer i taj zikr je veoma vrijedan kod Allaha.

Novo na naslovnoj