Reply To: Odg: Propis uzimanja ahad hadisa u akidi

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Propis uzimanja ahad hadisa u akidi Reply To: Odg: Propis uzimanja ahad hadisa u akidi

#5876

Anonimno

Hadis “Djela se cjene prema namjerma” je gharib jer samo ima jednoga prenosilaca a to je da se samo prenosi od Omera ibn el-Hattaba.

Definicija: El-Garib je hadis kojeg prenosi samo jedan prenosilac.

Novo na naslovnoj