Reply To: Posljednja poruka | Šejh Enwer el Awlaki | SalafiMedia Balkan

#15683
Anonimno
Neaktivan

Džuzdžan post=10892 wrote:

Što se tiče uzimana talaca,greška je mudžahida što nikako ne konsultuju munafike, da im ovi iz udobnih domova kažu šta je dozvoljeno a šta nije.

U islamu je uzimanje talaca dio ratovanja, ali postupak sa taocima se uveliko razlikuje danas od onoga što nam je objavljeno. Allah, dž.š., o zarobljenicima Bedra kaže: ‘O Vjerovjesniče, reci zarobljenicima koji se nalaze u rukama vašim: ako Allah zna da u vašim srcima ima bilo šta dobro, dat će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. – A Allah prašta i milostiv je.’ (El-Enfal, 70.) Kur'an im se obraća lijepim riječima zbog toga je Muhammed, s.a.v.s., naredio da se lijepo prema njima postupa. Ashabi su najbolju hranu koju su jeli dijelili zatvorenicima i prema njima nije postupano na nedoličan način.
Allah, dž.š., također, kaže: ‘Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih…’ (Muhammed, 4.)