Reply To: Re: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Re: Izreke selefa

#12484
Avatar
Anonimno

Bilježi Bejheki u svom Sunnenu da je Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao:
“Slika je glava, pa kada se otkloni glava onda to nije slika”, (šejh Albani je ovaj rivajet ocijenio vjerodostojnim. )

Takođe, isto ovo se prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, i Ikrime

imam Ahmed je rekao: “Slika je glava”, a kada bi htio da uništi sliku obrisao bi glavu.

Novo na sajtu

islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?

Nakon što smo se upoznali sa činjenicama o sposobnosti džina da opsedaju ljude, okupiraju njihov razum, dijelove njihovog tijela, ili ljude kao potpunu cjelinu,...