Ajet 5.5, Sankcije i bojkot

 • This topic has 7 odgovora, 3 glasa, and was last updated prije 11 years, 6 months by Anonimno. This post has been viewed 1341 times
Pregledavate 8 postova - 1 do 8 (od ukupno 8)
 • Autor
  Postovi
 • #14033
  Anonimno
  Neaktivan

  Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena; i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za priležnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere – uzalud će mu biti djela njegova i on će, na onom svijetu, nastradati. (Al-Maida – TRPEZA 5.5)

  Selam alejkum.
  Zanima me kako se tumaci ovaj ajet, i kako se ponasati u ovom nasem slucaju?
  Posto u ajetu stoji “od sada”, znaci li to da je prije objave ovog ajeta bilo zabranjeno kupiti i jesti bilo koje (lijepo) jelo od neprijatelja islama?

  #14039
  Anonimno
  Neaktivan

  “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i
  dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data
  Knjiga, i va{a su jela njima dozvoljena, i
  ~estite k}eri onih kojima je data Knjiga prije
  vas, kada im vjen~ane darove njihove dadnete
  s namjerom da se njima o`enite, a ne da s
  njima blud ~inite i da ih za prile`nice uzimate.
  A onaj ko otpadne od prave vjere – uzalud }e
  mu biti djela njegova, i on }e, na onom
  svijetu, gubitnik biti.”/5/

  Nakon {to je Uzvi{eni spomenuo ne~isto}e koje je
  zabranio Svojim robovima, vjernicima, i lijepa jela koja
  im je dozvolio, ka`e: “Od sada vam se
  dozvoljavaju sva lijepa jela”; a zatim spominje
  ono {to zakolju sljedbenici dviju Knjiga; jevreji i
  kr{}ani, pa Uzvi{eni ka`e:
  “i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je
  data Knjiga”. Ibn-Abbas i drugi ka`u: “Zna~i ono {to
  oni zakolju.” Ovo je stvar oko koje postoji konsenzus
  me|u u~enjacima: da je ono {to oni zakolju
  dozvoljeno muslimanima, jer i oni vjeruju da je
  zabranjeno zaklati osim u ime Allaha, i oni prilikom
  klanja spominju samo Allahovo ime, iako oni pripisuju
  Njemu, neka je Slavljen i Uzvi{en, ono od ~ega je On,
  Slavljeni i Sveti, ~ist.
  Potvr|eno je u sahih hadisu od Abdullaha ibn
  Mugaffela da je rekao: /43/ Ba~en je mijeh s lojem (na
  hrpu) na dan Hajbera, pa sam ga pritisnuo na grudi i
  rekao: “Ovo danas nikome ne dam.” Kada sam se
  okrenuo, Vjerovjesnik se, s.a.v.s, smije{i.” Pravnici
  /fukaha/ po ovome zaklju~uju da je dozvoljeno i prije
  podjele uzeti iz ratnog plijena potrebnu hranu i sli~no.
  Ovo je jasno. Hanefijski, {afijski i hanbelijski pravnici,
  nasuprot malikijskih, zaklju~uju po ovome da je
  zabranjeno jesti ono {to jevreji vjeruju da im je
  zabranjeno od onog {to oni kolju, kao loj i sli~no;
  me|utim, bolje od toga po zna~enju je predanje
  zabilje`eno u sahih hadisu /44/ “da su stanovnici
  Hajbera poklonili Allahovom Posla-niku, s.a.v.s.,
  pe~enu ovcu ~iju su natkoljenicu otrovali, a koja je
  njemu bila najukusnija. On ju je uzeo i zagrizao, ali ga
  je ona opomenula da je otrovana, pa ju je ispljuvao.
  Me|utim, to je ostavilo posljedice na sjekuti}ima
  Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegovoj vratnoj veni. S
  njime je jeo i Bi{r ibn El-Bera′ ibn Ma′rur, pa je umro.
  Jevrejka koja je otrovala ovcu bila je ubijena, a bilo joj
  je ime Zejneba.” Na~in argumentovanja ovim
  predanjem u tome je da je Poslanik, a.s., namjeravao
  jesti ovcu, a i oni koji su bili sa njim, a da ih nisu pitali
  da li su odstranili iz nje loj (za koji oni vjeruju da im je
  zabranjen) ili nisu. Me|utim, dozvoljeno je samo ono
  {to zakolju jevreji i kr{}ani, ali ne i idolopoklonici i
  njima sli~ni, jer oni ne spominju Allahovo ime kad
  kolju `ivotinje, ve} ~ak jedu i strvinu, za razliku od
  sljedbenika dviju Knjiga. Postoje i drugi od kojih se
  uzima glavarina /d`izja/ kao i od sljedbenika Knjige,
  ali – i pored toga – muslimani ne jedu ono {to zakolju
  niti se `ene njihovim `enama. Rije~i Uzvi{enog:
  “i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je
  data Knjiga”, svojim smislom ukazuju na to da jela
  sljedbenika drugih religija nisu dozvoljena.
  Rije~i Uzvi{enog: “i va{a su jela njima
  dozvoljena”, tj. dozvoljeno vam je da im date od
  onoga {to ste zaklali, kao {to i vi jedete ono {to su oni
  zaklali. Ovo spada u uzvra}anje i nagra|ivanje istom
  mjerom, a {to se ti~e hadisa koji glasi: /45/ “Dru`i se
  samo sa vjernikom i hranu tvoju neka jede samo
  bogobojazan”, on se odnosi na preporu~ljivost /nedb/
  i po`eljnost /istihbab/.
  Rije~i Uzvi{enog: “i ~estiste vjernice su vam
  dozvoljene”, tj. dozvoljen vam je brak sa slobodnim
  i krjeposnim `enama koje su vjernice, a ovo je
  spomenuto kao uvod za ono {to dolazi, a to su rije~i
  Uzvi{enoga:
  “i ~estite k}eri onih kojima je data Knjiga
  prije vas”, tj. ~estite i krjeposne od bluda, kao {to
  ka`e Uzvi{eni: “kada su ~edne i kada javno ne
  ~ine blud i kada tajno ne ` ve s ljubavnicima”.
  (4:25) Naime, ljudi se nisu `enili sljedbenicama
  Knjige nakon {to je objavljen ajet iz sure El-Bekare koji
  glasi:
  “Ne `enite se mnogobo{kinjama dok ne
  postanu vjernice” (2:221), sve dok nije objavljen
  ajet:
  “i ~estite k}eri onih kojima je data Knjiga
  prije vas”, pa su ovaj ajet postavili kao specifikaciju
  /tahsis/ onog iz sure El-Bekare: “Ne `enite se
  mnogobo{kinjama…” Rije~i Uzvi{enog:
  “kada im vjen~ane darove nj hove dadnete”,
  tj. njihove mehrove, odnosno, zato {to su one ~estite i
  neporo~ne, isplatite im vjen~ane darove draga srca.
  Rije~i Uzvi{enog:
  “s namjerom da se nj ma o`enite, a ne da s
  njima blud ~inite i da ih za prile`nice
  uzimate”, tj. kao {to je ~estitost uvjet kod `ena, a to
  je neporo~nost od bluda, to je uvjet i za ljude da
  budu moralno ~estiti i krjeposni. Zbog ovoga
  Uzvi{eni ka`e: “a ne da s njima blud ~inite”;
  “musafihun” su bludnici “i da ih za prile`nice
  uzimate”, tj. da ne budete samo njihovi ljubavnici.
  Poradi ovoga i imam Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se
  smilovao, smatra nesipravnim brak bludnice dok se
  ne pokaje, a tako|er kod njega nije ispravan ni brak
  nemoralna ~ovjeka sa neporo~nom `enom, sve dok
  se ne pokaje, a prema ovome ajetu i hadisu: /46/
  “Neka ne `eni bi~evani bludnik osim istu takvu.” Ibn-
  D`erir prenosi od Hasana: Omer je rekao: “Naumio
  sam da nikom ko je u~inio razvrat u islamu ne
  dozvolim da o`eni ~estitu `enu.” Na to je reagovao
  Ubejj ibn Ka'b: Vladaru pravovjernih, idolopoklonstvo
  je ve}i grijeh, a za njega se prima pokajanje, ako se
  pokaje.” O ovome pitanju }e se op{irno govoriti kod
  rije~i Uzvi{enog: “Bludnik ne treba da se `eni osim
  bludnicom ili mnogobo{kinjom, a bludnica ne treba
  da bude po`eljna osim bludniku ili mnogobo{cu, to je
  zabranjeno vjernicima.”236 Zbog ovoga Uzvi{eni ka`e:
  “A onaj ko otpadne od prave vjere – uzalud }e
  mu biti djela njegova i on }e, na onom svijetu,
  gubitnik biti.”

  #14111
  Anonimno
  Neaktivan

  Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela

  Moje pitanje je bilo, da li je muslimanima prve generacije bilo dozvoljeno kupiti bilo sta od musrika dok se nije uspostavila islamska drzava na arapskom poluostrvu jer pise “od sada”, mislim sta je bilo prije, i kako treba da bude sa danasnjim vladarima koji vladaju po krivim zakonima?

  #14124
  Anonimno
  Neaktivan

  Neke mesele imaju znak = u argumentima i bash kao shto neki hadisi izgledaju suprotni i konfuzni za nekoga ko nepozna odredzenu meselu kao shto dva hadisa imaju i treci takozvani “pomirujuci hadis” tako i po odredzenoj meseli bude ostavljeno da insan sam se odredi spram toga ali mu nije dozvoljeno da na osnovu svoje odluke unosi drugima shubhe nego je bolje okrenuti se ucenom insanu za koga se zna 100% daje kompetentan i drzati se njegovoga nasihata i u mogucoj raspravi sa bratom/bracom opet se pozvati na rijeshenje ucenoga a nikako na mishljenje nas neznalica.

  #14127
  Anonimno
  Neaktivan

  Ako nezna niko odgovor ne treba da pise.

  #14175
  Anonimno
  Neaktivan

  crnezastave1 post=9038 wrote: Ako nezna niko odgovor ne treba da pise.

  Bilalova sloboda je placena.
  Jeli to trgovina?
  Ratni zarobljenici,zanjih je placano i naplacivano jeli to trgovina?

  #14176
  Anonimno
  Neaktivan

  Znao bih bolje kada bih znao kada je Bilalova sloboda placena prije ili posle ovog ajeta…

  #14233
  Anonimno
  Neaktivan

  crnezastave1 post=9087 wrote: Znao bih bolje kada bih znao kada je Bilalova sloboda placena prije ili posle ovog ajeta…

  Brate mili pa do sudnjega dana vazice pravilo otkupljivanja robova iz zarobljenishtva i uzimanje odredzene svote za davanje slobode zarobljenom.

Pregledavate 8 postova - 1 do 8 (od ukupno 8)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.