BOLEST NACIONALIZMA prof – shejh Idriz Bilibani

 • This topic has 2 odgovora, 2 glasa, and was last updated prije 10 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 2553 times
Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Autor
  Postovi
 • #14522
  Anonimno
  Neaktivan

  http://www.youtube.com/watch?v=VFPD2CcvgYI;feature=share

  Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: “Nije od nas ko poziva u nacionalizam i nije od nas ko se bori iz nacionalizma i nije od nas ko se srdi (ljuti) zbog nacionalizma.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

  “Ko se bude dozivao na predislamski (džahilijetski) način, bit će od onih koji će klečati u Džehennemu.” Jedan čovjek je upitao: “Allahov Poslaniče, i ako bude klanjao i postio?” Odgovorio je: “I ako bude klanjao i postio. Vi se dozivajte onako kako vas je Allah imenovao: MUSLIMANIMA, pravovjernima, Allahovim robovima!” (biljezi En Nesai)


  “I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno MUSLIMANIMA nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, namaz obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte. On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!” (Hadz 78)


  „O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku, i ne okrećite mu leđa, a čujete!“ (el-Enfal)

  “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i Svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maide, 3.)

  “Onaj ko želi neku drugu vjeru mimo islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu propasti”(Ali Imran, 85.)

  #14534
  Anonimno
  Neaktivan

  Tefsir: Ibn Kesir

  “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.”/13/ (Al-Hudžurat)

  Obavještava Uzvišeni Allah ljude da ih je stvorio od jedne osobe i od nje stvorio njenog para, a to su Adem i Hava, i podijelio ih na narode i plemena, te su svi ljudi jednaki po porijeklu, nastali od zemlje, odnosno od Adema i Have, a.s. Razlikuje se samo u pitanju vjere i to u tome koliko je ko pokoran Allahu, dž.š., i koliko slijedi Njegova Poslanika, s.a.v.s. Zbog toga Uzvišeni Allah ovako govori, nakon zabrane ogovaranja i međusobnog ponižavanja ljudi upozoravajući na jednakost ljudskog roda. “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali…”, tj. kako bi se postiglo međusobno upoznavanje unutar i van plemenske zajednice. Prenosi Ebu-Isa et-Tirmizi od Ebu-Hurejrea, r.a., a on od Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: /221/ “Upoznajte svoje porijeklo, time ćete učvrstiti rodbinske veze, jer, zaista rodbinske veze donose ljubav u porodici, bogatstvo u imetku i produžuju život.” Zatim kaže da je ovaj hadis “garib” i ne zna se za neku sličnu verziju. A Uzvišeni kaže: “Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji…”, tj. izdvajanje jednih ljudi nad drugima kod Allaha je samo po bogobojaznosti, a ne po porijeklu. O ovome se navodi više hadisa Allahova Poslanika, s.a.v.s., kao što je: /222/

  “Najbolji su među vama u islamu oni koji su bili najbolji i u doba džahilijeta, ako shvate vjeru…” Navodi Buharija od Ebu Hurejre r.a., Muslim navodi od Ebu-Hurejrea, r.a., koji kaže da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /223/ “Zaista, Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” Ovo navodi i Ibn-Madže. Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Ibn-Omera, r.a., koji kaže: /224/ “Učinio je tavaf Resulullah, s.a.v.s., na dan osvajanja Meke, a na svojoj devi podrezanih ušiju, dodirujući stupove Kabe svojim štapom u ruci. Nije pronašao njoj mjesto za odmor pored džamije, pa je otišao među ljude i izišao do jednog korita i odmorio je. Nakon toga Resulullah, s.a.v.s., održao je govor na svojoj devi, zahvalio se Allahu, dž.š., najljepšom zahvalom, pa rekao: “O ljudi, zaista je Allah, dž.š., uklonio od vas mahane džahilijetskog perioda i hvalisanje svojim očevima. A ljudi ima dvije vrste: čovjek dobar, bogobojazan, plemenit prema Allahu, dž.š., i čovjek grješnik, pokvarenjak, fasik.” A Uzvišeni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” Zatim je dodao, s.a.v.s.: “Govorim ove riječi tražeći oprosta i sebi i vama.” Ovo navodi i Ibn- Humejd. Imam Ahmed prenosi hadis od Durree bint Ebu-Leheb, r.a., koja kaže: /225/ Ustao je čovjek prema Vjerovjesniku, s.a.v.s., dok je on bio na minberu i upitao: “O Allahov Poslaniče, koji je čovjek najbolji?” “Najbolji ljudi su oni koji su najučeniji i najbogobojazniji prema Allahu, dž.š., naređuju dobročinstvo, zabranjuju loša djela i održavaju rodbinske veze” – odgovori Poslanik, s.a.v.s.

  A riječi Uzvišenog: “Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa”, tj. dobro vas poznaje, obaviješten je o vašim postupcima i radi šta hoće: upućuje vas ili zavodi, milost ukazuje ili kažnjava. On je Taj Kome je sve poznato. Jedan dio uleme na osnovu ovog ajeta i hadisa smatra: da bi mladenci bili jedno drugom “prilika”, ne postoji drugi uvjet osim vjere, zbog riječi Uzvišenog: “Najugledniji kod Allaha jeste onaj koji Ga se najviše boji”, dok drugi koriste ovaj ajet za neka druga dokazivanja u fikhskim djelima, kao što je naše djelo “Kitabul-ahkam”, koje sadrži jedan dio toga.

  #14554
  Anonimno
  Neaktivan

  Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu protiv druge muslimanske braće, pa čak iako su ta braća bolji vjernici.
  Nacionalizam je čest uzrok da muslimani potežu oružje protiv svoje braće, samo zato što oni govore drugi jezik ili žive preko crte (granice). Da bih vam bolje predočio da je nacionalizam bolest koja je u totalnoj suprotnosti poruci Islama, navest ću vam nekoliko ajeta i hadisa u nadi da će to očistiti muslimanska srca i probuditi njihovu svijest. Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da ovaj moj mali doprinos učini dokazom za mene a ne protiv mene.

  U jednom drugom hadisu, kojeg prenose Ebu Davud i Tirmizi a kojeg je Ibn Tejmije ocjenio kao hasen, se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Allah je od vas uklonio ponos i aroganciju koju ste imali u džahilijetu, a isto tako je uklonio i vaše hvalisanje o vašim precima. O vjernici sa bogobojaznošću i nesretni griješnici! Vi ste djeca Ademova a Adem je stvoren od zemlje. Neka ljudi prestanu sa hvalisanjem o umrlim precima koji će gorivo za vatru biti ili koji će kod Allaha biti manje važni nego buba koja svojim nosem baleguskuplja.” Jednog dana su se Muhadžiri i Ensarije počeli da svađaju pri čemu su se strasti uzdigle do te mjere da je jedan Muhadžir povikao:”O Muhadžiri”, a jedan Ensarija je uzviknuo: “O Ensarije”. Tada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem,
  rekao: “Jel to poziv Džahilijeta gdje vi to pozivate?!” (Buharija).

  Suprotno podjeli prema plemenu, rasi ili nacionalitetu Islam nas upućuje na čvrsto vezivanje safova, bratstvo ne gledajući na boju i porijeklo. To se vidi i iz hadisa kojeg prenose Buharija i Muslim (muttefekun alejhi) u kome se kaže da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Vjernici su kao jedna čvrsta građevina, svaki dio građevine podupire drugi dio”. Onda je Poslanik, sallallhu ‘alejhi ve sellem, ispreplitao svoje prste da to slikovno prikaže”. U drugom hadisu- koji je, takokođer, muttefkun alejhi-se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi je kao primjer jednog organizma, ako jedan dio tijela krvari, onda pati čitavo tijelo.” izvor El Asr

  “Zaista, ovaj vaš Ummet je jedan ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Mi ibadet činite” (El-Enbija’, 92)

  “Zaista, ovaj vaš Ummet je jedan ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Me se bojte” (El-Mu'minun, 52).

  Sekularna (nacionalisticka) drzava ili Hilafet (Sheriatska) drzava

Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.