Kraljice Islama,Velikani Ummeta…

 • This topic has 2 odgovora, 2 glasa, and was last updated prije 10 years, 6 months by Anonimno. This post has been viewed 932 times
Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Autor
  Postovi
 • #6101
  Anonimno
  Neaktivan

  Oni kažu da je žena Muslimanka potlačena.pa ako je tako hajdemo pogledati činjenice onih koji tako tvrde, i onih koji pozivaju na ” slobodu” žena. Hajdemo pogledati jednakost, pravednost, hajdemo “spasiti” žene Muslimanke od potlačenosti. Hajdemo je osloboditi od čega??? Od njene časti koja je zaštičena? Od odjeće koju nosi?Od ponosa koji ima? Osloboditi je da ne zna kakve su bile prve generacije Muslimana? Hajdemo je osloboditi da padne na dno. Hadje da te izmjerimo pa da vidimo kolika je tvoja vrijednost. Ako budeš zadovoljila kriterije onda si dobra.Kakvo je tvoje tijelo i kakve su tvoje mjere je tvoja vrijednost, a nije važno ono što nosiš unutra., već je samo važno kako izgledaš., mjera koju ljudi kreiraju i po njoj sude. Oni kreiraju odjeću za tebu, ove godine crvena boja je u modi i svi nose crveno, ove godine crna boja je u modi i svi nosi crno. U modi je ono što je ispod konjena, iznad koljena, sasječeno sa desne strane, sasječeno sa lijeve strane. Osječaš se kao igračka koja robuje čovjeku koji joj kaže šta treba da radi,. Da li je to sloboda o kojoj pričaš? Ili je sloboda da Allah bude zadovoljan sa tobom? Druge ljude ne zanima šta će biti sa tobom, i da li ćeš završiti u Džehennemskoj vatri., a Allaha subhanahu we teala zanima tvoja vječna sreća. Je li to sloboda o kojoj mi govoriš? To je tvoj izbor Ukhti i tvoj put kojim češ koračati i na Ovom i na Onom svijetu. Svaki uspješan čovjek treba Hatidžu r.a., koja je bila prva žena koja je primila Islam. Prva žena koja je poginula za Islam bila je žena.( Sumejja r.a.) Največi učenjak Islama bila je žena( Aiša r.a). Osoba koja je najviše voljela Allahovog Poslanik Muhammed sallahu aleyhi we selem bila je žena ( Fatima r.a) .Osoba koja se najviše žrtvovala za Islam u jednom danu je bila žena ( Hansaa r.a).Jedna od največih boraca u Islamskoj historiji je bila žena ( Hawlah r.a). Ona se borila na crnom konju, ubila mnogo Kjafira u borbi sa njima, i podržavale mnoge Mudžahide. To su bile kraljice Islama, pa izbor je samo na tebi Ukhti, a Allahovo zadovoljstvo je najvažnije od svega.

  #6763
  Anonimno
  Neaktivan

  -Hafsa – LAVICA..! :muslima:
  -Hafsa bint Omer- حفصة بنت عمر je rođena 606. godine a umrla 665. godine je bila kćerka Omera ibn Hataba, drugog Halife i supruga Poslanika Islama Muhameda s.a.v.s., radi čega je imala nadimak “majka pravovjernih”.

  -Prije braka sa Muhamedom s.a.v.s. bila je u braku sa Kunejs ibn Huzejfom sa koji je podlegao od rana u bici na Uhudu. Hafsa je tada imala osamnaest godina. Prema hadisu, nakon što je njegova kćerka Hafsa postala udovica, Omer ibn Hatab je ponudio ruku svoje kćerke Osmanu koji je rekao “razmislit ću”. Nakon nekoliko dana je rekao Omeru “Mislim da sada nije moguće da se oženim”, nakon toga Omer je ponudio brak sa svojom kćerkom Ebu Bekru, koji je samo šutio i tako odbio. Nakon što se naljutio na njih dvojicu (na znajući zašto ga odbijaju), otišao se požaliti Poslaniku s.a.v.s. koji mu je tada rekao “Tvoja kćerka će se udati za boljeg od Osmana a Osman će oženiti bolju od Hafse”. Tada je Omer ponudio ruku svoje kćerke Poslaniku Muhamedu s.a.v.s. i shvatio zašto su Osman i Ebu Bekr odbili ruku njegove kćerke. Osman je poslije oženio kćerku Poslanika s.a.v.s.

  -Muhamed s.a.v.s. ju je oženio nakon bitke na Bedru i Hafsa je tada imala oko 20 godina a Muhamed s.a.v.s. oko 56. Sa ovom ženidbom, Muhamed je pojačao svoju vezu sa Omerom ibn Hatabom koji je tada mu postao punac (tast).

  -Prenosi se da je Hafsa bint Omer bila i “Hafiz” Kur'ana (znala je Kur'an napamet). Kopija Kur'ana koju je na papir, u obliku knjige zapisao Zejd ibn Sabit po instrukcijama Halife Ebu Bekra, data je Hafsi bint Omer na čuvanje.
  ….

  :zast:

  Attached files

  #6768
  Anonimno
  Neaktivan

  Frizerka Faraonove kćerke

  Od Abdullaha b. Abbasa, Allah bio s njim zadovoljan, se prenosi da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Kada sam išao na Mi'radž, osjetio sam posebno lijep i ugodan miris pa sam upitao Džibrila: ‘O Džibril, kakav je ovo lijepi i ugodan miris? On mi odgovori: ‘Ovo je miris frizerke Faraonove kćerke i njene djece’. Priupitao sam ga: ‘Šta je bilo s njima?’

  Odgovorio mi je: ‘Dok je jednog dana češljala kosu Faraonovoj kćerki, ispao joj je češalj, pa je rekla: ” (U ime Allaha). Faraonova kćerka je upita: ‘Je li to moj otac?’ Ona joj odgovori: ‘Ne, već moj i njegov Stvoritelj – Allah’.

  Na to je kćerka upitala: ‘Mogu li ga obavijestiti o tome?’, ‘Da’, odgovorila joj je.Kada ga kćerka izvijesti o tome, on je pozva i reče joj:

  “O, ženo, zar imaš nekog drugog Stvoritelja osim mene?’ ‘Da, i moj i tvoj Gospodar je Allah’, odgovorila mu je. Tada Faraon naredi da se donese kazan i da se u njemu proključa ulje, te da, zajedno sa svojom djecom, hrabra žena bude bačena u njega. Na to mu ona reče: ‘Ja imam jednu potrebu kod tebe.’ ‘Reci’, odgovori joj on. ‘Voljela bih da moje i dječije kosti skupiš zajedno u jednu plahtu i zajedno ih ukopaš u zemlju.’, reče mu ona. Na to joj faraon odgovori: ‘Tvoja želja će biti ispunjena. Potom naredi da se pred njenim očima bacaju sva njena djeca, jedno za drugim. Tako bijaše, sve dok ne dođe na red njen dječačić kojeg je još dojila, što u njoj izazva uznemirenost i neku vrstu kolebanja. Dječačić joj reče: ‘O, majčice! Uđi u kazan, jer patnja na ovome svijetu mnogo je lakša od one na budućem’. Zatim je ušla u taj kazan.'”

  Ibn Abbas kaže: “Četvero dojenčadi je progovorilo: Isa, sin Merjemin; dijete koje su pripisali Džurejdžu; dijete koje je svjedočilo Jusufu; dijete frizerke Faraonove kćerke.” (Ahmed 3/309)

  Omer Eškar, Allah ga sačuvao, kaže:

  “Ova žena živješe u kraljevskom dvorcu te je, iz pažnje prema svojoj kćerki, uzela češljati njenu kosu, sprovodeći tako sve što je bilo neophodno za njen ljepši izgled. Ko je imao ove privilegije morao je biti visoko počastvovan, poseban i uzvišen. Ali, vjerovanje osvoji njeno srce i potpuno njime ovlada, kao što ovlada i srcem Faraonove žene. Kada Allah svome robu želi dobro, onda vjerovanje nalazi puteve do srca bogataša, kao što nalazi i puteve do srca siromaha.

  Ova žena je skrivala svoje vjerovanje kao što je to činila i Faraonova žena, kao i jedan čovjek koji je bio član Faraonove porodice. Uzvišeni Allah kaže:

  وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
  “A jedan čovjek, vjernik, iz porodice Faraonove, koji je krio vjerovanje svoje.” (El-Mu'min, 28)

  Ali koliko god čovjek nastojao prikriti ono što se nalazi u dubini njegove duše, njegova djela to moraju pokazati. Tako, ponekad, uradi nešto što upućuje na njegov stvarni karakter.” (Sahihul-kasasin-nebevijj, str. 289)

  Potom nam, Allah ga sačuvao, iz hadisa navodi neke koristi od kojih, u sažetku, izdvajamo:

  1. Očevidnost djelovanja vjerovanja (iman) na duše. Na Allahovom putu se vjernik ne koleba kada biva kažnjavan; on se ponosito suprostavlja tiranima, i tako da bilo kakva vrsta torture i kažnajvanja ne može odvojiti od njegovog čvrstog ubjeđenja.

  2. Allahova počast svojim evlijama (Bogu ugodni ljudi) za njihovo žrtvovanje svojih prolaznih tjelesa na Njegovom putu. Uzvišeni Allah je uzdigao ugled ove žene, te počastio i nju i njenu djecu s velikom počašću.

  3. Velika mržnja nevjernika, kao što su Faraon i njemu slični, spram vjernika i nepostojanje milosti u njihovim očima kada se susretnu sa vjernicima.

  4. Ova žena nije bila samoubojica kada se bacila u u ključalo ulje, već je imala namjeru da ožalosti Faraona i njegove dželate. Umjesto da im pričini zadovoljstvo time što bi se protivila, vrištala i odbila da bude bačena u ulje, ona je upravo to i uradil – i to bez straha. Taj njen postupak još više uveća njihovu srdžbu i neprijateljstvo, istaknuvši svu bijednost njihovih duša. Na ovome svijetu ima osoba koje se ne zadovoljavaju da budu ponižene i da pognu svoje glave pred nepravdom i nepravednicima.

  5. Nagrada dolazi srazmjerno urađenom djelu. Uzvišeni Allah daje ovoj ženi u zamjenu za miris izgorjelog tijela nje i njene djece, posebno lijep i ugodan miris u nebeskim prostranstvima

  6. Uzvišeni Allah učvršćuje one koje želi posebno i obilato nagraditi u njihovim teškim stanjima. Tako je Allah dao da dojenče progovori i da svojim govorom učvrsti svoju majku u postojanosti na istini. Taj govor prekinuo je sva njena kolebanja koja su dolazila od strane šejtana koji je imao za cilj da je pokoleba i odvrati od čvrstog uvjerenja. (Sahihul-kasasin-nebevijj, str. 293-294, sažetak)

  Ovo je jedan u nizu primjera postojanosti na isitni jer je ova žena bila čvrsta u svojoj odluci, govoreći Faraonovoj kćerki: “Moj i njegov Gospodar – Allah.” Faraonova kćerka je zapitala da li želi da to saopći svome ocu, a ona je odgovorila potvrdno. Nakon što je Faraon saslušao šta se desilo, reče joj: ‘Pa zar imaš nekog drugog Gospodara osim mene’ ‘Da, i mog i tvog Gospodara – Allaha’, odgovorila mu je. Nije uzmicala na prijetnje Faraonovog kažnjavanja, pa i nakon što je svojim očima gledala kako, jedna za drugim, umiru njena djeca. Bila je postojana na Istini, čvrsto se pridržava svoje vjere, ponosna na svoga Stvoritelja. Umalo nije pokleknula kada u ključalo ulje htjedoše baciti njeno tek rođeno dijete (dojenče). Ali, Uzvišeni Allah dade da ono progovori i kaže svojoj majci: “O majčice, ne oklijevaj, jer patnja na ovome svijetu mnogo je lakša od one na budućem” Ovo je posebna milost Uzvišenog prema Njegovim iskrenim robovima, dajući im postojanost na Istini i posebna nadnaravna djela. Ovo je slično govoru novorođenčeta u kazivanju o “vlasnicima rovova”. Allah je iznad svega, ali većina svijeta to ne razumije.

  Iz knjige:”Primjeri Istinskog vjerovanja”,

  Autora: Ahmed Ferid

  Preuzeto sa: http://www.stazomislama.com

Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.