Meso od Kurbana

 • This topic has 17 odgovora, 11 glasova, and was last updated prije 11 years, 7 months by Anonimno. This post has been viewed 9581 times
Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 18)
 • Autor
  Postovi
 • #13101
  Anonimno
  Neaktivan

  Es-selamu ‘alejkum !

  Šta učiniti sa mesom od kurbana koje dobiješ od komšije koji neklanja, neposti, nedaje zekat i neizvršava mnoge druge Islamske dužnosti ?
  Međutim kurban je žvrtvovan s pomenom Allah subhanehu ve te'ala. Poznato mi je da nam dozvoljeno meso od ehlul-kitabija kada je zaklato u ime Allaha Uzvišenog, “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su im dozvoljena.” (Prevod značenja, suretul-Maide – 5). Pa ako nam je dozvoljeno meso od ehlul-kitabija s uslovom da je zaklato u ime Allah Jednog i Jedinog – da li se može analogijom onda uzeti meso i od onih koji sebe pripisuju muslimanima, i kolju svoje kurbane s pomenom Allaha, Gospodara svjetova, a nemaju redovnog namaza niti zekata, niti drugih obaveznih obilježlja svakog muslimana ?
  Pitam zbog neugodnosti kada mi sutra dođe neko od komšija (sa spomenutim karakteristikama) sa mesom od svog kurbana da mi pokloni, kako ispravno postupiti ?

  I šta je u slučaju ako je stanje osobe koja nam poklanja meso od svoje žrtve nepoznato ili ako ozbiljno sumnjamo u njegov Islam ?

  #13102
  Anonimno
  Neaktivan

  We alejkumusselam.

  KUPOVANJE MESA OD ONIH LJUDI ZA KOJE NE ZNAMO DA LI KLANJAJU

  PITANJE:
  Da li je dozvoljeno kupovati meso od mesara za koje ne znamo da li klanjaju, ili od mesara za koje pretpostavljamo da ne klanjaju jer ih nikada ne viđamo u mesdžidima ?

  ODGOVOR:
  Meso koje prodaju muslimani i koje je zaklano u područjima nastanjenim muslimanima u osnovi je dozvoljeno. Ne priliči (ne dolikuje) muslimanima da se raspituju o njemu. Iz ove čvrste osnove izdvaja se samo ono meso za koje se sigurno zna da je produkt nešerijatskog klanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan o novim ljudima u islamu, koji donose meso na muslimanske tržnice, a ne zna se da li su spomenuli Allahovo, subhanehu ve te'ala, ime prilikom klanja, pa je odgovorio: “Spomenite vi Allahovo ime i jedite” (Buharija, 6/226)

  Vidimo da sumnja nije imala uticaja na zabranu mesa. Ostavljanje namaza u džematu, iako je haram, ne izvodi čovjeka iz islama. Ako neki mesari ne dolaze u džemat, to ne može nikako biti uzrok zabrane njihovog mesa. (Odgovorio šejh Salih Fevzan, “El-munteka min fetava Salih Fevzan, 5/324-325”)

  (Primjedba šerijatske recenzije: Napominjem: kada se radi o područjima gdje se meso uvozi iz zemalja koje svojim zakonima zabranjuju klanje i gdje se više ni mnogi Židovi ni kršćani ne smatraju onim čime se nazivaju, već su komunisti ili materijalisti – koji se deklarišu da ne vjeruju u Boga – u takvom slučaju treba biti oprezan. Kada govorimo o muslimanima, onda se radi o onima koji su to po definiciji Šerijata, a ne o formalnosti naziva. Kada znamo da neko nema ništa s islamskim propisima i da je musliman samo po imenu, onda zasigurno nećemo biti nemarni i oslanjati se na činjenicu što sebe pripisuju muslimanima. Njihovo meso nećemo jesti.) – šerijatska recenzija: hfz. mr. Muhammed Fadil Porča

  Iz knjige: Fetve uleme dvaju harema, str. 223-224

  Dakle Muamer2 kao sto vidis iz fetve i primjedbe serijatske recenzije ako ti dodje komsija koji ne klanja, ne posti, ne daje zekat i ne izvrsava osnovne temelje islama takvo meso neces jesti.

  Ako ozbiljno sumnjas u njegov islam to znaci da si blize tome da nije musliman po definiciji Serijata onda iz opreznosti mozes da izbjegnes uzimanje i jedenje mesa.

  Meso mozes proslijediti nekome ko nije musliman ili ga mozes dati zivotinjama da ga pojedu.

  #13105
  Anonimno
  Neaktivan

  Muamer2 post=7968 wrote: Es-selamu ‘alejkum !

  Šta učiniti sa mesom od kurbana koje dobiješ od komšije koji neklanja, neposti, nedaje zekat i neizvršava mnoge druge Islamske dužnosti ?
  Međutim kurban je žvrtvovan s pomenom Allah subhanehu ve te'ala. Poznato mi je da nam dozvoljeno meso od ehlul-kitabija kada je zaklato u ime Allaha Uzvišenog, “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su im dozvoljena.” (Prevod značenja, suretul-Maide – 5). Pa ako nam je dozvoljeno meso od ehlul-kitabija s uslovom da je zaklato u ime Allah Jednog i Jedinog – da li se može analogijom onda uzeti meso i od onih koji sebe pripisuju muslimanima, i kolju svoje kurbane s pomenom Allaha, Gospodara svjetova, a nemaju redovnog namaza niti zekata, niti drugih obaveznih obilježlja svakog muslimana ?
  Pitam zbog neugodnosti kada mi sutra dođe neko od komšija (sa spomenutim karakteristikama) sa mesom od svog kurbana da mi pokloni, kako ispravno postupiti ?

  I šta je u slučaju ako je stanje osobe koja nam poklanja meso od svoje žrtve nepoznato ili ako ozbiljno sumnjamo u njegov Islam ?

  Allahov Robe Halali,meni je bio dovoljan tvoj odgor ali nasaosam jos nesto oko ovoga od Savremene Uleme pa reko mozda bice Hajra,Halali.

  Šta kaže savremena ulema?

  Šejh Abdulaziz ali Šejh ( sadašnji Glavni muftija Saudijske Arabije)
  Kao Glavni muftija Saudijske Arabije,takođe je na čelu Stalnog vijeća za islamska istraživanja i fetve.
  Kada je upitan za propis o mesu koje je zaklano u zemlji čije stanovništvo čini mješavinu „kršćana,idolopoklonika i neukih muslimana“ i o nesigurnosti u to da li je spomenuto Allahovo ime pri klanju,on je odgovorio:
  Neka je hvaljen Allah!
  Ako je tako kao što ste opisali,da oni koji kolju pripadaju raznim vjerama,od sljedbenika Knjige,idolopoklonika,pa do neukih muslimana,i ne može se utvrditi ko je šta zaklao i ne zna se da li je pri tome spomenuo Allahovo ime,tada je haram jesti tomeso Kada niste sigurni oko toga ko je obavio klanje,osnovni princip je da je meso stoke (en`am) (tj.deva,goveda,ovaca i koza) i životinja na koje se odnosi isti propis,haram,osim ako su zaklane na ispravan način,kako je propisano u Šerijatu.U ovom slučaju postoji sumnja da li je klanje obavljeno ispravno ili nije,zbog toga što to rade osobe različitih vjera.Meso koje zakolju neke od njih je dozvoljeno,a ostalo nije,kao npr.ono koje zakolju idolopoklonici ili novotari među muslimanima čija novotarija ješirk.
  El-Lejne ed-Daime,22/450-451.1
  ________________________________________
  Šejh Muhammed Nasiruddin el-Albani
  Kada je upitan o tome da li je dozvoljeno pitati domaćine o njihovoj hrani i piću on je odgovorio:
  Neka je hvaljen Allah!
  Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Kada bilo ko od vas dođe kod svog brata muslimana i on mu ponudi hranu,neka jede od njegove hrane i ne pita o tome.I kada mu ponudi piće,neka pije što mu je ponuđeno i ne pita o tome!”(bilježi Ahmed,8933).
  Šejh komentira:
  Iz značenja ovog hadisa zaključujemo da se on odnosi na slučaj kada osoba misli da je imetak njegovog brata muslimana,najvjerovatnije halal i da on izbjegava zabranjene stvari.U suprotnom,dozvoljeno je, zapravo obavezno,pitati,kao u slučaju nekih muslimana koji žive u nevjerničkim zemljama.U ovakvom,i sličnom slučaju,moramo ih pitati o njihovom mesu,npr.da li je životinja ubijena na način koji nije ispravan,ili je zaklana na šerijatski ispravan način.
  Es-Silsile es-Sahiha,hadis 627.2
  ________________________________________
  Šejh Muhamed Salih el-Munadžid
  Kada je upitan o mesu koje zakolju sljedbenici Knjige,odgovorio je:
  “Učenjci se,jednoglasno,slažu da je dozvoljeno jesti meso koje zakolju sljedbenici Knjige (Židovi i kršćani) ako je pri klanju spomenuto Allahovo ime,kao što Uzvišeni Allah kaže (u prevodu značenja):“Ne jedite (od mesa) ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!”(El-En`am,6:121)
  Takođe,uslov je da klanje mora biti obavljeno na šerijatski ispravan način.Ako se zna da je klanje obavljeno na neispravan način,tj.davljenjem,elektrošokom i sl.tada je meso haram.3

  #13106
  Anonimno
  Neaktivan

  Šejh Salih el-Fevzan
  Član Stalnog vijeća za islamska istraživanj i fetve
  Iznoseći dokaz za obaveznost spominjanja Allaha pri klanju životinja,podjednako za sljedbenika Knjige (Židova i kršćana),kao i za muslimana,on citira imama Ibnu-l Kajjima:
  “Štaviše,spomenuti časni ajet ukazuje da meso zaklane životinje nije halal za ishranu ako pri klanju nije spomenuto Allahovo ime,pa čak i ako je zaklana od strane muslimana.” 4
  ________________________________________
  Šejh Muhammed ibn Adem
  Osnivač i direktor Instituta za islamsko pravo (Daru-l-Itfaa) u Engleskoj
  Kada je upitan o mesu koje se obično prodaje u prodavnicama na Zapadu,on je odgovorio:
  Postoji još jedan aspokt ovog pitanja,a to je da se mnogi ljudi na Zapadu izjašnjavaju kao kršćani.Ova tvrdnja nije tačna zbog toga što oni ne vjeruju čvrsto u Boga,objavljenu Knjigu i vjerovjesnika,bez obzira na prirodu njihove vjere po pitanju toga.Oni su,ustvari većinom kršćani samo po imenu i ne slijede nikakvu vjeru.Prema tome,oni se ne mogu nazvati sljedbenicima Knjige.Oni su ateisti i nije dozvoljeno jesti što oni zakolju,prema kosenzusu učenjaka.
  Prema tome,meso koje se prodaje u supermarketima i koje se služi u ugostiteljstvu od strane kršćana na Zapadu,neće biti dozvoljeno jer,generalno ne zadovoljava uslove ispravnog klanja i oni,uglavnom,nisu pravi kršćani.5
  ________________________________________
  Šejh Abdulaziz ibn Baz
  Bivši Glavni muftija Saudijske Arabije,bivši Predsjednik Stalnig vijeća za islamska istraživanja i fetve.
  Kada je upitan,posebno,o mesu u Americi,odgovorio je:
  Ako područje gdje se meso može naći naseljavaju samo sljedbenici Knjige (Židovi i kršćani),tada je njihovo meso halal,čak iako se ne zna kako su ga zaklali,zato što je osnovni princip da je njihovo meso halal,jer Allah kaže (u prevodu značenja):
  “Danas vam je dozvoljeno ono što je dobro (tajibat),što je Allah učinio dozvoljenim (meso zaklanih životinja koje je dozvoljeno jesti,mliječni proizvodi,masti,povrće i voće).Hrana (zaklana stoka,jestive životinje) sljedbenika Knjige (Židova i kršćana) vam jedozvoljena,i vaša hrana je dozvoljena njima.”(El-Ma`ide,5:5)
  Ako ima drugih nevjernika u tom području,tada ne jedite,jer postoji sumnja da li je halal ili haram. Slično,ako vam jepoznato da oni koji prodaju meso kolju životinje na šerijatski neispravan način,kao što je davljenje ili elektrošok,tadanemojte jesti, bez obzira na to da li je osoba koja kolje musliman ili nevjernik,jer Allah kaže:
  “Zabranjuje vam se (za jelo) strv (stoka koja nije zaklana),krv i svinjsko meso i ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime (žrtvovano nekom drugom mimo Allaha,npr.idolima) i ono što je udavljeno ili ubijeno,i ono što je strmoglavljeno ili rogom ubodeno,i ono što je od zvijeri načeto,osim ako ste ga preklali (prije nego što umre).”(El-Maide,5:3)
  Medžmu-Fetava,Ibn Baz,23/20.6

  #13107
  Anonimno
  Neaktivan

  Koliko znam ne raspituje se o tome.

  #13111
  Anonimno
  Neaktivan

  crnezastave1 post=7975 wrote: Koliko znam ne raspituje se o tome.

  Jedino se ne raspituje kada je u pitanju musliman za koga znaš da poznaje propise Šerijata i radi po njima. Koliko je onih koji za sebe kažu da su muslimani i jedu svinjetinu, da ne govorim o tome kako isti kupuju meso a da ni sami ne znaju ko ga prodaje i da li se uopšte kolje.
  Zapravo, čak iako bi otišao kod bradonje murdžije, ne trebaš jesti meso dok se ne uvjeriš ko ga je zaklao (i da li je zaklano), jer je za bradonju musliman svak ko za sebe kaže musliman, pa makar bio najgori murted poput Karzaija, Kadirova, Ahmeda Šerifa i sličnih. Primjer Saffovca na ovom forumu je možda najbolji primjer za ovo.

  #13114
  Anonimno
  Neaktivan

  Ako su im taguti muslimani, kako je on naucio islam kad jos nezna da je tagut-tagut, (zbog svojih karakteristika koje ga cine tagutom) ja mislim da su oni na istoj vjeri, bratski se (vjerski) vole, pomazu i brane, posebno za sljedbenike taguta i ove Saffovce ovo vazi, millet im je isti iako se pripisuju milletu Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Allah ih uputio, amin

  #13118
  Anonimno
  Neaktivan

  Neka je Bajram Mubarek svim onima koji su na Uputu Allahovom i na putu Resulullaha s.a.w.s.

  Zbog Tehnicke P.INT. nisam mogao ranije da vam cestitam Bajram.

  Način čestitanja Bajrama?

  Uvaženi brate u islamu, kada islamski učenjaci govore o islamskom pozdravu, selamu, pritom spominju i propis grljenja osoba koje se međusobno selame.
  Prva stvar, kada se vjernici sretnu i poselame islamskim pozdravom, propisano je da se i rukuju. Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao: ”Jedan je čovjek rekao Allahovom Poslaniku: ‘Allahov Poslaniče, kada neko od nas sretne svoga brata ili prijatelja, hoće li mu se nakloniti?’ ‘Ne’, rekao je Allahov Poslanik. ‘Hoće li ga zagrliti i poljubiti?’, ponovo je upitao. ‘Ne’, odgovorio je Allahov Poslanik. ‘Hoće li ga uzeti za ruku i rukovati se sa njim’, ponovo je upitao čovjek. ‘Da’, odgovorio je Allahov Poslanik.”
  (Tirmizi, br. 2728, imam Et-Tirmizi ovaj hadis je ocijenio hasen – dobrim, a sa njime se u toj ocjeni složio i šejh Albani)

  Prenosi se od Katade da je rekao: ‘’Upitao sam Enesa: ‘Da li su se Poslanikovi ashabi rukovali?’’ ‘'Da’’, odgovorio je.’’ (Buhari)
  Iz spomenutoga se izuzima situacija kada čovjek ne vidi brata muslimana duže vremena, ili kada se jedan od njih vrati sa putovanja, odnosno tada je propisano da se prilikom selama i zagrle.

  Od Enesa, r.a., prenosi se da je rekao:
  ”Kada bi se ashabi Allahovog Poslanika sreli, rukovali bi se, a kada bi neko od njih došao sa putovanja, međusobno bi se izgrlili.”
  (Taberani u El-Evsatu, br. 97, šejh Albani je ovu predaju okarakterizirao vjerodostojnom)

  Na osnovu spomenutog možemo kazati da grljenje prilikom čestitanja Bajrama nije postupak prenesen od ashaba Allahovog Poslanika.
  Drugo, sve to ne znači da je takav postupak zabranjen. Ako znamo da u osnovi grljenje prilikom čestitanja Bajrama potpada pod kategoriju ljudskih običaja, a ne pod kategoriju ibadeta, onda slobodno možemo kazati da u tome nema nikakve smetnje, jer je osnova u ljudskim običajnim postupcima – dozvola. Tako su to shvatili naši učenjaci.
  Uvaženom velikanu današnjega vremena, šejhu Usejminu, postavljeno je pitanje o propisu rukovanja, grljenja i čestitanja nakon bajram-namaza, pa je odgovorio: ”Spomenuti postupci nisu sporni, zato što ih ljudi ne smatraju ibadetom Uzvišenom Allahu, već ih čine iz običaja, međusobnog poštovanja i uvažavanja. Sve dok je to običaj koji vjera nije osporila, u tome ne postoji zapreka, jer je dozvola osnova u običajnim postupcima.”
  (Medžmu’ fetava ve rasail Ibn Usejmin, 16/128)

  A Allah najbolje zna.

  #13124
  Anonimno
  Neaktivan

  RPG post=7979 wrote: [quote quote=crnezastave1 post=7975]Koliko znam ne raspituje se o tome.

  Jedino se ne raspituje kada je u pitanju musliman za koga znaš da poznaje propise Šerijata i radi po njima. Koliko je onih koji za sebe kažu da su muslimani i jedu svinjetinu, da ne govorim o tome kako isti kupuju meso a da ni sami ne znaju ko ga prodaje i da li se uopšte kolje.
  Zapravo, čak iako bi otišao kod bradonje murdžije, ne trebaš jesti meso dok se ne uvjeriš ko ga je zaklao (i da li je zaklano), jer je za bradonju musliman svak ko za sebe kaže musliman, pa makar bio najgori murted poput Karzaija, Kadirova, Ahmeda Šerifa i sličnih. Primjer Saffovca na ovom forumu je možda najbolji primjer za ovo.
  Dakle ta osoba mora biti poznata po islamskom ponasanju, nekada se da to lakse primjetiti nekade ne.

  #13126
  Anonimno
  Neaktivan

  Allahov_rob post=7969 wrote:

  Dakle Muamer2 kao sto vidis iz fetve i primjedbe serijatske recenzije ako ti dodje komsija koji ne klanja, ne posti, ne daje zekat i ne izvrsava osnovne temelje islama takvo meso neces jesti.

  Ako ozbiljno sumnjas u njegov islam to znaci da si blize tome da nije musliman po definiciji Serijata onda iz opreznosti mozes da izbjegnes uzimanje i jedenje mesa.

  Meso mozes proslijediti nekome ko nije musliman ili ga mozes dati zivotinjama da ga pojedu.

  ROdila majka ove moderne instant internet ucenjake sto na osnovu jedne opste fetve savjetuju ljudima da kurbansko meso bacaju pascadima. Kur'anski ajet jasno i nedvosmisleno govori KOJE MESO SE NE SMIJE JESTI i nije uslov da je covjek musliman. Procitaj pocetak sure Maida pa ces vidjeti da se zabranjuje samo deset vrsta jela a da se u ajetu pet dozvoljavaju sva ostala jela. Zabranjuje se:

  1) STRV
  2) KRV
  3) SVINJSKO MESO
  4) ZAKLANO U NECIJE DRUGO IME A NE U ALLAHOVO IME (Kurbansko meso je zaklano u ime Allaha)
  5) Ono sto je udavljeno
  6) ubijeno (bez klanja)
  7) rogom ubodeno
  8) od zvijeri naceto
  9) zrtvovano na zrtvenicima
  10) strmoglavljeno

  Meso ovih deset kategorija se ne smije jesti. Meso svih ostalih kategorija se smije jesti inace bi Allah jasno i nedvosmisleno rekao da je zabranjeno jesti i meso od ljudi u ciji islam sumnjas. Cak sta vise, Allah je rekao suprotno. Procitaj ovo: “i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga” (dio ajeta 5 sure Maida). Dakle, od ljudi za koje si 100% siguran da nisu muslimani je DOZVOLJENO jesti meso.

  A ovaj gore savjetuje da meso koje je zaklao covjek u ciji ISLAM SE SUMNJA (a i da se 100% zna da nije musliman OK je), i za koje je haman pa sigurno da je halal zaklano, on kaze da se takvo meso baci cukama. Koja uvurnuta logika.

  Druga stvar na koju imam primjedbu veze se za fetvu koju cu citirao. Fetva dolazi od “Uleme dvaju harema”. Cak je i stranica citirana. Naravno, to se odnosi na fetvu uleme iz Meke i Medine. Onda se javlja “serijatski recenzent” – Muhammed Porca i dopisuje na tu fetvu svoje misljenje koje se u temelju kosi sa onim napisanim u fetvi. No nije Muhammed problem jer on ustvari “prosiruje” fetvu sa jos jednom dimenzijom: mesom koje se uvozi iz neislamskih zemalja.

  KOrisnik kojeg citiram, sada uzima to Muhammedovo misljenje (koje se kao kukavicije jaje podmece ulemi dvaju harema) i jos vise ga izvrce pa kaze da se meso koje je zaklano u ime Allaha treba baciti cukama (ili proslijediti dalje). Muhammed uopste to nije rekao u svojoj fetvi. On je rekao da je problem u mesu koje dolazi iz zemalja gdje je KLANJE ZABRANJENO. To je problem sa tackom 6 u gorenavedenoj listi. I pazi sad nakaradne situacije: Ulema dvaju harema kaze da je OK jesti meso koje dolazi iz muslimanske sredine jer se pretpostavlja da je zaklano na halal nacin, Muhammed prosiruje fetvu i kaze da je fetva OK ALI. Naravno, balkanci imaju ALI na sve. Ali, ako je iz zemalja gdje se zivotinje ne kolju onda je problem. Na kraju dodje neki instant daija Allahov_rob koji kaze da meso koje dolazi iz muslimanske sredine NIJE OK JESTI, a citira fetvu koja kaze da je OK JESTI TAKVO MESO, s tim da je MUhammed ubacio svoj stav u tu fetvu.

  Ko koga ovdje zafrkava?

  Allah jasno i nedvosmisleno kaze u suri Maide (koje nema ni u fetvi uleme dvaju harema a ni u Muhammedovom komentaru, a ni u postu Allahovog_roba): SVA JELA SU DOZVOLJENA IZUZEV ONIH GORE DESET NABROJANIH KATEGORIJA. Kurbansko meso je zaklano u ime Allaha i ne kosi se sa Kur'anom. KOsi se jedino sa tvojim ogranicenim shvatanjem islama u kojem ne postoji aktivnost sivih mozdanih celija…

  Ja ti savjetujem: Upitaj covjeka koji ti donese meso (ako vec sumnjas): Da li si zaklao zivotinju ili si je ubio, strmoglavio, dao zivotinji da je nacne i sl. Ako ti kaze da ju je zaklao onda si prosao sest gorenavedenih tacki. Zatim ga pitaj da li je to Svinjsko meso. Ako kaze da nije svinjsko meso onda si presao i sedmu prepreku. Preostaje ti jos samo jedna prepreka: Da li je spomenuo Allahovo ime prilikom klanja ili je meso zrtvovao u necije drugo ime. Ako kaze da je rekao Bismillah prilikom klanja, ja te pozivam da procitas treci, cetvrti i peti ajet sure Maida i da se kanes ovih instant ucenjaka preko interneta kojima je mrsko zaviriti u Kur'an i naci odgovor na pitanje.

  Cuj on bi kurbansko meso bacio cukama… Hladnokrvno…

  #13127
  Anonimno
  Neaktivan

  carskaVojska post=7995 wrote: ROdila majka ove moderne instant internet ucenjake sto na osnovu jedne opste fetve savjetuju ljudima da kurbansko meso bacaju pascadima. Kur'anski ajet jasno i nedvosmisleno govori KOJE MESO SE NE SMIJE JESTI i nije uslov da je covjek musliman. Procitaj pocetak sure Maida pa ces vidjeti da se zabranjuje samo deset vrsta jela a da se u ajetu pet dozvoljavaju sva ostala jela. Zabranjuje se:

  Meso ovih deset kategorija se ne smije jesti. Meso svih ostalih kategorija se smije jesti inace bi Allah jasno i nedvosmisleno rekao da je zabranjeno jesti i meso od ljudi u ciji islam sumnjas. Cak sta vise, Allah je rekao suprotno. Procitaj ovo: “i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga” (dio ajeta 5 sure Maida). Dakle, od ljudi za koje si 100% siguran da nisu muslimani je DOZVOLJENO jesti meso.

  A ovaj gore savjetuje da meso koje je zaklao covjek u ciji ISLAM SE SUMNJA (a i da se 100% zna da nije musliman OK je), i za koje je haman pa sigurno da je halal zaklano, on kaze da se takvo meso baci cukama. Koja uvurnuta logika.

  Druga stvar na koju imam primjedbu veze se za fetvu koju cu citirao. Fetva dolazi od “Uleme dvaju harema”. Cak je i stranica citirana. Naravno, to se odnosi na fetvu uleme iz Meke i Medine. Onda se javlja “serijatski recenzent” – Muhammed Porca i dopisuje na tu fetvu svoje misljenje koje se u temelju kosi sa onim napisanim u fetvi. No nije Muhammed problem jer on ustvari “prosiruje” fetvu sa jos jednom dimenzijom: mesom koje se uvozi iz neislamskih zemalja.

  KOrisnik kojeg citiram, sada uzima to Muhammedovo misljenje (koje se kao kukavicije jaje podmece ulemi dvaju harema) i jos vise ga izvrce pa kaze da se meso koje je zaklano u ime Allaha treba baciti cukama (ili proslijediti dalje). Muhammed uopste to nije rekao u svojoj fetvi. On je rekao da je problem u mesu koje dolazi iz zemalja gdje je KLANJE ZABRANJENO. To je problem sa tackom 6 u gorenavedenoj listi. I pazi sad nakaradne situacije: Ulema dvaju harema kaze da je OK jesti meso koje dolazi iz muslimanske sredine jer se pretpostavlja da je zaklano na halal nacin, Muhammed prosiruje fetvu i kaze da je fetva OK ALI. Naravno, balkanci imaju ALI na sve. Ali, ako je iz zemalja gdje se zivotinje ne kolju onda je problem. Na kraju dodje neki instant daija Allahov_rob koji kaze da meso koje dolazi iz muslimanske sredine NIJE OK JESTI, a citira fetvu koja kaze da je OK JESTI TAKVO MESO, s tim da je MUhammed ubacio svoj stav u tu fetvu..

  Vidjet cemo ko izvrce dokaze @CarskaVojska

  Pitanje koje je zapravo postavio Muamer2 se moze svesti na to je li njemu dozvoljeno da jede meso koje je zaklao neklanjac. To bi bila pojednostavljneo sustina cijelog problema. A zasto to pita ? Pa iz razloga sto zeli znat propis jedenja mesa od onoga koji ne klanja, neko recimo od njegovih komsija koji se pripisuju islamu a nemaju namaza. Pa prije nego se osvrnem na tvoje izvrtanje cinjenica da vidimo propis jedenja mesa od neklanjaca (dakle ako to meso zakolje neklanjac).

  http://www.youtube.com/watch?v=81g-Vyv4JZI

  A sada da se osvrnemo na fetvu koju sam prilozio na pocetku rasprave:

  Istina je da je fetva od sejha Saliha Fevzana vezana za podrucje u muslimanskim zemljama gdje vecina ljudi obavlja namaz, pa tako on i navodi da ako covjek izostaje iz dzemata nije nuzno da se zakljuci da je taj neklanjac i da zbog rasirenosti namaza i poznavanja da vecina ljudi klanja nece se istrazivati stanje doticne osobe. Zato i navodi sejh Fevzan slucaj za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje je upitan o novim ljudima u islamu (sto znaci o logicaru CarskaVojsko da su dakle ti usli u islam, a znalo se u to doba da to nije puki sehadet na jeziku i onda decenije i decenije bez namaza kao sto je to slucaj u BiH i u drugim Balkanskim drzavama pa cak i na Zapadu) Dakle ashabima nije upitan bio njihov islam nego to sto su novi i nisu ashabi bili sigurni da li su oni spomenuli Allahovo ime pri klanju. Zbog toga Poslanik, im dozvoljava da jedu meso jer dolazi od muslimana po Serijatu a ne muslimana po imenu, i objasnjava im da ne istrazuju da li je jos uz to spomenuto Allahovo ime. O espresso logicaru CaraskaVojsko zar ovo nije tako ocito?

  Idemo dalje… Zacudo je to kako stavljas hfz. mr. Muhammeda Fadila Porcu i to sto je on bio serijatski recezent pod znakove navoda. Zelis li time mozda da kazes da on nije dovoljno ucen da bude serijatski recezent ? Nadam se da ne mislis tako nego da ti se omaklo. Da nisi mozda ti strucniji od Porce o espresso alime CarskaVojsko ?

  Vrati se sada pa dobro procitaj. Sejh Porca navodi dvije stvari, navodi uvoz iz zemalja gdje se zabranjuje klanje i navodi stanje zidova i krsana koji vise nisu ono cime se nazivaju (u ovom slucaju ehlu-kitabije) ako su oni od onih koji vjeruju u komunizam i materijalizam i nemaju vjere u Boga. Zbog ovakve dvije stiuacije on poziva na opreznost pa ako se ustanovi da meso je zaklano (nije ubijeno strujom, ili pikovano pa zaklano) i ako su krscani i zidovi zaista ono cime se nazivaju onda je normalno da je to meso dozvoljeno i tada spada u meso ehlu-kitabija. O espresso alime CarskaVosjko, vidis da si pozurio da me osudis i naljepis ? A mozda cak i ne vidis.

  Idemo dalje… kada govori o jedenju mesa onih koji se pripisuju islamu a nemaju namaza, posta, zekata dakle sto bi se reklo muslimani po imenu onda sejh poziva na oprez i jasno govori da se takvo meso nece jesti. A pod muslimanima kada prica sejh o njima cilja na muslimane koji su to po definiciji Serijata a to su oni koji imaju sehadet, a zatim dodju sa namazom, postom i ostalim ruknovima islama. Evo da ponovimo to sto je receno:

  Kada govorimo o muslimanima, onda se radi o onima koji su to po definiciji Šerijata, a ne o formalnosti naziva. Kada znamo da neko nema ništa s islamskim propisima i da je musliman samo po imenu, onda zasigurno nećemo biti nemarni i oslanjati se na činjenicu što sebe pripisuju muslimanima. Njihovo meso nećemo jesti.

  Je li ti sada malo jasnije espresso alime CarskaVosjko ili da ti nacrtam ?

  Idemo dalje… vrati se opet i pogledaj moje savjete.
  Muamer2 pita za slucaj kad on ozbiljno sumnja u islam osobe koja mu je dala meso, koje je ta osoba zaklala a to znaci da je blize tome da je ta osoba musliman po imenu a ne musliman po serijatu. Za takvo pitanje dobija odgovor da radi opreznosti izbjegne jedenje tog mesa i ne moze donijeti sud na osnovu vecine kao u fetvi sejha Fevzana jer je njegova sredina sredina gdje su vecina neklanjaci. Ako on zivi u zemljama gdje su vecinom ljudi klanjaci tada za njega vazi govor fetve sejha Fevzana i nije mu potrebna serijatska recenzija sejha Fadila Muhammeda Porce.

  I za kraj.. uzeo si samo drugi dio mog savjeta a zanemraio si prvi valjda da zagalmis i zaurlas i dignes paniku i sve na noge.. ali i to pada u vodu espresso alime CarskaVosjko.
  Moj prvi dio savjeta je da meso koje mu je poklonio neklanjac (odnosno onaj u kojeg ozbiljno sumnja da nema islama a ovdje zbog opreznosti) proslijedi nekom nemuslimanu a tek onda ako nema neka da zivotinji. Naravno mogao sam navesti da ga ostavi po strani dok se ne pokvari ali tada niko se nece okoristiti od njega. Ali ne, ti si digao paniku i hoces da me optuzis da ja pozivam da se halal meso daje zivotnijama. Ne, halal meso je ok, ali cijela diskusija, kao sto rekoh na pocetku, se svodi na to da li je halal meso koje je zaklao neklanjac.

  A sad da vidim kako ces vjesto da izvrnes stvari..

  #13128
  Anonimno
  Neaktivan

  Ocigledno da je mnoge zabolo nokaut RPG-ija saffovaca.
  RPG ti si “kriv” sto si poljuljao temelje ionako krhke, jednezabludjele sekte.

  Nadam se da vam je sada jasno zasto je Carskavojska preuvelicao Salahudinov komentar.

  Hvala Allahu koji daje da se kristalizuju neke stvari.

  #13132
  Anonimno
  Neaktivan

  SVA JELA SU DOZVOLJENA IZUZEV ONIH GORE DESET NABROJANIH KATEGORIJA.

  magarecje meso?
  jesi cuo ti za cisto i necisto meso?

  #13135
  Anonimno
  Neaktivan

  Selamun alejkum we rahmetullah. Da li je dozvoljeno čestitianje Bajrama nevjernicima? Halalte braćo što pitanje nije vezano za temu, al kontam da nece trebati puno za odgovorit, pa da ne pokrećem novu temu. BarekAllah fik.

  #13136
  Anonimno
  Neaktivan

  Šejh Muhammed ibn Ibrahim Alu šejh je rekao: Za mesara se uslovljava da bude od onih koji poznaje svoju vjeru, musliman ispravne aqide, koji negira onima koji su skrenuli, poput obožavaoca kaburova i onih mimo njih, koji se obožavaju mimo Allaha, te ujedno da odbaci sva neispravna vjerovanja, ujedno i nevjerstva poput kadijanija i mnogobožaca rafidija i drugih mimo njih.

  Da bi meso koje on kolje bilo halal nije dovoljno to što se pripisuje islamu i izgovara dva šehadeta, te obavljanje namaza i drugih ruknova islama bez onih šartova koje smo predhodno spomenuli.

  Zaista se mnogo ljudi pripisuje islamu i izgovaraju dva šehadeta, te obavljaju vanjske ruknove islama, ali im opet to nije dovoljno da bi se oni smatrali muslimanima, niti je dozvoljeno jesti ono što oni zakolju zbog širka kojeg čine Allahu u Njegovom božanstvu, putem upućivanja dove poslanicima i evlijama, traženjem pomoći od njih i mimo toga od djela koja su odpadništvo od islama.

  I ovo razlikovanje izmeđju onih koji se pripisuju islamu je stvar poznata sa dokazima iz Kur’ana, sunneta i konzenzusom ispravnih predhodnika.

  Zatim ove stvari što smo naveli koje su potrebne kod onoga koji obavlja funkciju mesara smatraće se ispravnim tek onda kada to o njemu prenese povjerljiva pravedna osoba koja poznaje njegovo pravo stanje, a od njega da prenese isto povjerljiva osoba sve dok to kod osobe, kojoj se potvrđjuje dotična stvar, ne dostigne stepen presude na koju se može osloniti sa aspekta šeriata.

  Aqidetul-muwehhidin, str. 453

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 18)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.