Nakon 35 godina vratio se vjeri. Da li je dužan da se osuneti?

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 10 years, 7 months by Anonimno. This post has been viewed 769 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #6493
  Anonimno
  Gost

  Pitanje: Selamu alejkum,

  Jedan brat koji je živio džahilskim životom oko 35 godina, sada se vratio vjeri. Ali, dok je bio dijete, njegovi roditelji ga nisu osunetili, a sada mu je to teško i neugodno uraditi. Šta mu je sad činiti, da li bi se moro osunetit? Allah vas obilato nagradio!

  Odgovor:

  We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

  Allah te nagradio na tvojoj dovi. Hvala Allahu, Koji nas je uputio na Pravi put i sačuvao zablude, a potom:

  Sunećenje muške djece potpada pod jednu od pet stvari fitre koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u riječima: „Pet je stvari od fitre (prirode čovjeka): sunećenje, otklanjanje dlaka sa stidnog mjesta, kraćenje brkova, rezanje noktiju i čupanje (otklanjanje) dlaka ispod pazuha.“ (Hadis bilježe Buharija i Muslim)

  Sunećenje muške djece je vadžib (obaveza) kod većine islamskih učenjaka stoga je na roditelju da požuri sa sunećenjem svoje muške djece. Što se tiče čovjeka koga nisu osunetili njegovi roditelji, ili je pak primio islam a nije osunećen, obaveza mu je da se osuneti onda kada sazna za ovaj šerijatski propis, osim ako u sunećenju postoji opasnost po njegovo zdravlje zbog njegove starosti i tome slično, a to je stvar koju će procijeniti stručna osoba.

  Imam Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ibrahim, alejhis-selam, se osunetio kada je imao 80 godina.“

  Imam Buhari je hadis o sunećenju Ibrahima, alejhis-selam, naveo i u svojoj knjizi „Edebul mufred“ i to poglavlje naslovio: „Poglavlje o sunećenju odrasle osobe“.

  Imam Kurtubi, govoreći o 124. ajetu sure El-Bekare i meselama koje se uzimaju iz njega, kaže: „Ulema smatra poželjnim da se osuneti stara osoba koja je primila islam. Ata’ je govorio: ‘Islam mu neće biti potpun sve dok se ne osuneti, pa makar imao 80 godina’. Od Hasana se, pak, prenosi da je dozvolio staroj osobi koja je primila islam da se ne osuneti.“

  Imam Hallal bilježi od Hanbela da je pitao imama Ahmeda o zimiji (štićenik u islamskoj državi) koji je primio islam, hoće li se osunetiti, pa je odgovorio: „Mora to učiniti“. „A ako je star“ – upitaše ga. „Draže mi je da se osuneti“ – odgovori imam Ahmed – „jer u hadisu stoji da se Ibrahim, alejhis-selam, osunetio kada je imao 80 godina.“ (El vukufu vet-teredžul, 183)

  Govoreći o onome koje primio islam a nije osunećen, šejhul islam Ibn Tejmije kaže: „Ako se ne boji neke štete od sunećenja, onda je na njemu da se osuneti jer je to propisano i pritvrđeno muslimanima po koncenzusu učenjaka. Kod imama Šafije i imama Ahmeda, u onome što je poznato od njega, sunećenje je vadžib (obaveza). Ibrahim, alejhis-selam, se osunetio kada je imao 80 godina. Kada je u pitanju šteta, to se vraća povjerljivom doktoru koji će to procijeniti…“ (Medžmu'ul fetava, 21/114)

  Šejh Salih Munedžid kaže: „Sunećenje je obavezno čovjeku koji je musliman ako je u stanju da to učini. Ukoliko, pak, nije u stanju zbog toga što se boji po sebe ukoliko bi se osunetio ili ga pak povjerljivi doktor obavijesti da može doći do krvarenja i tome slično što može naškoditi njegovom životu, onda mu sunećenje nije obavezno i nije griješan zbog toga što ga nije uradio.“ (www.islam-qa.com )

  Nesunećenje takođe utiče i na nečistoću čovjeka što dodatno ukazuje na obavezu sunećenja odrasle osobe, osim ako za to ne postoji valjana šerijatska prepreka kako smo već napomenuli.

  A Allah najbolje zna.

  Na pitanje odgovorio: prof. Idriz Bilibani

  Izvor: http://www.stazomislama.com/

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.