O borbi na Allahovom Putu.

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 11 years, 7 months by Anonimno. This post has been viewed 4805 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #13537
  Anonimno
  Neaktivan

  O borbi na Allahovom putu..

  Prenosi se od Seleme ibn-Nufejl el-Kindi da je rekao:
  “Sjedio sam kod Resulullaha salallahu alejhi ve sellem,pa je rekao neki čovjek: “O Resulullah,ljudi su raspregli konje i ostavili oružje i rekli: “Nema džihada,rat je prestao!” Okrenuo se Resulullah salallahu alejhi ve sellem prema njemu i rekao: “Slagali su! Sada, sada je došla borba i još će se moj ummet boriti za istinu. Allah će nevjerničkom narodu udaljiti srca od Istine i s njima će opskrbiti vjernike,sve do Sudnjeg Dana,dok se ne ispuni Allahovo obećanje, a u grivi (posjedovanju) konja je obećana dobrobit do Sudnjeg dana.” (En-Nesai,br.3333)
  Obligatna dužnost svakom muslimanu i muslimanki je da se pripremaju za džihad na Allahovom putu. Allahov Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem je rekao:

  “Allah podstiće onoga koji izađe na njegovom putu, da izađe isključivo radi borbe na Allahovom putu, vjerujuči u Njega Njegovog Poslanika, Allah subhanehu we te ala garantira da će ga uvesti u džennet (ako pogine) ili će mu se smilovati da se vrati ondje odakle je izašao na boj, postižuči Allahovu nagradu i plijen.”
  ///Muttafekun alejh Muslim i Buharija///

  Muhammed sallallahu alejhi we sellem je također rekao:
  “Ko bude iskreno tražio šehadet (pogibiju na Allahovom putu) Allah dž.š. će ga postaviti na stepene šehida pa makar umro u postelji.” ///Prenosi Muslim i Bejheki od Ebu Hurejreta r.a.///

  Kod Muhammeda sallallahu alejhi we sellem je došao jedan čovjek i rekao mu: “Uputi me na djelo koje se izjednačuje s tim.
  “On mu reče: “Ne nalazim ni jedno djelo koje se izjednačuje s tim. “On mu reče: “Da li ipak možeš uputiti na neko djelo?
  “Muhammed sallallahu alejhi we sellem mu reče:
  “Kada mudžahid izađe u borbu, da uđes u džamiju i klanjaš stoječi bez odmora, i da postiš bez prekida! On će mu na to:
  “A ko to može, o Allahov Poslanice!”?
  Ebu Hurejre r.a. je rekao: “Uistinu se svakim pokretom mudžahidovog konja, pišu dobra djela hasenati.”
  ///El Buhari///

  Također Muhammed sallallahu alejhi we sellem. je rekao:
  “Šehidu od Allaha subhanehu we te ala pripada sedmero:

  1.) Oprostiti će mu se svi grijesi sa prvim kapima njegove krvi.

  2.) Vidjet će svoje mjesto u džennetu.

  3.) Biće zastičen od kaburskog azaba.

  4.) Biće siguran (zastičen) od straha na dan velikog obračuna.

  5.) Proživjet će se u imanskoj odječi.

  6.) Biće opskrbljen džennetskom hurijom.

  7.) Moči će činiti šefa'at (zauzimanje) za 70 članova svoje rodbine.”

  ///Prenosi Tirmizi///
  __________________________________________

  Kazna za napuštanje džihada

  Napuštanje džihada je glavni sabeb (razlog) ovoga u čemu žive današnji muslimani. Svima je jasno da su muslimani u poniženju, potlačeni, pocjepani, podjeljeni i na žalost, nemočni. Na muslimane današnjice u potpunosti se odnose kur'anski ajeti:

  “Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamjeniti, a vi mu nečete nimalo nauditi. A Allah sve može. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kad vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovu putu! kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta?” A uživanje na ovom svijetu, prema onome na onom svijetu, nije ništa. (Kur'an;AtTawba 38 ajet)

  Ibn Kesir u komentaru ovoga ajeta navodi:
  “Ova kazna je propisana onima koji su izostali iza Poslanika sallallahu alejhi we sellem u bitki na Tebuku. To je bilo jedne godine kada je bilo pristiglo voče i usjevi i rodilo neobičnim urodom. Allah subhanehu we te ala se obratio vjernicima sa:
  “O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovom putu. Kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na onom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa. ” (At-Tawba 38)

  Znači; kad ste pozvani u borbu, vi ste bili kao za zemlju prikovani od ljenosti i želje za uživanjem u ovosvjetskim dobrima. “

  Zar vam je draži život na ovom svjetu od onog svijeta?”
  (Kur'an;At Tawba 38 ajet)

  Šta vam je da tako postupate umjesto da se više žrtvujete za onaj svijet !?

  Zatim Allah dž.š. podstiče na asketizam prema ovome svijetu i razvijanje želje za Ahiretom. Da bi poslije toga upozorio one koji zapostave džihad, riječima:

  “Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti idrugim će vas narodom zamjeniti.” (At-Tawba 39)
  Ibn Abbas r.a. je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem. je za njih kod Allaha subhanehu we te ala oprosta tražio, pozvao je jednu četvrt u kojoj su vjerovali arapi, pa se nisu odazvali, jer im se bilo teško odvojiti od dunjalučkih uživanja. Allah subhanehu we te ala ih je kaznio time da im je oduzeo opskrbu i dao drugi narod mjesto njih da pomognu Njegovom Poslaniku u uspostavljanju Njegova dina. Kao što je Uzvišeni Allah dž.š. rekao:

  “Zamjenit će vas drugim narodom koji neće biti kao vi.”
  (Kur'an;At Tevba 39 ajet)

  tj. nećete mu ništa nauditi vašom pasivnošču prema džihadu i vašim
  prikovanošču za zemlju i ovosvjetska dobra. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi we sellem
  Kada ljude obuzme dunjaluk, i dirhemi i trgovina, a ostave (zapostave) džihad na Allahovu putu, i prepuste se stočarstvu, Allah subhanehu we te ala će im iz nebesa poslati teskoče (belaje), koji se neće otkloniti dok se ne vrate svojoj vjeri.”

  Musliman ne bi smio sebi dozvoliti da bude u redovima žena, o ćemu nas je obavjestio Muhammed sallallahu alejhi we sellem da je njihov džihad u obavljanju hadža i umre.

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.