O vrijednosti hidžaba

 • This topic has 12 odgovora, 7 glasova, and was last updated prije 11 years, 7 months by Anonimno. This post has been viewed 3400 times
Pregledavate 13 postova - 1 do 13 (od ukupno 13)
 • Autor
  Postovi
 • #13468
  Anonimno
  Neaktivan

  [attachment=251]cvjece-585-2.jpg[/attachment]

  Na ženama vjernicama je da obožavaju Allaha, dželleša’nuhu, kroz prakticiranje hidžaba koji će prekriti cijelo tijelo i ukrase pred stranim muškarcima. Za taj vid ibadeta će biti nagrađene, a ako ostave hidžab biće kažnjene.

  Otuda ostavljanje hidžaba predstavlja jedan od vellikih upropaštavajućih grijeha koji za sobom povlači druge velike grijehe kao što je namjerno otkrivanje nekog dijela tijela ili ukrasa koje nose žene.

  Zatim ostavljanje hidžaba za sobom povlači miješanje sa muškarcima i druge vidove smutnje koja za sobom povlači napuštanje hidžaba.

  Na vjernicama je obaveza da se odazovu onome što im je naredio Allah, dželleša’nuhu, u pogledu hidžaba, zastiranja, čednosti i stida pokoravajući se tako Allahu, dželleša’nuhu, i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem.

  Allah, Dželleša’nuhu, kaže (u prijevodu značenja):

  ”Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.” (El-Ahzab, 36 )

  A kako i ne bi kada se iza propisa hidžaba nalaze mnoge mudrosti i tajne, pohvalna etika, te uzvišeni i dobri ciljevi kao što su:

  1.Čuvanje časti. Hidžab predstavlja brigu Šerijata za očuvanje časti i uklanjanje uzroka koji vode ka smutnji, sumnjičenju i neredu (fesadu).

  2. Čistoća srca. Hidžab poziva i vodi ka čistoći srca vjernika i vjernica. On je tvrđava bogobojaznosti. On je sredstvo veličanja i očuvanja svetinja. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu značenja):

  “To je čišće za vaša i njihova srca.”

  3. Lijep ahlak. Hidžab je način da se stekne lijep odgoj i ahlak, kao što je pokrivanje, čednost, stid ljubomora, a s druge strane on je štiti od pokvarenosti, nemorala i nereda.

  4. Hidžab je simbol kreposnih i časnih žena. Hidžab je šerijatski simbol slobodnih, poštenih i časnih žena. On ih štiti od svih potvora, prljavština i sumnjičenja. Otuda Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

  “…tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti.”

  Treba znati da ako je čovjekova vanjština dobra onda je to dokaz da je i njegova unutrašnjost dobra.

  Zaista je čednost ženina kruna. I nema nijedne kuće u kojoj vlada čednost i krijepost a da nije ispunjena prijatnošću.

  Od bogobojaznosti prekrivaše (juhammirne) jagodice

  prstiju, i izađoše u noćnoj tami u šalove zavijene

  5. Presjecanje šejtanskih spletki i žudnje za drugim polom. Hidžab je društvena zaštita od uznemiravanja i ezijjeta, te bolesti srca ljudi i žena. Hidžab sasjeca pokvarene i bezobrazne požude. On je zaštita od pogleda iskvarenih očiju i otklanja ezijet od čovjeka i žene u pogledu njihove časti. On je također zaštita od potvore udatih žena za zinaluk kao i od ružnih govorkanja, sumnjičenja i ostalih šejtanskih spletki i opasnosti.

  Otuda je neki pjesnik za kreposne žene rekao:

  One su kao hurije slobodne, nikada nisu ni

  pomislile na nemoral, kao što su Mekkanske gazele,

  čiji je lov zabranjen

  6. Čuvanje stida. Riječ stid (el-haja’u) vodi porijeklo od riječi život (el-hajat) tako da nema pravog života bez stida.

  Stid predstavlja ahlak koji Allah usadi u duše ljudi koje želi oplemeniti. Otuda je stid odlika čednosti a bestid je odlika iskvarenosti. On je osobina kojom se odlikuje insan, on je urođeno svojstvo i odlika je islamskog bontona.

  Stid je ogranak od ogranaka imana. On je pohvalna osobina kojom su se odlikovali arapi i prije Islama a koju je Islam potvrdio i u koju poziva. Stid odvraća i kori dušu da ne upadne u ono što je ružno i pokvareno.

  7. Hidžab sprječava požude za razgolišavanjem i ukrašavanjem i miješanjem žena sa muškarciam u islamskom društvu.

  8. Hidžab je zaštita od zinaluka i vanbračnog života i raskalašenosti. Tako da žena pod hidžabom ne može bit posuda sa vodom koju bi svako nalokao.

  9. Žena je avret (stidno mjesto). Hidžab prekriva taj avret a to predstavlja bogobojaznost. Otuda Uzvišeni kaže (u prijevodu značenja):

  ”.. odjeća čestitosti, to je ono najbolje.” (El-E’araf, 26 )

  Abdurrahman ibn Eslem u komentaru ovog ajeta kaže: “Poboji se Allaha pa pokrije svoje stidno mjesto. Eto, to je odjeća bogobojaznosti.”

  U predaji od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, se kaže: “Allahu moj, pokrij moje avrete (sramote) i sačuvaj me od straha.” Hadis bilježi Ebu Davud i drugi.

  Allahu naš sačuvaj naše avrete i avrete naših žena.

  10. Njegovanje i očuvanje ljubomore.

  Iz knjige: ‘’Čuvanje čednosti’’

  Obrada: Stazom islama

  #13480
  Anonimno
  Neaktivan

  Istinu je rekao autor, Allah mu se smilovao.
  Ummet bi pomogle muslimanke koje se ne pridržavaju šerijatskog hidžaba da ga se počnu pridržavati u potpunosti.
  Savjetujem svakoj iskrenoj muslimanki, koja želi da bude od rijetkih žena koje će ući u Džennet da pročita instrukcije šta treba da uradi i kakva treba da bude o ovom današnjem vremenu kada je čednost zapostavljena stvar, osim kod pojedinaca.
  Knjiga nije teška, od 124 stranica, sa 10 poglavlja, govori o sastavnim dijelovima čednosti.
  Za svaku sestru muslimanku koja želi da upotpuni svoju čednost, evo joj puta:
  http://s1.islamhouse.com/data/bs/ih_books/Cuvanje_cednosti.pdf
  Allah ti znanje povećao!

  #13514
  Anonimno
  Neaktivan

  Usput, da podijelim sa vama nešto što je samo iskrenima od koristi biiznillah!

  #13543
  Anonimno
  Neaktivan

  Essellamu alejkum,

  Pero post=8351 wrote: [attachment=251]cvjece-585-2.jpg[/attachment]

  Na ženama vjernicama je da obožavaju Allaha, dželleša’nuhu, kroz prakticiranje hidžaba koji će prekriti cijelo tijelo i ukrase pred stranim muškarcima. Za taj vid ibadeta će biti nagrađene, a ako ostave hidžab biće kažnjene.

  Otuda ostavljanje hidžaba predstavlja jedan od vellikih upropaštavajućih grijeha koji za sobom povlači druge velike grijehe kao što je namjerno otkrivanje nekog dijela tijela ili ukrasa koje nose žene.

  Zatim ostavljanje hidžaba za sobom povlači miješanje sa muškarcima i druge vidove smutnje koja za sobom povlači napuštanje hidžaba.

  Ja sam odgojena da nosim hidžab i tako sam odgajala i moje kćeri. Međutim, bez obzira na moje lične stavove, učili su me da se nošenje hidžaba i pokrivanje žene muslimanke ne smije nipošto nametati jer Islam nije vjera nasilja u bilo kojem smislu. Mislim da se slažemo u tome da se kao muslimani svi moramo ponašati i slijediti dosljedno ono što su nam dragi Allah subhane wete'alla i njegov Vjerovjesnik sallahu ‘alejhi ve selleme poručili. Malo sam zbunjena oko ovih citata gdje se kaže da ostavljanje hidžaba povlači miješanje sa muškarcima i druge vidove smutnje, te navode iz prethodnog pasusa tako da imam dva pitanja:

  – Kako je moguće da ostavljanje hidžaba povlači miješanje sa muškarcima i druge vidove smutnje? Istina, dragi Allah subhane wete'alla i njegov Vjerovjesnik s.a.v.s. nas upućuju da uvijek, u svakom trenutku i u bilo kojoj sferi života budemo smjerne, umjerene i skromne.
  – Molim Vas da mi kažete braćo gdje u Kur'anu piše da se žene moraju pokriti od glave do pete što bi rekli da bi bile poštene ili da ćemo ako ostavimo hidžab biti kažnjene”?

  #13544
  Anonimno
  Neaktivan

  #13545
  Anonimno
  Neaktivan

  gariib post=8427 wrote: https://www.youtube.com/watch?v=fcLzK7KBjB4;feature=share

  Ovo sam poslaoo za Ummu hanumu,ako moze neko nek otvori. Halalite.

  #13547
  Anonimno
  Neaktivan

  https://www.youtube.com/watch?v=y-Q168WklAQ&relmfu

  Kad kopiras link videa kojeg zelis da postavis, samo link stavi ovde gde pises komentare, ne moras gore da ides na video. Ostalo ce se samo srediti.
  Rob_Milostivog

  #13548
  Anonimno
  Neaktivan

  Za ispravnost himara-{hidzaba} se još uslovljava da ne bude
  tanak i providan kako se ne bi vidjelo ono što je ispod njega
  od vrata, kose, lica i prsa.
  Prenosi se od Ummi Alkame da je rekla: “Vidjela sam
  Hafsu bint Abdurrahman bint Ebi Bekr kada je ušla kod
  Aiše, radijallahu anha. Na njoj je bio providan himar ispod kojeg se vidjelo čelo. Aiša ga podera na njoj a zatim reče: ‘Zar
  ne znaš šta je Allah, Dželleša’nuhu, objavio u suri Nur? Za
  tim je pozvala da joj se donese jedan himar pa ju je prekrila
  njime.’” Bilježi ga Ibn Sa’s i imam Malik u Muvetti.

  Također se prenose dokazi u pismenoj formi, te radni
  idžma’ (amelij) kroz neprekidnu praksu koju su nasljeđivad
  le žene vjernice od prethodnih generacija o obavezi boravka
  u kući, i izlasku samo u slučaju nužde i potrebe. Te, da ne
  trebaju izlaziti pred muškarce, osim sa hidžabom pokrivedh
  nog lica, neotkrivenog i neukrašenog tijela.
  Svi se muslimani slažu oko ovog djela koje je u skladh
  du sa principima zgrade čednosti, čistoće, stida i ljubomore
  na koju nas podstiče Islam u pogledu žena. Zato su zabrad
  njivali ženama izlazak iz kuće otkrivena lica, razkolišenog
  tijela, i sa istaknutim ukrasima.
  Ova dva konsenzusa su poznata i prenose se još od
  prvih generacija kao što su ashabi i tabi’ini, neka je Allah sa
  njima zadovoljan.
  Ovakav stav se prenosi od skupine imama kao što su
  Hafiz Ibn Abdul-Ber, imam Nevevi, Ibn Tejmijje i drugi,
  Allah im se smilovao. Ovakva praksa u pogledu hidžaba je nashd
  tavljena sve do polovice četrnaestog hidžretskog stoljeća
  prenoseći se sa jedne na drugu islamsku državu
  Hafiz Ibn Hadžer je rekao u Fethul-bariju, 9/224:
  “Nikada nije prestajao običaj kod žena, u prošlosti i
  sadašnjosti, da prekrivaju lice.”
  ČUVANJE ČEDNOSTI
  El šejh Bekr Abdullah Ebu Zejd
  Član stalne komisije za fetve
  ____________________________
  Prijevod: Emsad Pezić
  Izdavač:
  Mektebetu El Guraba
  e-mail: ehlisu@yahoo.co.uk
  Sarajevo
  April 2006 godine.

  #13552
  Anonimno
  Neaktivan

  Hvala na svemu brate Gariib. Nisam još stigla pregledati donji video, ali ovo je bilo poučno. Hafizaq Allah!

  #13595
  Anonimno
  Neaktivan

  “Hidžab je najuzvišeniji slogan koga žena može izreći, hidžab je za ženu što je školjka za biser”

  #13647
  Anonimno
  Neaktivan

  Hidžab i nikab su odlike čestitosti muslimanke. Hidžab nosim od početka rata a nikab već jedno deset godina zbog mog ličnog uvjerenja i ponosa što sam muslimanka. A i zbog toga što nas ovdje gdje živim od sredine rata ne gledaju baš najbolje kad me vide s nikabom. Al to je njihova stvar i neznanje.

  #13651
  Anonimno
  Neaktivan

  Djul post=8531 wrote: Hidžab i nikab su odlike čestitosti muslimanke. Hidžab nosim od početka rata a nikab već jedno deset godina zbog mog ličnog uvjerenja i ponosa što sam muslimanka. A i zbog toga što nas ovdje gdje živim od sredine rata ne gledaju baš najbolje kad me vide s nikabom. Al to je njihova stvar i neznanje.

  Halali sestro ali ovdje je tema o vrejednosti hidzaba,zato ne skrecte sa teme,da se pocne reklamirat ,koja sta nosi,dali hidzab ili nikab.

  Niqab je kruna muminke,niqab je ogledalo imana.

  #13655
  Anonimno
  Neaktivan

  Značenje pojma hidžāba

  [attachment=255]rsz_porte-coup-ah-fleur-bleue-big.jpg[/attachment]

  Značenje pojma hidžab je da žena zakloni svoje tijelo od pogleda ljudi koji joj nisu mahremi.

  Allāh kaže: ”…i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj…” [1]

  I On je također rekao:

  ”A ako od njih nešto tražite – tražite to od njih iza hidžāba (zastora). To je čistije i za vaša i za njihova srca. ” [2]

  Značenje hidžāba u ovom ājetu je svaki objekat (stvar) koja ženu skriva, kao što je zid, vrata ili odjeća. Propis koji se izvlači iz ovog ājeta – iako je ovaj ājet objavljen u vezi ženā Allāhovog Poslanika, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, Allāh bio zadovoljan njima – generalno obuhvata sve žene muslimanke.

  Ovo je zato što je mudrost iza propisa precizirana Allāhovim riječima: ”To je čistije i za vaša i za njihova srca.”

  Ova je mudrost opća među svim muškarcima i ženama. Prema tome, općenitost mudrosti također upućuje na opću primjenljivost (prikladnost) ovog propisa.

  Allāh kaže: ”O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allāh prašta i samilostan je.” [3]

  Ibn Tejmijje je u djelu ”Medžmū'ul-fetāwa” (22. tom, 110. i 111. str.) rekao: ”Džilbāb je prekrivač i Ibn Mes'ūd i ostali su ga zvali ”ridā”, a običan (prost) narod današnjice ga zove ”izār”. On je širok (komotan) i prekriva ženinu glavu i ostatak njenog tijela. Ebū ‘Ubejde i drugi su rekli da bi se on trebao spuštati s vrha njene glave, dok su oči jedina njena vidljiva stvar. Niqāb je sličan tip odjeće.”

  Među dokazima sadržanim u sunnetu Allāhovog Poslanika, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, koji upućuju na ženinu obavezu da pokrije svoje lice u prisustvu stranaca (kao i onima za kojoj joj je moguće da se uda, kao njeni (dalji) muški rođaci), je hadīs ‘Ā'iše, Allāh bio zadovoljan njome, da je rekla: ”Jahači bi prolazili pored nas kada smo bili u društvu Allāhovog Poslanika, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, u stanju ihrāma. Kada bi došli blizu nas, mi bismo spustile naše džilbābe sa naših glava na naša lica. Kada bi oni prošli, mi bismo otkrili (naša lica).” [4]

  Postoji dosta dokaza u Kur'ānu i sunnetu, kojima se dokazuje obaveza ženi da pokrije lice dok je u prisustvu stranaca.

  Ja upućujem sestru muslimanku na raspravu u pogledu hidžāba, odjevanja i namāza od Ibn Tejmijje, na raspravu o hidžābu od šejha ‘Abdul'Azīza ibn ‘Abdillāha ibn Bāza, na knjigu ”Risāletus-sarin el-mešhūr ‘alā el-muftuninah bi sufūr” šejha Hamūda ibn Abdillāha et-Tuwajjārija i na raspravu ”Risāla el-hidžāb” od šejha Muhammed ibn Sālih el- ‘Uthejmīna. Ove rasprave sadrže obilne informacije u vezi ovog pitanja.

  Sestra muslimanka treba biti svjesna da su oni učenjaci koji su stava da je ženi dozvoljeno da pokaže svoje lice – u dodatku na činjenicu da je njihov zaključak slab – postavili uslov da tu ne bude nimalo fitne (iskušenja uzrokovanog otkrivanjem njenog lica).

  Fitna je neizbježna, naročito u ovim vremenima kad su i muškarci i žene manje pobožni i malo je čestitosti, dok se u isto vrijeme umnožio broj promotera fitne i žene su razvile različite kozmetike, koje stavljalju na svoje lice, izazivajući fitnu.

  Zato, sestra muslimanka bi trebala biti upozorena na ovo i da se čvrsto pridržava hidžāba (načina pokrivanja) koji će je, Allāhovom voljom, zaštititi od fitne. Nijedan od priznatih islamskih učenjaka prošlosti i sadašnjosti nije dozvolio ovo u što su izopačene žene upale.

  Neke muslimanke su licemjerne u svom korištenju hidžāba, pa ako su u društvu koje se pridržava hidžāba – nose ga, a ako su u društvu koje se ne pridržava nošenja hidžāba – ni one ga ne nose. Neke od njih nose hidžāb na otvorenim javnim mjestima, dok ako uđu u prodavnicu, bolnicu ili razgovaraju sa draguljarem ili krojačem za žene – one otkriju svoje lice i ruke, kao da su sa svojim muževima ili sa svojim mahremima. Žene koje ovo rade moraju se bojati Allāha. Mi smo vidjeli neke žene, kako se vraćaju iz stranih zemalja i ne nose hidžāb sve dok ne slete na neki od aerodroma ove zemlje (Saudijske Arabije). To je kao da je hidžāb postao lokalni običaj, a ne vjerska dužnost.

  Sestra muslimanka mora biti svjesna da je hidžāb štiti od zlih pogleda, koji proizilaze od onih koji imaju bolesti u svojim srcima, i od pāsa među ljudskom vrstom. Hidžāb je također štiti od požuda (strasti), pa bi se ona trebala čvrsto pridržavati hidžāba i ne bi trebala biti zavedena niti obmanuta medijima koji se suprotstavljaju hidžābu, potcjenjujući njegovu važnost, pošto oni koji rade na širenju ovih medija – njoj žele jedino zlo.

  Allāh kaže: ’’A oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete.’’ [5]

  Iz knjige: Propisi koji se tiču vjernica

  Autor: Šejh Salih el-Fewzan

  Priprema i obrada: http://www.stazomislama.com/

  ——————————————————————————–

  [1] Prijevod značenja, sūra En-Nisā’, 31. ājet

  [2] Prijevod značenja, sūra el-Ahzāb, 53. ājet

  [3] Prijevod značenja, sūra el-Ahzāb, 59. ājet

  [4] Hadīs su zabilježili Ahmed, Ebū Dāwūd i Ibn Mādže

  [5]Prijevod značenja, sūra en-Nisā’, 27. ājet

Pregledavate 13 postova - 1 do 13 (od ukupno 13)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.