Potiranje (mesh) po turbanu

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated prije 9 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 1972 times
Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Autor
  Postovi
 • #16459
  Anonimno
  Neaktivan

  Mesh po turbanu prilikom uzimanja abdesta

  Dozvoljeno je ciniti mesh (tj. potirati) po turbanu – u zamjenu za potiranje glave – prilikom uzimanja abdesta uopcenito, a ovo je mezheb (pravac) imama Ahmeda, Ishaka, Ebu Sevra, El-Evzaija, ibn Hazma, i ibn Tejmijje, a ovo je govor i Ebu Bekra, Umera, Enesa, i drugih od ashaba1, a ovo potvrdjuje i ono sto se prenosi od Vjerovjesnika alejhi selam:

  Od Amra bin Umejje Ed-Damiri se prenosi da je rekao: video sam Allahova Poslanika alejhi selam da je potirao (cinio mesh) po mestvama i turbanu 2. Slicno ovom hadisu se prenosi i od El-Mugire bin Sube 3.
  Takodjer se od Bilala prenosi da je rekao: video sam Allahova Poslanika alejhi selam da je potirao po mestvama i himaru 4. A himar je: ono sto pokriva glavu (tj. prekrivac), a ovdje se himarom cilja na turban.

  Dok je stav Ebu Hanife i njegovih ucenika, i Malika, i Safije da ne smije potirati samo turban, naprotiv, vec ce potirati zajedno sa turbanom i prednji dio kose (na arapskom: nasije), pa tako ispada da je prednji dio kose obaveza (fard) a turban dobrovoljno ili visak (fadl), a ovaj stav je izgradjen na tome sto oni dozvoljavaju potiranje jednog dijela glave – a ne i cjelu glavu – !! Ali imam Safija je rekao: ako je hadis o potiranju po turbanu vjerodostojan (sahih) onda i ja zagovaram taj stav (tj. da se samo po turbanu cini mesh), a prethodilo je da je hadis o tome vjerodostojan bez sumnje, sto znaci da je to i njegov stav.

  A oni koji zabranjuju potiranje po turbanu to dokazuju hadisom kojeg prenosi Dzabir bin Abdillah, rekao je Dzabir: video sam Vjerovjesnika alejhi selam kako je podigao turban sa glave i potirao po prednjem dijelu kose 5.

  Takodjer, oni dokazuju hadisom kojeg prenosi El-Mugire: da je Vjerovjesnik alejhi selam potirao po svom turbanu i prednjem dijelu kose (nasije) i mestvama, 6.

  Kazem (sejh Ebu Malik): a ono sto je prioritetnije je da je dozvoljeno potiranje po turbanu uopcenito zbog pritvrdjenih predaja (hadisa) od Vjerovjesnika koje govore o tome, i zbog toga sto su to isto praktikovali i Halifa Ebu Bekr i Umer nakon Vjerovjesnika, i zbog toga sto kod onih koji to zabranjuju ne postoji prihvatljiv dokaz 7, iako je prece da potire jedan dio prednjeg dijela kose zajedno sa turbanom izlazeci od razilazenja, a Allah najbolje zna, 8.

  Fusnote:

  1) El-Mugni: [1/300], El-Medzmua: [1/406], El-Muhalla: [2/58], Medzmu El-Fetava: [21/184]. 2) Sahih hadis, biljezi Buharija: [205]. 3) Hadis sahih, biljezi Muslim: [275].
  4) Hadis sahih, biljezi Muslim: [285].
  5) Nisam ga nasao: i ovaj hadis se ne nalazi niti u jednoj zbirci od hadiskih zbirki koje ja posjedujem, ali ga je ibn El-Munzir spomenuo bez seneda (lanca) [1/469].
  6) Hadis sahih, prethodio je u poglavlju o abdestu.
  7) Pogledaj njihove dokaze i odgovor na iste u knjizi “El-Muhalla” [2/61].
  8) Pogledaj knjigu: “Sahihu fikhis-sunne” [1/159], autor: Ebu Malik Kemal bin Es-Sejjid Salim, stampa: “El-Mektebetu Et-Teufikijje”.

Pregledavate post 1 (od ukupno 1)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.