Priprema za Ramazan

 • This topic has 2 odgovora, 2 glasa, and was last updated prije 10 years, 2 months by Anonimno. This post has been viewed 1681 times
Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Autor
  Postovi
 • #10564
  Anonimno
  Neaktivan

  Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nema nijednog roba koji isposti jedan dan na Allahovom putu a da Allah ne udalji time njegovo lice od Džehennemske vatre, koliko je udaljenost koja se pređe za sedamdeset godina.” (Buharija 6/35 i Muslim 1153, od Ebu Se'ida El Hudrija, a tekst je ovdje Muslimov)
  U “Sahihu” se bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Koji je post najvredniji poslije mjeseca Ramazana?” Rekao je: “Allahov mjesec kojeg zovete Muharrem.” “A koji je namaz nakon propisanog najvredniji?” Reče: “Namaz u dubokoj noći.”
  Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, smatra: “Mjesec Muharrem u ovom hadisu može podrazumijevati početak godine ili Ešhuru-l-hurum (svete mjesece)”, a Allah najbolje zna. (Muslim)
  Sehl ibn S'ad prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Zaista u Džennetu postoje vrata koja se zovu Er-Rejjan, kroz koja će na Sudnjem danu ulaziti postači, i kroz njih niko osim njih neće moći ući, pa kad oni uđu ona će biti zatvorena, te više nijedan čovjek na njih neće ući. (Pa kad uđe posljednji biće zatvorena, a ko je ušao napit će se, a ko se napije nikad više neće ožednjeti)” (Buharija 4/95 i Muslim, 1152, a dodatak u zagradi je iz rivajeta Ibn Huzejme u njegovom “Sahihu” 1903)
  “Post je štit kojim se rob štiti od vatre.” (Ahmed 3/241 i 3/296, od Džabira i takođe Ahmed 4/22 od ‘Usmana ibn Ebi El-‘Asa. Ovaj hadis je sahih.)
  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada dođe ramazan, otvore se vrata Dženneta (u Muslimovoj predaji stoji: “Otvore se vrata milosti.”) a zatvore se vrata Džehennema, i okuju se šejtani.” (Buharija 4/97 i Muslim 1079)
  Aiša, radijallahu anha, rekla je Allahovome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, prišao si mi, a postio si nafilu, zatim si jeo hejsa (jelo od hurmi pomiješanih sa maslom i suhim sirom).” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da, zaista je onaj ko posti mimo Ramazana ili napašta Ramazan poput onoga ko je odvojio nešto od svoga imetka za sadaku, pa to darežljivo udijeli ili nad njim škrtari, čuvajući ga za sebe onoliko koliko hoće.” (Bilježi Nesai)
  Neki čovjek je došao Allahovome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Bole me oči, pa mogu li koristiti surmu kad postim?’ ‘Možeš’, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Bilježi Tirmizi)
  Upitan je o bijeloj i crnoj niti (zore), Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘To je bjelina dana i crnilo noći.’ (Bilježi Nesai)
  Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se danonoćno posti bez prekida, pa su ga upitali zašto on to čini, a on im odgovori: ‘Ja nisam kao vi. Zaista me moj Gospodar hrani i poji.’ (Muttefekun alejhi)
  Abdullah ibn El-Haris prenosi da je jedan od ashaba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je sehurio pa reče: ‘Ovo je bereket koji vam je Allah podario, pa ga ne ostavljajte!'” (Ahmed, 5/270 i En-Nesai, 4/145. Sened ovog hadisa je vjerodostojan.)
  Od Sehla ibn S'ada se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ljudi će biti u dobru dok budu požurivali s iftarom.” (Buhari 4/173 i Muslim 1093)
  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko pozove postača na iftar ima nagradu kao on, a da to ne umanji ništa od nagrade postača.” (Ahmed 4/114-115 i 116, Et-Tirmizi 804, Ibn Madždže 1764 i Ibn Hibban 895)
  Neki čovjek je upitao: “Allahov Poslaniče, dogodi se da nastupi namaz (sabahski namaz), a ja da budem džunup, hoću li zapostiti?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: ‘Mene, također, zatekne namaz dok sam džunup, pa zapostim.’
  Čovjek reče: ‘Ti nisi kao mi, Allahov Poslaniče. Tebi je Allah oprostio sve grijehe.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Tako mi Allaha, uistinu sam ja najbogobojazni i najpokorniji Allahu među vama.” (Bilježi Muslim)
  Upitan o postu na putovanju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Ako želiš – posti, a ako želiš – prekini post.” (Muttefekun alejhi)
  Hamza b. Amr el-Eslemi je rekao: “Allahov Poslaniče, osjećam da mogu postiti na putovanju, pa je li mi to grijeh?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: ‘To je olakšica od Allaha, pa ko je prihvati – lijepo je postupio, a ako želi postiti – nije mu to grijeh.’ (Bilježi Muslim)
  Upitan o isprekidanom napaštanju mjeseca Ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Post pripada tebi. Zamisli da neko od nas bude dužan, pa vraća to po jedan ili dva dirhema. Pa, zar to nije izmirivanje duga”, a Allah prašta i Milostiv je. (Bilježi Darekutni, sa dobrim senedom)
  Od planiranja za Ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Dobra priprema je pola posla. Kako kvalitetno dočekati Ramazan ako se počnemo pred njegov sam dolazak spremati? Kako ga iskoristiti maksimalno kada nas preduhitri brzina vremena kojom on dođe
  i prođe? A mi ostanemo zatečeni jer nismo osjetili onoliko koliko smo se nadali i htjeli zvuk Qur'ana, slast namaza, jačinu zikra, čvrstinu pokajanja i poseban miris Ramazana.
  U ovom mjesecu se djela naša umnogostručavaju. Zato krenimo na vrijeme sa našim pripremama za ovaj mjesec milosti.
  U hadisu Poslanika, sallallahu a'lejhi ve selleme, stoji da je rekao”Došao vam je vaš mjesec zakletvom Allahovog Poslanika, ne dođe bolji mjesec muslimanima od ovoga mjeseca, niti dođe gori (lošiji) mjesec po munafike (licemjere) gori od njega. Doista Allah piše njegove sevabe i njegove nagrade prije nego i nastupi, a piše njegove grijehe (grijehove) prije nego i nastupi, stoga što vjernik priprema svoj imetak u njemu za snagu obavljanja ibadeta, dok munafik u njemu se priprema za ogovaranje vjernika i traženje njihovih manjkavosti (nedostataka, grešaka), pa je on (ramazan) dobitak za vjernike a šteta (propast) za pokvarenjake”. (Bilježi ga Ahmed i El-Bejheki od Ebu Hurejre)
  Nekoliko načina koji nam mogu pomoći u našem spremanja za Ramazan su:
  1. Dova Allahu subhanehu ve te ala da Ramazan dočekamo zdravi i jaki u našoj vjeri kako bi bili što bolji, što jači vjernici tokom ovog mjeseca milosti. Priča Enes, radijellahu anhu: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: “Allahu naš, daj nam bereketa u Redžepu i Šabanu, i daj da dočekamo Ramazan.” (Ahmed i Taberani)
  2. Radost ovom posebnom gostu koji na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata Džehennema a otvaraju Dženneta.
  3.Planiranjem unaprijed kako da provedemo Ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice. Planirajmo da što više:
  – proučimo Kur'ana,
  – klanjamo nafile namaza pored obaveznih,
  – zikrimo
  – dovimo
  – udjeljujemo sadaqu
  – kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima
  – čitamo islamsku literaturu;
  4. Naša jaka namjera da dočekamo i provedemo Ramazan u dubokoj pokornosti Allahu, u činjenju što više dobrih djela, ne smije izostati u našoj pripremi.
  5. Doček Ramazan sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih. “I pokajte se Allahu svi vi, o vjernici, kako bi uspjeli.” (Prevod značenja, En Nur, 31)
  6. Čišćenjem naše duše i osvježavanjem našeg znanja o pitanjima Ramazana razumjevanjem ramazanskih propisa.
  7. Ne zanemarivanjem da'we, pozivanje u našu vjeru tewhida. U našem vremenu je od posebnog značaja pozivanje u tewhid, u vremenu kada je ovaj poziv pod plaštom žestokih napada Allahovi neprijatelja. U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: “Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga.” (Muttefekun alejhi)
  8. Doček Ramazan sa novom stranicom u našem životu: sa tewbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa dobročinstvom prema našim roditeljima i famliji, miskinima i siromašnima te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.
  Spremajmo se sada (ako već nismo) za mjesec milosti. Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za slijedeći dolazak. Zato ne dozvolimo da naša srca nisu još očišćena i da su zaprljana svakodnevnim grijesima a gost samo što nije stigao. Ako se sami ne pripremimo za njegov dolazak niko to za nas neće uraditi.

  Imam Ahmed, rahimehullah, je rekao:

  “Čovjeku je potrebnije znanje od hrane i pića, jer hrana i piće mu zatrebaju samo nekoliko puta na dan, a znanje svaki put kada udahne i izdahne.”

  #10568
  Anonimno
  Neaktivan

  Allaha Milostivog molim da tebe i sve one koji nasihate muslimane,upozoravaju ih na cinjenje dobrih djela,nagradi najvecom nagradom.Amin!!!

  #10572
  Anonimno
  Neaktivan

  Amin brate, da i tebe Allah nagradi najlepsom nagradom, podari ti beriket u trazenju znanja, i ucvrsti na istini. Amin

Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.