Proglas o stanju džihada u Šamu i opasnostima koje okružuju muslimana

 • This topic has 1 odgovor, 2 glasa, and was last updated prije 10 years by محمد. This post has been viewed 3413 times
Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Autor
  Postovi
 • #29446
  Admin
  Keymaster

  Hvala Allahu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i potpuni selam na Njegovo najbolje stvorenje, našeg Vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe i tabiine.

  A nakon toga:
  Uistinu islamski ummet je u ovom našem vremenu počeo shvatati da njegov preporod i njegov ponos ne može uspjeti osim suđenjem po Allahovom šeriatu i uspostavljanju borbe (džihada) na Allahovom putu.
  Prihvatanje suda po Allahovom šeriatu je najuzvišenija obaveza ovom ummetu, kako jedinkama tako i zajednicama. To je svrha zbog koje je i propisano vođenje u vjeri kako bi ista bila sačuvana. Čak šta više, to je zahtjev svjedočanstva (šehadeta) da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik.

  A borba na Allahovom putu je sami vrhunac islama koji ako ga ummet ostavi nad njim će ovladati neprijatelji, zagospodariti njime i padnuće u poniženje i bijedu. A ako ga bude primjenio na legitiman način muslimane u njihovoj vjeri neće zadesiti iskušenje, uspostaviće se veza između ljudi i islamskog šeriata i samo će Allahova vjera biti, kao što to kaže Uzvišeni: “I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane…” (El-Enfal 39). E tada, bojaće ga se njegovi neprijatelji i ništa neće manjkati od njegovih prava i negova vođstva.

  No, ummet je na tom svom putu realizacije ove dvije stvari zatečen zaprekama i preprekama koje ni pero ne može opisati. Najžešća od tih je pocijepanost i podijeljenost koju prate strasti i zamršenost istine s neistinom. A to je kapija kroz koju su prodrli neprijatelji te prodrli u redove daija i mudžahida sijući im one koji prijateljuju sa njima, kupujući garancije i proizvodeći tajna prijateljstva pod zastorima čiju suštinu samo mali broj može spoznati. Time su obmanuti mnogi te usljed toga nastaju te svađe te sukob među mudžahidima biva zbog stranačkih i pojedinačnih interesa. Ili zbog huškanja onih koji su ubačeni među njima, kao što smo to mogli vidjeti u Afganistanu i Iraku i kao što se to sada dešava u Siriji za koju postoji bojazan da završi putem onih prije nje ukoliko se ne poduzmu šeriatske procedure na odstranjivanju toga.

  Mi, dakle, blagosiljamo našim mudžahidima u Šamu njihove pobjede i stajemo, ruke uz ruke, sa njima pomažući ih protiv zuluma i nepravde prema njima – a pogotovo jer nam izvješća o njihovim konstantnim pobjedama stižu svakodnevno – ali, istovremeno, mi osjećamo da najgore što mudžahidi u zemlji Šama trpe ovih dana je omalovažavanje prolijevanja krvi, brzina u optužbama za nevjerstvo i pokušaj odvraćanja od onih šeriatskih instanci na koje se mora vratiti, te optuživanje uleme, vosjkovođa i savjetnika za izdaju.

  Iz naše želje za rješenjem bez da se zanemari trud naše braće mudžahida u zemlji Šama i upozoravajući mudžahide na to ko ih pomaže u njihovom džihadu imetkom i drugim spletkama, te obmanutosti istim – a nakon dugog proučavanja stvarnosti i korijena podjele kao i analiziranjem dalekosežnih posljedica koje idu u korist neprijatelja džihada i urotknika istom – mi jasno poručujemo i potvrđujemo svim muslimanima, a posebno mudžahidima među njima, sljedeće:

  Prvo:
  Podsjećamo našu braću iskrene mudžahide na suštinsku svrhu džihada na Allahovom putu a on je kao što nam je rekao naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme: “Onaj ko se bori da Allahova riječ bude gornja, on je na Allahovom putu.” (Buhari i Muslim)
  Od onoga što proizilazi iz toga je da se svaki mudžahid maksimalno čuva kako mu krv ne bi bila uzaludno prolivena na nekok drugom a ne Allahovom putu, ili da omalovažava krv mulsimana, ili da presuđuje kufrom i otpadništvom onima koji su pripadnici kible i to opravdanjima koja nemju nikakvu vrijednost na vagi uleme i stručnjaka.

  Drugo:
  Pozivamo sve mudžahidske odrede da se čvrsto drže Allahove Knjige i sunneta i da sve oko čega se razilaze vrate sudu ovim dvjema stvarima pritom poštujući put selefa (prethodnih generacija) ovog ummeta u ophođenju spram novonastalih situacija i tragedija. A posebno da se pozovu na ono kako su postupale odabrane generacije.
  Veoma bitno u ovom slučaju je podsjetiti na ono što je potvrđeno kod imama Buharije od Omera ibnul-Hattaba, radijallahu anhu, da je rekao: “Ko da prisegu nekom čovjeku bez prethodnog savjetovanja sa muslimanima, ne treba ga slijediti ni njega ni one koji su mu dali prisegu, iz bojazni (tegireten) od međusobnog ubijanja.”
  Kaže imam Ibn Hadžer u komentaru ovog hadisa: “tj. iz bojazni od ubijanja. Ta je riječ infinitv glagola agrertuhu tagriren eu tegireten što znači da onaj koji to uradi obmanuo je i sebe i svog druga i izložio ih ubitstvu.”
  Zato, postavljanje određene nižerangirane instance kao jedinu legitimnu instancu i to da je obaveza svim drugim skupinama da uđu pod njenu vlast, a bez savjetovanja s muslimanima, u protivnom smatraće se haridžijama čija je krv dozvoljena…sve to je zabranjeni apsolutizam, nelegalno (nešeriatski) uzurpiranje vlasti i ključni razlog pocijepanosti i međusobnog ubijanja. A obaveza je međusobno potpomaganje i solidarisanje kako bi se odbio neprijatelj agresor, kako se ne bi, posebnim stranačkim borbama, mudžahidi odvratili od njihovog najuzvišenijeg cilja te ne potpadanje pod imaginarnim transparentima koji nemaju nikakvu zakonsku, vjersku i stvarnosnu vrijednost.

  Treće:
  Mi podržavamo ono što zastupaju neki učenjaci o obavezi postojanja šeriatskog suda,nezavisnog od svih odreda čijem se sudu moraju pokoriti svi mudžahidi; i emiri i vojskovođe i borci. Taj sud će suditi na polju šamskog džihada o onome što se širi od tvrdnji o ubitstvima mudžahida, njihovom kidnapovanju, njihovom zarobljavanju, njihovom mučenju i oduzimanju njihova imetka.
  Obaveza osnivanja ovog suda i pokornost njegovim presudama spada na sve odrede koji imaju uticaj u zemlji Šama.
  Mi potvrđujemo i naglašavamo: svak onaj ko prilikom razilaženja odbije pokornost Allahovom šeriatu kako onda da mu se vjeruje da on želi potpunu primjenu šeriata onda kada se Šam oslobodi Batinija i Safevida (šija)?!

  Četvrto:
  Upozoravamo na fanatizam i nasilje koji onemogućuju džihad i skrnave ga i potvrđujemo da obaveza borbe protiv toga pada na pleća sve uleme, daija, intelektualaca i vojskovođa mudžahidskih odreda. Kao i to da je obaveza požuriti sa osudom ovog nasilja i pojašnjenju njegovih opasnosti. Okupljanje svih na njegovo upozorenje biće, Allahovom dozvolom, razlog utvrđenju mudžahida i upozorenje onima koji idu njima. A možda bude i lijek svakom onom, ka što to stvarnost svjedoči, ko bude zbunjen nekim od ovih stavova.

  Peto:
  Podsjećamo mudžahide i sve one koji su za njih da uzmu u obzir ono što se desilo na polju džihada u Afganistanu, Iraku i drugim zemljama; od međusobnog ubijanja i pocijepanosti koje je porazilo džihad ummeta u savremenom dobu i zaustavilo preporod savremenog džihada kao i to da je od najvećih razloga tome odcjepljivanje tih odreda jednih id drugih.
  A Uzvišeni Allah je rekao:
  “Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!” (El-Hašr 2)
  I rekao je, uzvišen neka je On: “Reci: “Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!” (El-En`am 11)

  Šesto:
  Upozoravamo mudžahide da pocijepanost među njima – a da ne govorimo o međusobnom ubijanju – i neuklanjanje uzroka toga je ono što će omogućiti urotnicima koji spletkare šamskom džihadu da realizuju svoje političke projekte kako bi uništili džihad i istrgnuli ga. Svejedno bili to globalni ili regionalni, vanjski ili unutarnji projekti. Oni će time realizirati projekat uništenja nade ummeta za uspostavljanje pravedne islamske države u zemlji Šama.
  Mi im oporučujemo rad na pripremanju uvjeta i prihvatanje puteva, shodno šeriatskoj politici, radi očuvanja plodova njihova džihada.

  Sedmo:
  Spomenućemo pokušaje optuživanja za izdaju iskrene uleme i daija, vojskovođa odreda i organizacija koje ih podržavaju bez da se iznese pojašnjenje, dokaz i suđenje.
  Mi potvrđujemo da će ti pokušaji produbiti razdor i unijeti pocijepanost i svađe unutar redova mudžahida. Pretvoriće ih u razbacane skupine i stranke koje će se međusobno klati.
  To je ono na što je ukazao Uzvišeni Allah kao i što je ukazao na njegove štetne posljedice i to u Njegovim riječima: “… i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali;” ((En-Enfal 46).

  Osmo:
  Pozivamo braću koja podupiru džihad da se boje Allaha u njihovom imetku i da ga polažu u pouzdane ruke kako ne bi bio razlog prolijevanja muslimanske krvi ili njihovog uznemiravanja kao i razlog omogućavanja neprijatelju da stane nad njihovim vratovim a da oni to i ne osjete, ili da ne bude razlog širenja fitne i podijeljenosti među njima.

  I na kraju..
  Molimo Uzvišenog Allaha da sačuva našu braću muslimane i mudžahide na svakom mjestu. Da ujedini njihovu riječ na istini i da od muslimana na svakom mjestu odvrati zlo onih koji nevjeruju.
  A Allah najbolje zna.
  Pa neka je Allahov salavat i selam na Njegovog roba i Njegovog Poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i njegove ashabe.
  Hvala Allahu gospodaru svih svjetova!

  Srijeda 07.03.1435

  Potpisnici:
  1. Uvaženi šejh, znak: dr. Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman
  2. Uvaženi šejh dr. Abdur-Rahman ibn Salih el-Mahmud
  3. Uvaženi šejh dr. Muhammed ibn Nasir el-Suhejbani
  4. Uvaženi šejh prof. dr. Se`ad ibn Abdullah el-Humejd
  5. Uvaženi šejh prof. dr. Nasir ibn Sulejman el-Umer
  6. Uvaženi šejh prof. dr. Alijj ibn Seid el-Gamidijj
  7. Uvaženi šejh Ahmed ibnAbdullah Ali Šejban
  8. Uvaženi šejh prof. dr. Sulejman ibn Hamd el-Aude
  9. Uvaženi šejh dr. Muhammed ibn Seid el-Kahtani
  10. Uvaženi šejh dr. Abdullah ibn Hamed el-Dželali
  11. Uvaženi šejh dr. Abdul-Aziz ibn Abdul-Munsin el-Turki
  12. Uvaženi šejh dr. Halid ibn Abdullah el-Šermani
  13. Uvaženi šejh dr. Abdullah ibn Abdur-Rahman el-Vetaban
  14. Uvaženi šejh dr. Hasan ibn Salih el-Humejd
  15. Uvaženi šejh dr. Halid ibn Abdur-Rahman el-Udžejmijj
  16. Uvaženi šejh dr. Muhammed ibn nAbdullah el-Hudajrijj
  17. Uvaženi šejh Abdullah ibn Nasir el-Sulejman
  18. Uvaženi šejh Šakir ibn Munir el-Harbi
  19. Uvaženi šejh dr. Muhammed ibn Abdullah el-Duvejš
  20. Uvaženi šejh Alijj ibn Jahja el-Karefi
  21. Uvaženi šejh Mahmud ibn Ibrahim el-Zehrani
  22. Uvaženi šejh dr. Nasir ibn Muhammed el-Ahmed
  23. Uvaženi šejh Muhammed ibn Abdul-Aziz el-Lahim
  24. Uvaženi šejh Musfir ibn Abdullah el-Bevaridi
  25. Uvaženi šejh dr. Muhammed ibn Abdul-Aziz el-Hudajri
  26. Uvaženi šejh Mes`ud ibn Husejn ibn Sahnun
  27. Uvaženi šejh dr. Abdullah ibn Nasir el-Subejh
  28. Uvaženi šejh Se`ad ibn Nasir el-Ginam
  29. Uvaženi šejh dr. Abdul-Aziz ibn Abdullah el-Mubdel
  30. Uvaženi šejh dr. Abdul-Latif ibn Abdullah el-Wabil
  31. Uvaženi šejh Isa ibn Derezi el-Mublea
  32. Uvaženi šejh Abdullah ibn Alijj el-Gamidi
  33. Uvaženi šejh Muhammed ibn Seid Bafil
  34. Uvaženi šejh dr. Abdul-Aziz ibn Muhammed el-Abdul-Latif
  35. Uvaženi šejh Muhammed ibn Abdul-Aziz el-Madžid
  36. Uvaženi šejh Hamud ibn Zafir el-Šehri
  37. Uvaženi šejh dr. Sulejman ibn Abdullah el-Sejf
  38. Uvaženi šejh dr. Abdul-Hamid ibn Abdullah el-Vabil
  39. Uvaženi šejh Ahmed ibn Muhammed Ba Tahef
  40. Uvaženi šejh Se`ad ibn Alijj el-Amri
  41. Uvaženi šejh Hamed ibn Abdullah el-Džumu`a
  42. Uvaženi šejh Ibrahim ibn Abdur-Rahman el-Turki
  43. Uvaženi šejh Abdullah ibn Fehd el-Selum
  44. Uvaženi šejh Ahmed ibn Salih el-Sam`ani
  45. Uvaženi šejh Abdur-Rahman ibn Alijj el-Mušejkih
  46. Uvaženi šejh Muhammed ibn Abdul-Aziz el-Hamid
  47. Uvaženi šejh Halid ibn Muhammed el-Burejdi

  Izvor: http://www.almoslim.net/node/198272
  Za Islam-iman preveo: Halil Makić, prof.

  #34175
  محمد
  Gost
  This reply has been marked as private.
Pregledavate 2 posta - 1 do 2 (od ukupno 2)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.