RAZLIKA IZMEĐU ŠIJJA I RAFIDIJA

 • This topic has 10 odgovora, 6 glasova, and was last updated prije 10 years, 2 months by Anonimno. This post has been viewed 2549 times
Pregledavate 11 postova - 1 do 11 (od ukupno 11)
 • Autor
  Postovi
 • #7158
  Anonimno
  Neaktivan

  RAZLIKA IZMEĐU ŠIJJA I RAFIDIJA

  Rafidije – to su šije, ali je pojam šija sveobuhvatniji od rafidija, jer se naziv šija koristi za svakoga ko veliča porodicu Poslanika, alejhi selam, veličanjem višim nego što je to obaveza. Što se tiče rafidija, to su oni koji su odbili Zejda b. Alija b. El-Husejna, radijAllahu anhu, kada su mu došli i pitali ga o Ebu Bekru i Omeru pa ih je pohvalio i rekao: Oni su dva vezira mojeg djeda ( Muhammeda, alejhi selam), pa su ga odbacili jer rafidije iz njihovog neznanja misle da onaj ko pohvali Ebu Bekra i Omera da je oskrnavio čast Alije, a da onaj ko voli Ebu Bekra i Omera da je zamrzio Aliju, a ovo je zbog njihovog neznanja.

  Alija b. Ebi Talib, radijAllahu anhu, znao je sam pravo njegove porodice, pa je i pored toga govorio: Najbolji u ovom ummetu nakon njegovog Vjerovjesnika su Ebu Bekr i Omer! Ali neke rafidije govore: Najgori u ovom ummetu su Ebu Bekr i Omer. Da Allah sačuva! I oni prizivaju da su oni štićenici (evlije) Alije b. Ebi Taliba i Poslanikove porodice, a Alija b. Ebi Talib i Alul-bejt su čisti od ovog tarikata (puta), pogotovo što neki od ovih rafidija prizivaju da od njihovih imama ima onih za koje govore – da od njih ima onih koji su na stepenu koji ne dostiže prisni melek, niti poslani vjerovjesnik, tj. da su njihovi imami bolji od Vjerovjesnika i da su bolji od meleka, čak šta više, ima ih i koji kažu da su imami oni koji upravljaju svemirom, i izvode Allaha, azze we džell, iz upravljanja svemirom, da Allah sačuva, a ovo je veliki širk koji izvodi iz milleta (vjere).

  Ko priziva (zagovara, vjeruje) da svemirom upravlja neko drugi mimo njegovog Stvaraoca, azze we dželle, takav je kafir murted (otpadnik) od islama, čak iako bi klanjao i postio i dovio i obavljao hadždž i umru, to mu sve neće koristiti, kaže Allah Uzvišeni (u prijevodu značenja):

  “I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.” (Furkan, 23)

  A rafidija ima nekoliko firki (sekti), ali ona sekta čiji put bude kako sam vam opisao, tj. da vjeruje da postoji neko ko upravlja kosmosom od imama pored Gospodara kosmosa, takav je kafir i nema nikakve sumnje u njegov kufr.

  Autor: Ibn Usejmin, Lika` el-bab el-meftuh, 22/77

  Fetva preuzeta iz knjige `Petsto odgovora u akidi`

  Prevod s arapskog: Talibul ilm

  NAPOMENA SI: Najveći broj današnjih šijja su šijje dvanaestoimamije koje su na vlasti u Iranu, i čine ogromnu većinu šijja u Iranu, Iraku i drugim zemljama. Šijje dvanaestoimamije, čiji misionari šire šiizam po BiH pod blagoslovom IZ-a,
  pripadaju rafidijama, jer njeguju kult groba (mole umrle za otklanjanje nevolja), proklinju Ebu Bekra i Omera, sunnije smatraju nevjernicima, svoje imame smatraju bezgrješnim…

  http://www.stazomislama.com/islamski-tekstovi/akida/372-razlika-izmedju-sija-i-rafidija

  #7160
  Anonimno
  Neaktivan

  Es Selamu Alejkum,

  Svi znamo ko su Siije Rafidije i cemu se oni sluze. Mislim da ih je najbolje opsuiao Sejhul Islama Ibn Tejmije r.a. koji je napisao tomove knjiga o Siijama Rafidijama i njihovoj zabludi. Svakom pametnom muslimanu ce biti dosta da bude sljedbenik Poslanikovog s.a.v.s. sunneta i da pripada Ehli Sunnetu vel Dzemat. To je ona zlatna sredina izmedju dvije krajnjosti Siija i Haridzija. I jedni i drugi su zalutali i ne treba ih se slijediti.
  Nisam bas puno izucavao Siizam ali cini mi se da oni slijede akidu Mutezila i da smatraju da je Kur'an stvoren. Ako grijesim molim vas ispravite me. Siije su uzele to vjerovanje kao polazna tacka svoje zabludjelosti. Pored njih su se time poveli Sufije koji su najvise nastetili Ehli Sunnetu vel dzemat umijesavsi se medju Sunnije i uporno tvrdeci da ne odstupaju od Poslanikovog s.a.v..s sunneta. I Sufije i Siije odlikuju njegovanje kulta groba. Oni su veoma slicini i zato kite svoje grobove i grobove istaknutih ljudi.
  Allah je tako htio da Ahmed ibn Hanbel r.a. zivi u vrijeme smutnje i da dovrsi ono sto su zapoceli Ebu Hanife, Malik ibn Enes i Safii. Imam Ahmed je sve ono sto nisu stigli ti poznati Mudztehidi da ucini za vrijeme svbog zivota tako da Hanbelijski mezheb nije samo mezheb Hanbelija nego je to mezheb svih muslimana koji pripadaju Ehli Sunnetu vekl Dzemat. Ono sto je ucinio Imam Ahmed je velika stvar kad je pobjedio Mutezile i kad je docekao pobjedu za svog zivota. Halifa se uvjerio da je Imam Ahmed pravi zastitinik Islam i kao u nekom filmu sa srtenim zavrsetkom odlikovao Imama Ahmeda r.a.

  #7914
  Anonimno
  Neaktivan

  Esselamu alejkum

  Želeo bih dodati par riječi o šijama,ovdje mislim na imamije, isna ašerije, a još se nazivaju i džaferijama po Imamu Džaferu Sadiku. Ja ovdje neču govoriti o drugim sektama, kao što su: ismailije ili zejdije i ne tiču me se oni sve dok vjerujem da i oni kao i druge sekte se ne pridržavaju hadisa o dvije vrijedne stvari, niti koristi njihovo vjerovanje o imametu Alija nakon Poslanika, s.a.v.a.

  Pa ako želimo govoriti o njima bez inata i dvoličnosti, reći ćemo da su oni islamska grupa koja slijedi i oponaša Imame iz Ehlul-bejta Poslanikovog, a to su Ali i njegovi sinovi. Oni su im autoriteti za sva fikhska pitanja ibadeta i odnose među ljudima. Nikom ne daju prednost nad njima sem njihovom djedu, nosiocu poslanstva, Muhammedu Božijem Poslaniku, s.a.v.a. Ovo je najsažetija definicija šija. Ostavimo se riječi da su šije neprijatelji islama ili da oni vjeruju da je Ali trebao biti poslanik ili da oni vode porijeklo od Abdullaha ibn Sebe Jevreja.
  Čitao sam mnoge knjige i tekstove, čiji pisci pokušavaju, svim svojim snagama, šije proglasiti nevjernicima i istjerati ih iz islamskog ummeta.

  Ali sve njihove riječi su čista izmišljotina i očigledna laž. Oni ne navode nikakve dokaze i argumente u prilog svoje tvrdnje, samo ponavljaju ono što su rekli njihovi prethodnici, a koji su bili neprijatelji Ehli-bejta, koji su silom zavladali ummetom, tražili su one koji su slijedili Ehli-bejt, pa ih ili protjerivali ili ubijali, i davali im svakakve nadimke.

  Jedan od ovih nadimaka, koji se susreće mnogo u knjigama neprijatelja šija, jeste nadimak rafidije ili revafid. Tako se čitaocu tih knjiga, u prvom momentu učini da su šije odbile načela islama i ne rade po njima, ili da su odbili prihvatiti poslanstvo Muhammeda, s.a.v.a.
  Ali stvarnost je nešto drugo. Nazvali su ih rafidijama, jer su prvi vladari Emevije i Abasije i ona ulema koja im se približila, time željeli izobličiti sliku o njima jer su šije slijedile Alija, a odbili su da prihvate hilafet Ebu Bekra, Omera i Osmana, i odbili su hilafet svih vladara iz kuće Emevija i Abasija.

  Oni su pokušali obmanuti ummet pomažući izmišljanje hadisa koji su bili od ashaba da je njihov hilafet legalan, šerijatski, jer je po Allahovoj naredbi, pa su proturali da su Allahove riječi:

  “O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu, pokoravajte se Poslaniku i onima koji imaju autoritet među vama.” ( Nisa’, 59)

  odnose na njih i da su objavljene o njihovom pravu. Oni su sami za sebe govorili da su oni koji imaju vlast i dužnost im se je pokoravati. Oni su unajmili ljude koji će izmišljati laži na Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kao što su mu pripisali da je rekao: “Ko se prestane pokoravati vlasti za jedan pedalj, pa tako umre, umrijeće džahilijetskom smrću.”, tako nijedan musliman ne smije napustiti pokornost vlastima.
  Odavde razumijemo da su šije bili uvijek cilj vlasti i vladara, jer su odbili položiti prisegu njima, i jer su smatrali da je hilafet uzurpiran, a da na njega ima pravo samo Ehli-bejt. Kako je vrijeme prolazilo vladari su običnom svijetu predstavljali šije kao oni koji odbijaju islam i da ga žele u potpunosti uništiti. O tome su pisali neki pisci i historičari koji za sebe tvrde da su učenjaci.

  Ako se vratimo igri miješanja istine sa neistinom, shvatićemo da postoji razlika između onoga ko želi uništiti islam i onoga ko želi uništiti griješničku, silničku vlast koja radi protiv islama. Šije nisu ustale protiv islama, oni su ustali protiv vladara, zločinaca i njihov cilj je da istinu povrate njenim sljedbenicima kako bi se uspostavili principi islama sa pravednim vladarom.

  Ako smo pravedni, neki od uleme ehli sunneta su priznali ovu činjenicu, pa Ibn Menzur u Lisanul Arab, definišući šije kaže: Šije su oni koji naginju Poslanikovom Ehli-bejtu i njih slijede. Isto tako, doktor Seid Abdulfetah Ašur, nakon iznošenja gore navedenih riječi kaže: “Ako su šije oni koji naginju Poslanikovom potomstvu i njih slijede, ko onda od muslimana odbija da bude šija?!”

  Prestalo je vrijeme pristrasnosti i naslijednog neprijateljstva, došlo je vrijeme nura i misaone slobode. Na obrazovanoj omladini je da otvore oči, da čitaju knjige šija i s njima se povežu, da razgovaraju sa njihovom ulemom kako bi saznali istinu sa izvora. Koliko smo samo bili prevareni slatkim, lažnim riječima koje ne mogu ostati pred dokazom i argumentom. Danas, svako može putovati po svijetu. Šije se nalaze u svim krajevima svijeta. Nije pravo da istraživač o šijama pita neprijatelje šija i njihove protivnike s kojima se razlikuju u vjerovanju. Šta onda istraživač može očekivati od njih da kažu o onima koje kroz cijelu historiju proganjaju kao neprijatelje?

  Šije nisu tajna sekta čije vjerovanje može upoznati samo onaj ko im pripada. Naprotiv, njihove knjige i vjerovanja su raširena u cijelom svijetu. Njihove škole i naučni kružoci su otvoreni za svakog ko traži znanje. Njihova ulema organizuje kružoke, seminare, diskusije i konferencije i pozivaju da se svi saglase oko jedne riječi i pozivaju jedinstvu islamskog ummeta.

  Ja sam uvjeren da oni pravedni iz ummeta, ako budu istraživali o ovoj temi sa ozbiljnošću, naći će put ka istini, poslije kojeg je samo zabluda, jer ono što ih sprječava da dođu do istine jesu sredstva propagande i širenje laži od strane neprijatelja šija ili pogrešno postupanje nekih običnih ljudi koji su šije.
  U najvećem broju slučajeva, dovoljno je da nestane jedne sumnje i da se izbriše neka legenda, pa onaj ko je bio neprijatelj šija postane jedan od njih.

  #7915
  Anonimno
  Neaktivan

  Pred sam kraj moram proučiti riječi Uzvišenog Gospodara:

  “Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.” (Fusilet, 34)

  Da, ovo je stvarnost koju većina ljudi, na žalost, ne poznaje. Koliko ljudi su neprijatelji istini i uporno joj se protive dugo vremena, a kada otkriju da griješe, požure da se pokaju i zamole oprost. Ovo je obaveza svakog čovjeka, jer je rečeno: “Povratak istini je dobročinstvo.” Problem je sa onima koji svojim očima vide istinu i dotiču je svojim rukama, a onda ustanu protiv nje i bore se radi materijalnih ciljeva, ružnog dunjaluka i zlobe.

  O ovoj vrsti ljudi Allah, dž.š., kaže:

  “I njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati!” (Ja Sin, 10)

  Nema koristi u gubljenju vremena sa njima i gubljenju živaca radi njih.
  Radi toga,šiiska obaveza je da žrtvuju sve što imaju sa onima koji su pravedni i koji svim snagama nastoje pronaći istinu, a o kojima Allah, dž.š.:

  “Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur’an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi, njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!” (Ja Sin, 11)

  Obaveza šija koji su upućeni je da na svakom mjestu troše svoje vrijeme i imetke na putu saznavanja istine i obznanjivanja svim sinovima islamskog ummeta. Ali, nisu samo šije sebi prigrabili Ehli-bejt, oni su Imami koji upućuju i svjetiljke u tami svakom muslimanu.
  Ako Imami Ehli-bejta, ostanu nepoznati običnim muslimanima, a posebno obrazovanoj omladini iz ehli sunneta vel-džemaata, šije će snositi odgovornost za to kod Allaha. Isto tako, ako ljudi ostanu nevjernici, ne znajući za Allahovu pravu vjeru s kojom je došao prvak svih poslanika, Muhamed, s.a.v.a., svi muslimani će za to biti odgovorni.

  Esselam alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu

  #7916
  Anonimno
  Neaktivan

  #7932
  Anonimno
  Neaktivan

  Selam alejke braćo

  Zna li neko gdje bi se mogao naći dokumentarac (koji sam imao) o ovim šijama, gdje jedan od ovih prokletnika zaziva Allah s.w.a da ga proživi u društvu Ebu Lulu i Buša. Da vas Allah nagradi naljepšom nagradom!

  #7935
  Anonimno
  Neaktivan

  http://www.youtube.com/watch?v=pXxbFU5VLLE;feature=share

  Na 13:30 šija hvali Buša i moli Allaha da ga proživi s njim. Ja kažem amin.

  #7942
  Anonimno
  Neaktivan

  Amin jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ALLAH

  #7943
  Anonimno
  Neaktivan

  Hvala brate iako ovaj nije dokumentarac kojeg tražim.U ovome što ga ja tražim prikazan je grob (između ostalog) medžusije Ebu Lulu, a u pozadini se čuje glas koji moli Allaha s.w.a da ga proživi sa Ebu Lulu.
  U svakom slučaju da te Allah nagradi.

  #7948
  Anonimno
  Neaktivan

  Pregledaj brate sva 4 dijela videa “veliki šejtan”, koliko se sjećam ima i to u jednom od njih..

  #7952
  Anonimno
  Neaktivan

  El Dubravi post=2217 wrote: Hvala brate iako ovaj nije dokumentarac kojeg tražim.U ovome što ga ja tražim prikazan je grob (između ostalog) medžusije Ebu Lulu, a u pozadini se čuje glas koji moli Allaha s.w.a da ga proživi sa Ebu Lulu.
  U svakom slučaju da te Allah nagradi.

  Pogledaj od 4:27

Pregledavate 11 postova - 1 do 11 (od ukupno 11)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes