Tekfir – Islamsko ili ne

 • This topic has 7 odgovora, 6 glasova, and was last updated prije 9 years, 10 months by Anonimno. This post has been viewed 1760 times
Pregledavate 8 postova - 1 do 8 (od ukupno 8)
 • Autor
  Postovi
 • #10848
  Anonimno
  Neaktivan

  Draga braco, pokusavam se bolje obrazovati o religiji koju volim. Citam mnogo u zadnje vrijeme o tome kako ljudi proglasavaju druge ljude, pa i druge muslimane, nevjernicima, pa zelim pitati dva pitanja koja bi mi pomogla da budem bolje upucen. Okrecem se vama za odgovore jer znam da imate mnogo bolje razumijevanje nego sto ja posjedujem.

  Moja pitanja su: sta su osnove da se neko proglasi nevjernikom? i ako znamo da je neko nevjernik da li je u redu povrijediti, ubiti, ili oteti imanje toj osobi? Hvala unaprijed na odgovorima, Allah vam donio svako dobro.

  #10850
  Anonimno
  Neaktivan

  Pitanje:

  Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire, posebno njihovu ulemu? Kako i zašto? Zbog imena ili osjećanja?

  Odgovor:

  Što se tiče onoga ko ne tekfiri tagute u meseli postoji poznat tefsil (detaljno pojašnjenje) kojeg ulema spominje. Šejh Ahmed el-Halidi je detaljnije pojasnio ovu meselu u svojoj knjizi ”Pojašnjenje propisa onoga ko posumnja i zastane u tekfiru nekih taguta i murteda.” Predgovor knjizi je dao šejh Ali Hudajr, a knjiga će uskoro biti štampana na našem jeziku, inšaallahu teala.

  Šejh Ahmed el-Halidi, Allah ga sačuvao i izbavio iz zatvora taguta, kaže:

  PROPIS ONOGA KO ZASTANE ILI POSUMNJA U KUFR TAGUTA KOJI SE NE PRIPISUJU ISLAMU

  Prva vrsta: To su taguti od nevjernika u osnovi (kuffar el-aslijjun) koji se ne pripisuju islamu. Što se njih tiče, onaj ko ih ne tekfiri ili posumnja u njihov kufr, ili se dvoumi, ili zastane po pitanju njihova tekfira, taj je kafir. I ovo je treća stvar od deset stvari koje poništavaju islam koje je spomenuo šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah, oko čega su se složili svi pripadnici Kible pa čak i novotari.

  Kaže šejh Ebu Betin, rahimehullah: ”Svi muslimani su se složili oko kufra onoga ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, a mi smo ubijeđeni da su većina njih neznalice.” (Risala El-Intisar).

  Ovaj kufr (kufr židova i kršćana) je jasniji od toga da se za njega donosi dokaz, jer su ovo stvari koje se nužno poznate u vjeri i učenim i neučenim, osim onima čije je srce Allah, subhanehu ve te'ala, zapečatio i njegov besiret (vid) oslijepio. Da spomenemo samo neke od tih dokaza. Nećemo spominjati sve dokaze zbog ovoga što smo gore spomenuli (tj. zbog toga što je njihov kufr očit i poznat svakome op.prev.).

  Kaže Uzvišeni:

  إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها

  ”Oni koji ne vjeruju od ehlu kitabija ( židova i kršćana) i mušrika biće sigurno vječno u vatri džehennemskoj.” (Sura Bejjine, 6)

  I kaže Uzvišeni:

  ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب

  ”Zar ne vidiš kako munafici govore svojoj braći, sljedbenicima Knjige koji su nevjernici…” (Hašr, 11)

  I još puno drugih ajeta koji nisu nepoznati ni najvećim glupacima i budalama.

  PROPIS ONOGA KO ZASTANE ILI POSUMNJA U KUFR TAGUTA KOJI SE PRIPISUJU ISLAMU

  Što se tiče drugog dijela taguta a to su taguti koji se pripisuju islamu, njihova stvar je postala nejasna velikom broju ljudi, a posebno zbog toga što oni ispoljavaju puno obilježja islama, poput namaza, hadža, izgradnje džamija, štampanje mushafa, ispoljavanje sadake, dobrovoljnih priloga itd.. Oni koji njih ne tekfire se moraju naći u jedno od tri stanja:

  Prvo stanje: Oni koji pomažu taguta i njegov propis i ne mare na Allahov propis, nastoje da utrnu Allahovo svjetlo i njegove riječi, da se bore protiv Njegovih evlija koji bdiju nad vjerom. Takvi su sluge taguta i njegovi glasnogovornici koji pozivaju u ibadet njemu (tagutu), poput sekularista, demokrata, i njima sličnih koji nemaju udjela na ahiretu. Što se tiče ove vrste nema sumnje u njihov kufr.

  Drugo stanje: Oni koji ne znaju suštinu njihova stanja tj. neznaju stanje tih taguta i ono u šta su oni upali od kufra, ali znaju Allahov propis po pitanju takvih. Takvi su ispravnog i'tikada (vjerovanja) i nisu grešni. A ovo se naziva prosto neznanje. Primjer toga je čovjek koji vjeruje da je svako ko priziva znanje gajba kafir, ali ne zna da fulan poimenično priziva znanje gajba i nije saznao suštinu njegove stvari (tj. do njega nije doprlo da taj i taj priziva znanje gajba op.prev). To mu ništa neće škoditi niti uticati na njegov iman.

  Treće stanje: Oni koji su spoznali suštinu djela taguta, njihove nevakide i mukeffirate (djela koja izvode iz vjere) koje oni čine, ali se suztežu od njihova tekfiranja. U okviru ovoga stanja imamo dvije vrste ljudi:

  Prva vrsta, a to su oni koji vjeruju u njihov kufr i zabludu, mrze ih ali ne ispoljavaju njihov tekfir. Pod ovom vrstom ljudi potpadaju tri sljedeće skupine:

  a) Potlačeni – mustadafun, a to su oni koji nemaju zaštitu. Njih je Uzvišeni opravdao sve dok se prepreka ne ukloni. Pod ovu skupinu još preče potpadaju oni koji su prisiljeni zbog riječi Uzvišenog:

  ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم – إلى قوله -لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً

  “…I da nije bilo muškaraca vjernika i žena vjernica, koje vi ne poznajete, pa da ih iz neznanja pobijete, te bi vas zbog njih neugodnost zadesila, Mi bismo vam ih prepustili. Da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji su nevjernici.” (Sura Feth, 25)

  b) Oni koji vjeruju u kufr ovih taguta i priznaju ga ali to ne ispoljavaju niti im se suprostavljaju tekfirom, a imaju zaštitu u plemenu i tome slično. Takvi su mudahinun – oni koji popuštaju. Oni potpadaju pod riječi Uzvišenog: 

  ودوا لو تدهن فيدهنون 

  ”Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili.” (Kalem, 9)

  Njihov propis je propis njima sličnim griješnicima, a shodno povodu i razlogu biva veličina grijeha.

  Šejh Sulejman ibn Abdullah alu šejh kaže: ”Ako priznaje njihov kufr ali neće da im se suprostavi tekfirom takav je mudahin – onaj koji popušta, i potpada pod riječi Uzvišenog:

   ودوا لو تدهن فيدهنون 

  ”Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili.”

  Takav ima propis njemu sličnim griješnicima (Evseku urel iman dimne medžmuati et-tevhid 1/160).

  c) Oni koji kažu: “Drugi (taguti) su nevjernici ali ja ne kažem za ove da su nevjernici (iako su isti u kufru i ‘tagutijetu’, nap.prev.)” – pa se tako suzdržava od njihova tekfira u cjelini. Nema sumnje da ovakav postupak s njighove strane predstavlja sud o njihovom islamu, jer nema sredine između kufra i islama. Onaj ko nazove kufr islamom ili kafire muslimanima takav je kafir jer u tome nema šubhe niti te'vila. Ova skupina je odbila Allahov propis nakon što je kod njih bio pritvrđen.

  Šejh Muhammed ibn Abdul-Vehhab kaže: ”A značenje kufra u taguta je da se odrekneš od svega što se u njega vjeruje mimo Allaha (tj. obožava mimo Allaha op.prev.) poput džinna, čovjeka, drveta, kamena, i tome slično. Da posvjedočiš njemu kufrom i zabludom i da ga mrziš pa makar bio tvoj otac ili brat. Pa ko kaže: Ja ću samo Allaha obožavati ali se neću suprostavljati sadetima i kubetima i njima sličnim, takav je lažac u la ilahe illallah i nije povjerovao u Allaha niti je učinio kufr u taguta.” (Ed-dureru-senijje 2/121).

  Druga vrsta: Oni koji su spoznali suštinu taguta (tj. njihovih djela op.prev) i uvidjeli nevakide i mukeffirate (djela koja izvode iz islama) koje oni čine, negiraju njihov batil i mrze ga svojim srcima. Ali kažu: djelo je djelo kufra, ali se osoba ne tekfiri osim nakon uspostave dokaza, ostvarivanja uslova i nestanka prepreka. Ili se pak suzdrže od tekfira zbog obmane pojedinih ljudi koji se pripisuju znaju, ili taklide (slijepo slijede) određenog učenjaka ili nekog o kojem se ima lijepo mišljenje, ili zbog šubhe koju pri sebi imaju, ili zbog te'vila, ili zbog toga što su tekstove neke uleme stavili na pogrešnom mjestu i njihov govor protumačili na način kojeg oni nisu ciljali, što ih je navelo da zastanu po pitanju tekfira (taguta i njima sličnim murtedima koji se pripisuju islamu op.prev), onda se oni na startu ne tekfire, niti je dozvoljeno tekfiriti ijednog od njih sve dok se ne uspostavi dokaz i od njega odstrani šubha. Na ovome je koncenzus…” [Kraj citata iz knjige šejha Ahmeda Halidija]

  Priredio: Ebu Usame Idriz Bilibani

  #10851
  Anonimno
  Neaktivan

  Musliman78 post=5553 wrote: Moja pitanja su: sta su osnove da se neko proglasi nevjernikom?

  Tekfir je šerijatski propis i znači proglašavanje nekoga kafirom. Tekfir je jedan od propisa Šerijata, jer Allah sam u mnogim mjestima u Kur'anu određene skupine ljudi proglašava nevjernicima, kao na primjer židove i kršćane:

  Nevjernici su oni koji govore: “Bog je – Mesih, sin Merjemin!”” (Maide, 17)

  Nevjernici su oni koji govore: “Allah je jedan od trojice!”” (Maide, 73)

  Nevjernici smatraju džinnove ravne Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, ne misleći šta govore, da On ima sinove i kćeri. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!” (El-Enam, 100)

  “Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a Kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin”. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?” (Tewbe, 30)

  Naše je da ako za nekoga Allah kaže da je kafir da i mi to potvrdimo. Ako je Allah za židove i krščane rekao da su kafiri, mi moramo to potvrditi, jer u protivnom to bi značilo da ne vjerujemo u Kur'an. Nije ispravno ono što sljedbenici nekih sekti kažu da samo Allah ima pravo da tekfiri ljude, a da mi to ne smijemo. Ovo je kontradiktorno islamu i zdravom razumu, jer kako ću ja biti vjernik u Allaha ako ne prihvatam i potvrdjujem Njegove riječi!?

  Dakle, muslimani ehli sunneta tekfir smatraju šerijatskim propisom i tekfire svakog onog koga su protekfirili Allah i Njegov Poslanik.

  S druge strane, treba napomenuti, da kao i u drugim islamskim propisima, tako i u propisu tekfira, postoje sekte koje su zalutale. Tako je sekta haridžija pretjerala u ovom propisu i proglasila muslimane nevjernicima, osim onih koji se sa oovm sektom poklope u mišljenju. Sekta murdžija, pak, proglasila je muslimanima nevjenrike, one koje su Allah i Poslanik proglasili nevjernicima.

  Između sekti murdžija i haridžija su sljedbenici sunneta, koji niti pretjeruju u ovom propisu, niti pak popuštaju.

  Detaljnije o ovom propisu pročitaj u knjizi Selasinija od uvaženog šejha mudžahida Ebu Muhammeda el-Makdisija. Knjiga je dostupna na lokaciji:
  http://www.putvjernika.com/View-details/Islamske-knjige/923-Selasinija-Upozorenje-na-pretjerivanje-u-tekfiru.html

  i ako znamo da je neko nevjernik da li je u redu povrijediti, ubiti, ili oteti imanje toj osobi?

  Postoje razne sorte nevjernika: kršćani, židovi, mušrici, otpadnici (oni koji su bili muslimani pa otpali od vjere) i za sve njih se vežu različiti propisi. U knjizi čiji sam link naveo iznad naći ćeš mnogo više od onoga što pitaš, pogotovo u prvom poglavlju.

  Hvala unaprijed na odgovorima, Allah vam donio svako dobro.

  Amin, neka i tebi Allah podari svako dobro ovog i budućeg svijeta.

  #10856
  Anonimno
  Neaktivan

  @RPG da li ta knjiga od Makdisija moze da se kupi ako je na bosanski jezik? Rado bih je procitao,ali ne preko interneta vec kao knjigu.
  @Musliman78 drugo pitanje me iznenadjuje(da li je u redu povrijediti, ubiti, ili oteti imanje toj osobi?)…
  Smatram da bi taj koji bi bilo sta od to troje sto si pitao u situaciji dok smo u miru bio zulum prema njima,i ostali muslimani bi bili obavezni sprijeciti takvo sto.A u ratnom stanju vaze drugi propisi…
  Molim Allaha Jedinog da nas ucini od onih ciji ce ahlak biti takav da budemo sebebom prihvatanja islama od strane nevjernika,pa da nam budu braca a ne neprijatelji…Amin!!!

  #10857
  Anonimno
  Neaktivan

  @Zajko: Ne znam gdje se nalaziš brate, ali u Sarajevu se može kupiti.

  #10858
  Anonimno
  Neaktivan

  @White,ja sam otprilike 340 km od SA,pa cu pokusati da vidim ovdje negdje.Allah te nagradio najboljom nagradom…Amin!!!

  #10874
  Anonimno
  Neaktivan

  Allah te nagradio brate RPG na detaljnom odgovoru i preporuci za dalje citanje. Sigurno cu te poslusati i procitati knjigu. Halali ako nemas vremena ili strpljenja da dodatno odgovoris na par pitanja za moje bolje razumjevanje.

  Dakle, napisao si: Ako je Allah za židove i krščane rekao da su kafiri…

  Ja citam da Allah kaze: “Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.” (Sura Bejjine, 6)

  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِ‌كِينَ فِي نَارِ‌ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ‌ الْبَرِ‌يَّةِ

  Vidio sam da neki tumace da ovo “između” znaci da nisu svi židovi i krščani kafiri. Jesu li oni u pravu?

  Isto tako sa svim postovanjem, moram reci da nisam siguran da je bezbjedno reci da “Nije ispravno ono što sljedbenici nekih sekti kažu da samo Allah ima pravo da tekfiri ljude, a da mi to ne smijemo” jer vjera u Allaha lezi u srcu, i samo Allah sigurno to zna. Allah kaze: “A onaj koji ne vjeruje, pa, neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. Nama će se svi vratiti i Mi ćemo ih o onome šta su radili obavijestiti; Allahu su, uistinu, poznate svačije misli.”

  وَمَن كَفَرَ‌ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُ‌هُ ۚ إِلَيْنَا مَرْ‌جِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ‌

  Allah te nagradio brate, i tebe i ostale koji sa velikim znanjem odgovaraju na moja pitanja.

  #10877
  Anonimno
  Neaktivan

  Musliman78 post=5583 wrote: Isto tako sa svim postovanjem, moram reci da nisam siguran da je bezbjedno reci da “Nije ispravno ono što sljedbenici nekih sekti kažu da samo Allah ima pravo da tekfiri ljude, a da mi to ne smijemo” jer vjera u Allaha lezi u srcu, i samo Allah sigurno to zna. Allah kaze: “A onaj koji ne vjeruje, pa, neka te ne zabrinjava nevjerovanje njegovo. Nama će se svi vratiti i Mi ćemo ih o onome šta su radili obavijestiti; Allahu su, uistinu, poznate svačije misli

  Vjera u Allaha lezi u srcu a nakon toga u ocitovanju jezikom i potvrdom djelima. Muslimanima i muslimankama je Uzviseni ostavio Kur'an i sunnet kako bi im bili jasni propisi vjere i kako bi izmedju ostalog i znali raspoznati ko je musliman a ko kafir, munafik ili murted. Sud od strane Allahovih stvorenja o necijem kufru se donosi na osnovu vanjstine (rijeci i djela pocinioca) a ne na osnovu nutrine (onoga sto neko ima u srcu), Moras da znas da su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon njega njegovi ashabi donosili sud o necijem imanu ili kufru na osnovu rijeci i djela te osobe a ne na osnovu onoga sto te osobe nose u srcu (jer znanje o tome sta u srcima kriju je skriveno za nas ljude ali nije skriveno za Allaha). Cak imas situacija da je Uzivseni obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome ko su bili neki od munafika, ali se Poslanik sustegao da im presudi na osnovu tog znanja (jer je to bilo znanje o njihovoj nutrini o kojoj je samo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio obavijesten). Medjutim Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je te munafike tretirao na osnovu onoga sto su govorili i radili iako je dodatno dobio obavijest od Allaha sta u srcima kriju. Zato je muslimanima i muslimankama ostavljeno od strane Allaha, subhanehu ve te'ala, da sud o necijem imanu ili kufru donose na osnovu znanja koje mora da bude samo u skladu sa onim na sto ukazuje Kur'an i sunnet. To je sud Allahovih stvorenja Allahovim stvorenjima na ovom svijetu koji mora biti zasnovan iskljucivo na osnovu znanja iz Kur'ana i sunneta a ne na osnovu prohtjeva i strasti, a konacan sud o necijem statusu imana ili kufra dat ce Uzviseni na Sudnjem danu kada ce se u obzir uzeti i ono sto su srca krila i kada ce se svaka tajna razotkriti.

Pregledavate 8 postova - 1 do 8 (od ukupno 8)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Najnoviji članci

Vrline posta ljeti

0
Ibn Redžeb u jednom poglavlju u „Lata'if al-Me'arif“ govori o vrlinama posta tokom vrućih dana.

Pratite nas na Facebooku

5,458LikesLikes