Ko je bio Mustafa Kemal Ataturk?

1362

Ukratko o čovjeku koji je vrijeđao Allahovog poslanika, salallahu alejhi we sellem, dokinuo islamske a uveo sekularne zakone, otvoreno mrzio islam i borio se protiv njega, a još uvijek se veliča i slavi u današnjoj Turskoj.

Izvor: Studio Taqwa