TAG

Čuvaj Allaha- čuvat će te

Poslanikov savjet Ibn Abbasu

U knjizi Poslanikov savjet Ibn Abbasu autor, Allah mu se smilovao, je pojasnio spomenuti hadis koji prenosi Ibn Abbas na najljepši način. Ovo nije...

Novo na sajtu

Kategorije