TAG

glasanje na izborima

Druga šubha u pogledu propisa o demokratiji: Bira se manja od dvije štete

Ovo pravilo koriste oni koji dozvoljavaju učestvovanje na izborima kako bi sugerisali da je u glasanju za kandidata čija je politika u najmanjoj suprotnosti...

U jedinstvu je snaga: Kako su “islamisti” ozakonili “Paradu ponosa”

Danas je u Sarajevu održana Parada ponosa uz prisustvo jakih policijskih snaga čiji je zadatak bio da štite pedere i lezbijke od mogućih napada...

Prva šubha u pogledu propisa o demokratiji: Jusuf alejhis-selam u službi kod kralja Egipta i dozvola učešća u kafirskim vladama i parlamentima

Svaki onaj koji poznaje islam ne sumnja da je najveće njegovo dobro – tewhid (čisti monoteizam), koji je bio osnovni temelj u dawi Jusufa,...

Propis parlamenta i parlamentaraca

Srž parlamenta i demokratije se ogleda u tome da propis pripada narodu i da je narod taj koji putem svojih deputata koji se nazivaju...

Da li glasati za predsjedničkog kandidata koji ne sudi po šerijatu?

Pitanje: Da li je dozvoljeno glasati za predsjedničkog kandidata u islamskoj državi koji neće sprovoditi islamski zakon, imajući u vidu da će u slučaju ako...

Propis po pitanju glasanja za nevjernički ustav (Proglas šejha AbdulAziza er-Radžihija)

Nedavno je u Egiptu održan referendum o nacrtu novog ustava koji je podijelio zemlju na „islamiste" i sekulariste. Iako su priznavali da novi ustav...

O daije, dosta je proizvoljnog mudrovanja vratite se mudrosti Kur'ana i sunneta!

Definišući mudrost Ragif el-Asfehani kaže: „Mudrost je da čovjek pogodi istinu znanjem i razumom.“ (Mufredat fi garibil Kur'an, 127) Dr. Seid ibn Vehf el-Kahtani kaže:...

El-Albani o glasanju za nevjerničku stranku sa najmanje zla

Pitanje: Koji je sud o tome što neki američki muslimani glasaju za američkog kandidata za predsjednika? Oni govore da to rade po principu biranja najmanjeg...

Novo na sajtu

Kategorije