TAG

hadisi o odgoju

Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče!

Prenosi se od  Abdullaha ibn  Omera radijellahu 'anhuma   da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire,...

Novo na sajtu

Kategorije