TAG

lažna mudrost

O daije, dosta je proizvoljnog mudrovanja vratite se mudrosti Kur'ana i sunneta!

Definišući mudrost Ragif el-Asfehani kaže: „Mudrost je da čovjek pogodi istinu znanjem i razumom.“ (Mufredat fi garibil Kur'an, 127) Dr. Seid ibn Vehf el-Kahtani kaže:...

Novo na sajtu

Kategorije