TAG

ljudi sa dva lica

Osobine munafika (licemjera)

Munafici imaju mnogobrojne osobine. Allah, Azze ve Dželle, ih je pojasnio u Svojoj Časnoj Knjizi, a pojasnio ih je i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve...

Novo na sajtu

Kategorije