TAG

Muhammed Salih el-Munedždžid

Kako se nevjernicima vraća zulum koji su činili muslimanima – Muhammed Salih el Munedžid

Šejh Muhammed Salih el Munedžid u svom kratkom govoru podsjeća gledaoca na Allahovu praksu na zemlji: da Allah ne ostavlja zulumćara nekažnjenog, te da nevjernicima koji čine zulum muslimanima kad-tad dođe Allahova kazna.

Propis liječenja magarećijm mlijekom

Pitanje: Poznato je da je meso domaćeg magarca zabranjeno, i da, kada Allah nešto zabrani, on ga zabrani u potpunosti, ali sam pročitao da...

Novo na sajtu

Kategorije