TAG

nevjernički izaslanici

Kada i koliko dugo nevjernici smiju boraviti u islamskoj državi?

Rekao je Uzvišeni Allah: „Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na...

Novo na sajtu

Kategorije