TAG

određenje

Vjerovanje u Allahov kada (odredba) i kader (predodređenje)

Nema sumnje da je priznavanje odredbe (kada) i predodređenja (kader) i obaveznost vjerovanja u njih, jedan od temelja vjerovanja...

Ljudska djela potpadaju pod Allahovo stvaranje, pa da li je čovjek njihov vlasnik i počinitelj?

Šta je propis djela koja čine Allahovi robovi? Odgovor: Sva djela koja čine Allahovi robovi (ljudi i džinni), bilo da su od djela poslušnosti ili, pak,...

Novo na sajtu

Kategorije