Teorija pobjede u islamu (prvi dio) || šejh Jahja el-Fergali

624

Medijska produkcija “Ponos vjere” objavila je prvi dio video serijala “Teorija pobjede u Islamu” kojeg vodi šejh Jahja bin Tahir el-Fergali hafizahullah.

Serijal govori o pojmu pobjede u islamu, njenim uslovima, uzrocima i preprekama.

Tematika pobjede u islamu je vrlo zapostavljena i gotovo nepoznata tema među muslimanskim masama o kojoj se rijetko govori na halkama znanja, iako je itekako važna tema za islamski ummet, bez čijeg razumijevanja ponos vjere neće biti vraćen, a muslimani će i dalje lutati tminama neuspjelih pokušaja i metoda uzdizanja Allahove vjere.

(Ponos vjere / UmmetPress)